Az autonómiák rendszere teremthet tartós stabilitást Kelet-Közép Európában

Szilágyi Zsolt, a Néppárt elnöke brüsszeli konferencián mutatta be az erdélyi és székelyföldi autonómiatörekvéseket

   A regionalista és autonomista pártokat tömörítő Európai Szabad Szövetség európai parlamenti frakciója által 2015 július 1-én szervezett konferencia előadójaként Szilágyi Zsolt, az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke bemutatta az erdélyi magyar autonómiatörekvések mellett a Románia történelmi régióinak autonómia elképzelését is.
   A Néppárt elnöke részletesen bemutatta a Székelyföld autonómiájára vonatkozó elképzeléseket és mindazokat az akciókat, amelyeket a Székely Nemzeti Tanács az elmúlt években megtett a székelység önkormányzatának megvalósításáért. „Az elkészített törvénytervezeteket tartalmi vita nélkül utasították vissza, a nagy menetelést lebecsmérelték, legutóbb pedig betiltották a Székely Szabadság Napjának békés megünneplését is. Az autonómia puszta követelését is nemzetbiztonsági kockázatként kezelik. Hova vezet ez?” – tette  fel a költői kérdést a néppárt elnöke. Mi békében és testvéri szeretetben akarunk élni a románokkal, sohasem kérdőjeleztük meg Románia államiságát. Világos, hogy sokkal inkább a jelenlegi kormány kelt feszültséget és nem az önrendelkezésért küzdő, törvénytisztelő és adófizető magyar lakosság. A Partiumi Autonómia Tanács megalakításával, Románia föderális átalakításának tervével pedig pont azt bizonyítottuk, hogy az autonómiák rendszere mindenki számára gazdasági felemelkedést hozhat és nagyban visszaszoríthatja a korrupciót. Békét, stabilitást akarunk és fontos látni, hogy a délszláv válság összes nyugat által is támogatott rendezési terve, a Carrington-terv, a daytoni egyezmény, a rambouelletti tárgyalások, az ohridi egyezmény és az Ahtisaari-terv is a különböző népek és népcsoportok közötti hatalom-megosztással kívánta megteremteni a tartós stabilitás garanciáit. Mi ugyanezt akarjuk, békét, tartós stabilitást és megmaradást a szülőföldünkön – jelentette ki Szilágyi Zsolt.
   A konferencián Ivan Jakovcic horvátországi EP-képviselő Isztria sajátos helyzetét, míg Jerzy Gorzelik, a Felső-Szilézia párt elnöke, térsége autonóm közigazgatására vonatkozó elképzeléseit mutatta be.

autonomia1

   Másnap, július 2-án, az autonómia konferencia az Európai Szabad Szövetség és az UNPO (a Képviselet Nélküli Nemzetek és Népek Szervezete) által szervezett keretben folytatódott. Ezen alkalommal a Néppárt elnökének előadó partnerei Ian Hudghton a Skót Nemzeti Párt (SNP) EP- képviselője, az EFA frakció alelnöke és Jordi Solé i Ferrando, katalán parlamenti képviselő, az EFA főtitkára voltak. Míg előbbi kettő a skót és katalán népszavazás pozitív tapasztalatairól beszélt, Szilágyi Zsolt a Székelyföld autonómiájáért megszervezett 2006-os népszavazásról és a székelyek nagy meneteléséről beszélt, azt hangsúlyozva, hogy bárhol is éljenek az unióban az emberek, a szabadságigény, a saját sorsukról való döntés igénye ugyanúgy jelen van, de a tagállamok korántsem viszonyulnak ugyanolyan demokratikusan a megfogalmazott követelésekhez. „Romániában ebből a szempontból egyre inkább romlik a helyzet és ezt nem szabad engednünk. Az EU nem maradhat csak egy gazdasági növekedést szorgalmazó szövetség. Ha az unió veszélyeztetett nyelvei, kultúrái, népei iránt semmilyen felelősséget nem vállal, ha nem hajlandó még csak tudomásul sem venni, hogy Európa népeinek és nemzeteinek joguk van saját ügyeikben és régiójukról dönteni, a gazdasági eredmények sem javíthatóak. Az Uniónak változnia kell, ilyen merev szerkezettel nem lesz életképes a jövőben” – zárta előadását a Néppárt elnöke.

Az Erdélyi Magyar Néppárt sajtóirodája

Kérem ossza meg ismerőseivel: