Autonómiát Székelyföldnek, szabadságot a Székely Népnek!

Világítson egész Székelyföld!

Mottó: „Úgy szóljatok és úgy cselekedjetek,
mint akiket a szabadság törvénye fog
megítélni”(Jakab 2:12)

 

    Tekintettel arra, hogy Románia kormánya nem mondott le arról, hogy Székelyföldet egy román többségű óriás-régióba beolvassza, vagy feldarabolja; 

    figyelembe véve, hogy Székelyföld autonómiájára vonatkozó, több alkalommal és több formában kinyilvánított igényünket hosszú évek óta figyelmen kívül hagyják, párbeszédre vonatkozó kezdeményezéseink válasz nélkül maradnak; 

    kitartva a Székelyföldi Önkormányzati Nagygyűlés állásfoglalása mellett, amely szerint „Székelyföld fel nem osztható és be nem olvasztható, csakis természetes, történelmileg kialakult regionális határai közt, önálló, többlethatáskörökkel rendelkező autonóm közigazgatási egységként képzelhető el a jövőben, amelynek egyben különálló fejlesztési régiónak is kell lennie”; 

    ma, október 30-án, Székelyföld településein összegyűlt székelyek, a velük szolidaritást vállaló erdélyi és kárpát-medencei, s a világban szétszóródott magyarok, ősi hagyományaink felelevenítése révén lármafák gyújtásával, őrtüzek, fáklyák és gyertyák ezreivel világítottuk ki Székelyföldet. Ezzel kívánjuk Románia kormánya, de a nagyvilág tudomására hozni, hogy Székelyföld létezik, ezzel kívánjuk ismételten megerősíteni a gyergyóditrói Székely Nemzetgyűlésen kinyilvánított történelmi igényünket: élni akarunk az önrendelkezés jogával, és e jog alapján követeljük Székelyföld államon belüli önkormányzását! Ragaszkodunk a nyolc székely széket és 149 önkormányzatot magába foglaló Székelyföld határaihoz, amelyet a helyi közösségek népszavazása tesz majd véglegessé. Követeljük, hogy az Európában gyakorolt normák érvényesüljenek és a Székely Nép – Európa autonóm közösségeihez hasonlóan – megélhesse önrendelkezését Székelyföld autonómiája révén.

Autonómiát Székelyföldnek, szabadságot a Székely Népnek!

a Székelyföld településein összegyűlt közösségek nevében
Izsák Balázs
A Székely Nemzeti Tanács elnöke

Székelyföld, 2016. október 30.

A címfotón őrtűz Csíkszeredában (MTI)

Kérem ossza meg ismerőseivel: