Átment a szakbizottságon Borboly Csaba ifjúságpolitikai jelentéstervezete

A Régiók Bizottságában a családalapítás mellett és az etnikai diszkrimináció ellen

Elsöprő többséggel szavazták meg Az ifjúságpolitika terén folytatott európai együttműködés (2010–2018) című jelentéstervezetet november 19-én, csütörtökön Brüsszelben a Régiók Bizottságának (RB) Szociálpolitika, oktatás, foglalkoztatás, kutatás és kultúra (SEDEC) szakbizottságában, a dokumentumot Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke készítette elő raportőri minőségében. Ezzel elfogadták az Európai Bizottság közleménye alapján összeállított jelentésnek a Borboly Csaba által javasolt hangsúlyos részeit: a fiatalok családalapításának támogatását, a nemzeti kisebbséghez tartozó fiatalok diszkriminációjának csökkentését, valamint egy egységes ifjúsági alapcsomag létrehozását. Emellett a jelentéstervezet az Európai Unión belüli migrációnak, a fiatalok biztonságának, valamint politikai-vallási radikalizálódásának problémájára fókuszál. Az alapdokumentumhoz fűzött módosító javaslataiban a raportőr kiemeli, hogy a fiatalok csak korlátozott mértékben férnek hozzá azokhoz a finanszírozási megoldásokhoz, amelyek vállalkozásaikhoz, lakhatásuk megoldásához, tanulmányaik folytatásához szükségesek, ezért a helyi és regionális önkormányzatoknak olyan helyi megoldásokat kell keresniük, amelyek egyrészt hozzájárulhatnak az adott régió versenyképességének növeléséhez, másrészt egyértelműen növelnék az esélyegyenlőséget a fiatalok körében. Borboly Csaba azt is belefoglalta a tervezetbe, hogy az EU-n belül a gazdasági válság hatásának is tulajdonítható migrációs áramlatokat és az ebből adódó, egyes régiókban jelentkező agyelszívást a demográfiai kihívásokkal együtt különféle uniós politikákkal kezelni kell. Mint kifejti, ezt elsősorban a fiatalokra építve lehet megtenni, megvizsgálva, hogy a kibocsátó és a fogadó régiók milyen partnerségeket alakíthatnak ki a beilleszkedési, különösen pedig a visszatérési kérdések és támogatások vonatkozásában. Mindehhez közvetlenül hozzáférhető pénzügyi forrásokat kell sürgősen a helyi és regionális önkormányzatok rendelkezésére bocsátani, csakúgy, mint az EU-n kívülről származó migrációval kapcsolatos beilleszkedésre vonatkozó kötelezettségek teljesítéséhez, teszi hozzá a megyeelnök, aki szerint fontos a jó gyakorlatra épülő új megoldások támogatása az ifjúságpolitikában. Egy másik kiegészítése azt szorgalmazza, hogy felméréseket kell végezni Európa régióiban a fiatalok lakhatási és lakáshelyzetének áttekinthetővé tételéért, mivel ezen a téren kiemelten szükséges a jó gyakorlatok megosztása, valamint a helyi szintű cselekvési tervek kidolgozása, hiszen számos régióban lakástöbblet figyelhető meg, ugyanakkor a lakásállomány minősége több régióban nem biztosít megfelelő körülményeket a fiatalok számára, míg máshol a rendkívül magas árak vezetnek a fiatalok kiszorulásához. A felsorolt okok miatt megfelelő adatokra alapozva kell kidolgozni azokat a cselekvési terveket, amelyekkel biztosítani lehet a megfelelő lakásfeltételek megteremtését minden fiatal számára, áll a tervezetben. A raportőr javasolja annak megvizsgálását, hogyan erősíthető meg a családok védelme, a családalapítás és a gyermekvállalás támogatása, különös tekintettel a demográfiai kihívásokkal küzdő régiókban.

borboly_regio_bizottsag1

– Mindössze két ellenszavazatot kapott a jelentéstervezet, aminek végül is örvendek, hiszen így folytathatom még a konzultációt, és további hasznos javaslatokat építhetek a dokumentumba. Ha egyhangúlag megszavazták volna, akkor már nem lett volna lehetőség további konzultációkra, hanem változatlan formában került volna a plénum elé jövő februárban. Ezúton is köszönöm az országos ifjúsági struktúrák – MAKOSZ, MIÉRT, IKE, KMDSZ, MIK, EMI, MINTA, OMDSZ, Share Kolozsvár Föderáció – vezetőinek és képviselőinek, akik részt vettek az elmúlt két hónapban folytatott konzultációkon, illetve az elemző csoport és a kabinetben dolgozó munkatársak munkáját, továbbá az RMDSZ ifjúsági ügyvezető alelnöke, Geréd Imre által tett javaslatokat, akinek több hasznos észrevétele volt kolozsvári és csíkszeredai konzultációnkon. Valamennyien hozzájárultak ahhoz, hogy az európai uniós jogszabályokban foglalkozzanak az ifjúság problémáival, amelyek Székelyföldön, Kolozsváron és Erdély más tájain ugyanolyan égetőek. A Régiók Bizottsága véleményét kötelezően figyelembe kell venni a 2016–2018-as időszakra vonatkozó konkrét uniós intézkedések megalkotásakor – tehát az Európai Bizottságban, az Európai Tanácsban és az Európai Parlamentben egyaránt –, így remélhetőleg javaslataink segíteni fogják a fiatalokat az érvényesülésben – nyilatkozta a döntés után Borboly Csaba.

Borboly Csaba a legutóbbi párizsi eseményekre, illetve a bukaresti Colectiv klubban történt tragédiára reagáló passzust is javasolt a jelentésbe: „[az RB] megdöbbenését fejezi ki, hogy Európát soha nem látott mértékben fenyegeti a terror veszélye, ezért felkéri a Bizottságot, a Tanácsot, valamint a tagállamokat, hogy a helyi és regionális önkormányzatokkal egyeztetve sürgősen tegyenek meg minden lehetséges lépést a fiatalok biztonságának növelése érdekében, különös tekintettel az oktatási intézmények védelmére, a fiatalok által látogatott helyek biztonságának növelésére, a fiatalok felkészítésére vészhelyzet, elsősegélynyújtás és a terrorcselekmények esetében a sérülés kockázatának csökkentése vonatkozásában, valamint a fiatalok körében is sajnálatos módon terjedő radikalizálódás veszélyeinek csökkentésére.”

borboly_regio_bizottsag2

A megyeelnök raportőri munkáját szakértőként ezúttal is Csák László fejlesztési szakértő segíti, akárcsak a korábbi két jelentésnél. Borboly Csaba 2013-ban Az európai felsőoktatás a világban, 2014-ben pedig Erőforrás-hatékony lehetőségek az építőiparban címmel készített jelentést az RB-ben.

Az ifjúságpolitikai jelentéstervezet magyar nyelven elérhető itt:
http://www.borbolycsaba.ro/wp-content/uploads/2015/09/HU_velemenytervezet_Az-ifj%C3%BAs%C3%A1gpolitika-ter%C3%A9n-folytatott-eur%C3%B3pai-egy%C3%BCttm%C5%B1k%C3%B6d%C3%A9s-2010-2018_BCS.pdf

A módosító indítványok elérhetők itt:
http://www.borbolycsaba.ro/wp-content/uploads/2015/09/HU_Modosito-javaslatok_Az-ifj%C3%BAs%C3%A1gpolitika-ter%C3%A9n-folytatott-eur%C3%B3pai-egy%C3%BCttm%C5%B1k%C3%B6d%C3%A9s-20102018.pdf

Hargita Megye Tanácsa elnökének brüsszeli tevékenységéről bővebb információ található a http://www.borbolycsaba.ro/tevekenyseg/regiok-bizottsaga/ honlapon.

Kérem ossza meg ismerőseivel: