Aláírásunkkal támogassuk a román állam érvelésének cáfolatát!

A közösség megvédi Székelyföld Autonómia Statútumát!

            2017. december 22-én harmadik alkalommal került a parlament elé Székelyföld Autonómia Statútuma. A román törvényhozás a tervezetet 2018 tavaszán elutasította. Az elutasítás alapja a román parlament Törvényhozási Tanácsnak 123/2018.02.23. számú véleményezése, amely számos tévedést, valótlan állítást és az európai értékrendtől idegen értelmezést tartalmaz. Ez a véleményezés, amelyre a parlament mindkét házának szakbizottságai az elutasító érvrendszerüket felépítették, és amely összhangban van a kormány, a képviselőház, valamint a szenátus plénumának elutasításával, a román állam hivatalos álláspontjának tekinthető.

            A Székely Nemzeti Tanács úgy tekinti, hogy a román állam elutasításával szemben a cáfolat joga az egész székely közösséget megilleti, ezért a Törvényhozási Tanács érveinek tételes cáfolatát közvitára bocsájtotta, a mai naptól pedig megkezdi az aláírások, kiegészítő javaslatok, észrevételek összegyűjtését.

            Kérjük a székelyeket, az erdélyi magyarokat, hogy az interneten, https://www.citizengo.org/hu/signit/165529/view címen aláírásukkal támogassák a román állam érvelésének cáfolatát, amely itt olvasható. Észrevételeiket az alábbi címre továbbítsák: szntiroda@gmail.com.

A Székely Nemzeti Tanács által véglegesített álláspontot, a támogató aláírásokkal együtt továbbítani fogjuk Románia kormányának és parlamentjének, és tájékoztatásul el fogjuk juttatni a nemzetközi közösség különböző fórumainak.

A Székely Nemzeti Tanács Sajtószolgálata

Sepsiszentgyörgy, 2018. szeptember 5.

Kérem ossza meg ismerőseivel: