Átadták a Székelyföld folyóirat díjait

2023. október 20-án átadta díjait a Székelyföld folyóirat. A szerkesztőség épületében található Székelyföld-galériában tartott rendezvény első mozzanataként Tóth László főkonzul köszöntötte az egybegyűlteket, kiemelve, hogy az olvasást, a kultúrát magát mindenestől átformáló technikai forradalom korában a Székelyföld folyóiratban az állandó értéket látja.

A folytatásban Zsidó Ferenc főszerkesztő kifejtette, hogy huszonhat éves a folyóirat, huszonhatodik alkalommal adják át díjaikat, ez is jelzi azt a következetesen felvállalt koncepciót, hogy gesztusértékkel jutalmazzák azokat a szerzőket, akik szorosabban kötődnek a laphoz, akik az elmúlt években – kiemelten a legutóbbiban – hozzájárultak színvonalának emeléséhez. Székelyföld-díjban részesült Magyar Zoltán budapesti néprajzkutató (akit Mirk Szidónia-Kata laudált), valamint Káli István marosvásárhelyi író (akit Zsidó Ferenc laudált); posztumusz Székelyföld-díjat kapott Bartha György csíkszeredai műfordító, költő, író (laudálta Mirk Szidónia-Kata). A Székely Bicskarend-díjat idén Háy János budapesti író-költő érdemelte ki, (laudálta Fekete Vince), a Homoródalmás Önkormányzatával és az almási Unitárius Egyházzal karöltve kiadott Szabó Gyula-emlékdíjat pedig Demeter Arnold csíkszentkirályi fiatal költő kapta (a díj jelentőségéről Csete Árpád almási unitárius lelkész beszélt, a díjazottat Fekete Vince szerkesztő méltatta).


Székelyföld-közlemény

Kérem ossza meg ismerőseivel: