Árus Zsolt feljelentést tett az ügyészségen

Vélt titkosszolgálati lejárató és megfélemlítő kampány miatt tett feljelentést ismeretlen tettes ellen a romániai főügyésznél Árus Zsolt gyergyószentmiklósi vállalkozó, a Gyergyószéki Székely Tanács alelnöke.

    Az MTI-hez eljuttatott ügyészségi beadványban Árus Zsolt közölte, március eleje óta módszeres lejáratási kampány folyik ellene. Különböző címekről küldött internetes levelekben, illetve Gyergyószentmiklós utcáin elszórt nyomtatott anyagokban róla és vállalkozásáról valótlan állításokat terjesztenek. 
    Árus Zsolt szerint a lejárató levelek – melyek Izsák Balázst, a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnökét és Mezei Jánost, Gyergyószentmiklós tisztségéből felfüggesztett polgármesterét is említik – voltaképpen a Székely Nemzeti Tanács ellen irányulnak. A vállalkozó szerint a levelek rá vonatkozó valós információfoszlányait csakis titkosszolgálati módszerekkel lehetett összegyűjteni. A módszerek felsorolásában telefonbeszélgetései lehallgatását, elektronikus levelezésének megfigyelését és személyes mozgásainak megfigyelését említette. 
    Amint felsorolta, a lejárató leveleket olyan elektronikus levélcímekről küldték, mint a szekely.wikileaks@gmail.comszekelydemokratikus.szovetseg@gmail.com, de Borsos Géza SZNT-alelnök címéről is ment rágalmazó levél. Borsos Géza később közölte, hogy ismeretlenek feltörték az internetes postafiókját, és visszaéltek a nevével. Az egyik, angol nyelvű lejárató levelet az Európa Tanács több hivatalos címére is elküldték. 
    Árus Zsolt szerint a rágalmazáshoz fenyegetés is társult. Egy ismeretlen személy egy április eleji éjszakán behatolt a háza udvarára, és egy műanyagszatyrot hagyott ott az egyik – Gyergyószentmiklós utcáin is elszórt – kinyomtatott dokumentummal, egy fenyegető levéllel és egy csíkos pizsamával. Árus szerint valamennyi levélnek a megfélemlítés volt a célja. Szerzőjük azt akarta elérni, hogy hagyjon fel a Székely Nemzeti Tanácsban végzett munkájával.
    Az informatikai céget működtető Árus Zsoltnak sikerült bizonyítania, hogy a különböző címekről küldött lejárató levelek csatolmányai ugyanazon a számítógépen készültek. 
    Árus Zsolt közölte, az ügyészség mellett a Román Hírszerző Szolgálatnak (SRI), és a SRI tevékenységét felügyelő parlamenti bizottságnak is elküldte a beadványát. Arra kérte a megszólított intézményeket, hogy vizsgálják ki a történteket, és tegyék meg a szükséges lépéseket. 
    Árus Zsolt az elmúlt években az SZNT nemzetközi kapcsolatépítésében volt aktív. Izsák Balázs SZNT-elnököt dél-tiroli, skóciai és walesi, katalóniai és baszkföldi látogatásokra kísérte el, és vele tartott nemzetközi szervezetek strasbourgi, brüsszeli és genfi székházaiban tett látogatásain is.

(Forrás: MTI / Gazda Árpád)


Către

          Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

            Subsemnatul Árus Zsolt István, cu domiciliul în municipiul Gheorgheni, str. Gábor Áron, nr. xx, cod numeric personal xxxxxxxxxxxxx, în calitate de persoană vătămată,  în temeiul Legii 51/1991, respectiv articolelor menţionate mai jos din Codul Penal, în baza Art. 22 din Legea 51/1991, respectiv Art. 289 şi Art. 295 din Codul de Procedură Penală fac prezenta

PLÂNGERE, respectiv PLÂNGERE PREALABILĂ

împotriva făptuitorului/făptuitorilor necunoscut/necunoscuţi.

Evenimente:

            – În data de 3 martie anul curent, de la o adresă Gmail (szekely.wikileakss@gmail.com) a fost trimis la foarte multe adrese (inclusiv adresa mea) un email, care conţine informaţii denigratoare la adresa mea, însă şi informaţii corecte, pentru a face credibil tot documentul (anexa 1).

            – În data de 5 martie anul curent, de la adresa lui Borsos Géza (vicepreşedinte al Consiliului Naţional Secuiesc) a fost trimis la mai multe adrese un email care conţine iarăşi informaţii denigratoare la adresa mea, amestecate cu date concrete, parţial corecte (anexa 2). Acest email avea ataşat un document Word (intitulat Önfeljelentés, adică Autodenunţ), care face posibil identificarea calculatorului pe care acesta a fost creat. În acest sens anexa nr. 2 conţine şi o captură ecran cu date care identifică calculatorul respectiv.

            –  În seara aceleiaşi zi Borsos Géza a trimis un email (anexa nr. 3) celor care au primit emailul amintit mai sus, afirmând că a fost spartă cutia sa poştală, şi folosită de altcineva pentru a trimite acel email.

            – Documentul Word ataşat acelui email a fost răspândit în formă tipărită pe hârtie specială de tipar (albă şi groasă – anexa nr. 4) şi prin municipiul Gheorgheni, aşa cum mi-au semnalat mai multe persoane în cursul acelei zile.

            – În data de 17 martie anul curent, de la aceaşi adresă Gmail de la care s-a trimis emailul din data de 3, a fost trimis un nou email care conţine alte informaţii denigratoare la adresa mea (anexa nr. 5), iarăşi la un număr foarte mare de adrese. Şi aceasta avea ataşată un document Word (conţinând un fotomontaj), astfel se poate constata, că provine de pe acelaşi calculator ca şi cel trimis de pe adresa lui Borsos Géza.

            – În noaptea dinspre 2 spre 3 aprilie anul curent a fost răspândit prin municipiul Gheorgheni o continuare a documentului răspândit în data de 6 martie (intitulat “Autodenunţ, a doua confesiune”, pe acelaşi tip de hârtie, anexa nr. 6).

            – În aceaşi noapte cineva a pătruns în curtea casei noastre şi a lăsat acolo o pungă, conţinând un exemplar din acest document, împreună cu un alt document care conţine o ameninţare directă la adresa mea (anexa nr. 7) şi o pijama cu dungi.

            – În data de 29 aprilie anul curent, de la o nouă adresă de email (szekelydemokratikus.szovestseg@gmail.com) a fost trimis la 55 adrese (printre care mai multe adrese oficiale ale Consiliului Europei) un nou email denigrator (anexa nr. 8), de data asta în limba engleză. Asta conţine aceleaşi acuzaţii ca celelalte emailuri, la care se adaugă altele.  La sfârşitul documentului se găseşte o listă lungă de nume, ca şi semnatari. O parte dintre acele nume îmi sunt cunoscute, dar sunt absolut sigur – fără să le întreb – că persoanele respective nu ştiu nimic despre acest document.

            Toate aceste documente prezintă aceleaşi caracteristici:

– Conţin acuzaţii, degirări şi informaţii false, amestecate cu câte un sâmbure de adevăr, informaţii care parţial sau în totalitate sunt adevărate şi pot fi verificate.

– Cu toate că aparent mă vizează pe mine personal, în toate se vorbeşte şi despre Mezei János, Izsák Balázs şi Consiliul Naţional Secuiesc, şi este clar, că de fapt au ca ţintă Consiliul Naţional Secuiesc.

– Pentru a atinge acest scop, era suficient distribuirea de informaţii false, denigratoare. Faptul că toate aceste documente conţin şi date adevărate în mod logic are un singur scop: să-mi atragă atenţia, că sunt urmărit permanent de ani de zile, se ştie totul despre mine. Iar aceasta poate avea un singur scop: intimidarea, cauzarea unei stări de temere, ca să mă determine să-mi abandonez activitatea desfăşurată în cadrul Consiului Naţional Secuiesc.

– Datele reale care apar în aceste documente nu puteau ajunge accidental în posesia celui/celor care au elaborat şi distribuit aceste ducumente, puteau fi obţinute exclusiv prin acţiuni specifice serviciilor secrete: ascultarea telefoanelor, urmărirea comunicaţiilor mele electronice, violarea corespondenţei, filaj, etc. Eu sunt singura persoană la care se intersectează acele date, nimeni altceva nu le putea obţine pe toate accidental, sau în orice mod legal.

– Aşa cum am arătat, cu toate că au fost distribuite prin diferite metode şi de pe diferite adrese de email, se poate dovedi, că au aceaşi sursă, au fost realizate pe acelaşi calculator. Excepţie face ultimul email în limba engleză, dar conţinutul, modul de operare, limbajul folosit, respectiv scopul vădit cu care a fost elaborat şi distribuit duc la concluzia, că are aceaşi sursă de provenienţă.

Infractiuni reclamate:

 

Cei/cei care au elaborat şi distribuit aceste documente au încălcat o serie de articole ale Codului Penal, respectiv ale Legii privind securiteatea naţională (Legea 51/1991). Mă refer aici la:

– Articolul 208 CP – Hărţuire – prin faptul că mi-au supravegheat locul de muncă, obţinând de acolo date privind tranzacţii comerciale.

– Articolul 226 CP – Violarea vieţii private – prin ascultarea, respectiv interceptarea convorbirilor mele telefonice sau efectuate prin alte metode informatice.

– Articolul 227 CP – Divulgarea secretului profesional – prin distribuirea în public a acestor documente care conţin date şi informaţii privind viaţa mea privată, de natură să-mi aducă un prejudiciu, informaţii despre care a/au luat cunoştinţă în virtutea profesiei ori funcţiei.

– Articolul 302 CP – Violarea secretului corespondenţei – prin interceptarea, fără drept, a unor convorbiri sau a unor comunicări efectuate prin telefon sau prin orice mijloc electronic de comunicaţii.

–  Articolul 1 din Legea 51/1991 care prevede, că Prin securitatea naţională a României se înţelege .., menţinerea … climatului de exercitare neîngrădită a drepturilor, libertăţilor … fundamentale ale cetăţenilor…

–  Articolul 3 din Legea 51/1991, care prevede că:

 Constituie ameninţări la adresa securităţii naţionale a României următoarele:

   f) subminarea, sabotajul sau orice alte acţiuni care au ca scop înlăturarea prin forţă a instituţiilor democratice ale statului ori care aduc atingere gravă drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor români…

–  Articolul 4, aliniat (2) din Legea 51/1991, care prevede că:

   (2) Nicio persoană nu poate fi urmărită pentru exprimarea liberă a opiniilor sale politice şi nu poate face obiectul unei imixtiuni în viaţa sa particulară, în familia sa, în domiciliul sau proprietăţile sale ori în corespondenţă sau comunicaţii, nici al unor atingeri ale onoarei sau reputaţiei sale, dacă nu săvârşeşte vreuna din faptele ce constituie, potrivit prezentei legi, o ameninţare la adresa securităţii naţionale.

(Şi ca să clarificăm din start: cea ce intreprinde Consiliul Naţional Secuiesc, respectiv activiştii acestuia – printre care şi eu – nu constituie ameninţare la adresa securităţii statului, în virtutea aliniatului (1) din aceaşi Articol 4:

  Art. 4. – (1) Prevederile art. 3 nu pot fi interpretate sau folosite în scopul restrângerii sau interzicerii dreptului de apărare a unei cauze legitime, de manifestare a unui protest sau dezacord ideologic, politic, religios ori de altă natură, garantate prin Constituţie sau legi.)

–  Articolul 23 din Legea 51/1991, care prevede că:

  Art. 23. – (1) Mijloacele de obţinere a informaţiilor necesare securităţii naţionale nu trebuie să lezeze, în niciun fel, drepturile sau libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, viaţa particulară, onoarea sau reputaţia lor ori să îi supună la îngrădiri ilegale.

   (2) Orice persoană este protejată prin lege împotriva unor astfel de imixtiuni sau atingeri. Cei vinovaţi de iniţierea, transmiterea ori executarea unor asemenea măsuri fără temei legal, precum şi de aplicarea abuzivă a măsurilor de prevenire, descoperire sau contracarare a ameninţărilor la adresa securităţii naţionale răspund civil, administrativ sau penal, după caz.

               Au fost încălcate totodată prevederile Art. 8 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, ratificată de România prin Legea 30/1994.

               Nefiind jurist de profesie, nu pot să afirm, că am reuşit să identific toate acele acte normative care au fost încălcate de către cel/cei care a/au elaborat şi distribuit aceste documente. Mă adresez dvs. în virtutea prevederilor Codului Penal, respectiv ale Art. 22 din Legea 51/1991, cu rugămintea să verificaţi dacă mai există astfel de prevederi, respectiv să luaţi măsurile legale care se impun, în concordanţă cu prevederile Art. 26 şi 27 din Legea 51/1991, ale articolelor din Codul Penal la care am făcut referire mai sus, respectiv ale altor prevederi legale incidente pe care le veţi identifica.

               Având în vedere afirmaţiile făcute vara trecută de directorul SRI cu privire la implicarea SRI în cotracararea aspiraţiilor de autonomie teritorială (a căror înregistrare se poate găsi aici: http://adevarul.ro/news/eveniment/adevarul-live-ora-1100-george-maior-vorbeste-despre-conflictul-ucraina-amenintarile-adresa-romaniei-1_53d5fcb60d133766a8cd083d/index.html – a se vedea ultimele minute), este posibil, ca SRI ca şi instituţie, respectiv actuali sau foşti angajaţi ai SRI să fie implicaţi în aceste activităţi, de acea consider că organul competent să cerceteze acest caz este Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie si Justiţie, aceasta este cauza pentru care vă adresez dvs. această plângere. Ţin totuşi să accentuez, că plângerea o fac împrotriva autor/autori necunoscut/necunoscuţi, pentru că asta este numai o supoziţie logică, nu o certitudine. Însă oricine ar fi autorul/autorii celor reclamate, acestea consituie infracţiuni grave, iar autorităţile abilitate au menirea să le identifice şi să le aplice pedepsea legală.

Gheorgheni, la 22 mai 2015

________________

  Árus Zsolt István

Kérem ossza meg ismerőseivel: