Az E-Star december 13-án már nem végez távhőszolgáltatást városunkban

Fogyasztói tájékoztatás

Az E-Star Centrul de Dezvoltare Regională S.R.L. (székhely: Gyergyószentmiklós, Szabadság tér 14., Hargita megye, cégjegyzékszám: J19/307/2010; adószám: RO18698039) az alábbiakkal keresi meg a tisztelt Fogyasztót:

Mint korábban már tájékoztatást adtunk, Társaságunk 2015. 09. 04. napján felmondta a Gyergyószentmiklós Város Önkormányzatával távhőszolgáltatás ellátása tárgyában megkötött koncessziós szerződést a Város szerződésszegő magatartásának következtében. Társaságunk és Gyergyószentmiklós Város Önkormányzata között folyamatban volt peres eljárásokban született döntések értelmében a Társaság 2016. 12. 12. napjáig végez távhőszolgáltatást Gyergyószentmiklóson. Ezt követően a Város köteles a szolgáltatás folytonosságát biztosítani, 2016. 12. 12. napját követően Társaságunk nem jogosult és nem is köteles a távhőszolgáltatás további ellátására, aminek következtében:

– Az E-Star Centrul de Dezvoltare Regională S.R.L. már nem lesz a távhőrendszer üzemeltetője.
– Az Önökkel megkötött fogyasztói szerződések lejárnak, hatályukat vesztik a távhőrendszer Város általi átvételekor, de nem később, mint 2016. 12.13.
– Azonban a távhőszolgáltatás folytatódik a Város által megállapított feltételek szerint.

Bízunk abban, hogy Gyergyószentmiklós Város Önkormányzata eleget tesz jogszabályokban, szerződésben és bírósági határozatokban foglalt kötelezettségeinek és biztosítja a szolgáltatást 2016. 12. 13. napjától Gyergyószentmiklós területén annak érdekében, hogy a fogyasztók számára a szolgáltatás folytonos legyen.

A Társaság sajnálatát fejezi ki a kialakult helyzetet illetően, a Város jogellenes magatartásából eredő következményekért azonban nem tud és nem kíván felelősséget vállalni.

Társaságunk korábban több alkalommal is felszólította a Várost, hogy a jogszabályi előírásoknak tegyen eleget és az árhatóság által elfogadott határozatot akarja visszamenőlegesen változtatni és újra hatályba léptetni.

A fentieken túl a Város a Társasághoz intézett egyeztetésre, segítségnyújtásra vonatkozó megkereséseit követően mindig kiderült, hogy az azt megelőző napokban jogi lépéseket tettek a Társasággal szemben, melyről a tárgyaláson említést nem tesznek. A fentiekre tekintettel a Társaság álláspontja az, hogy tényleges megegyezési szándék nem mutatkozik a Város részéről.

Mindezeken felül a Társaság azt tapasztalja, hogy a fogyasztók helyi tájékoztatása nem a bírósági döntések szerinti tényeken alapul, a Város és a helyi újságok továbbra is azt kommunikálják, hogy a Társaság és a Város között a koncessziós szerződés továbbra is fennáll, a Társaságnak szolgáltatnia kell, a szolgáltatást csak akkor tudja az önkormányzat átvenni, ha a bíróság a Társaság által indított kártérítési perben végérvényesen kimondja, hogy a jelenlegi szerződés felbontásra került, holott ennek ellenkezőjét a bíróság már kimondta. A Társaság nyomatékosan felhívja a figyelmet arra, hogy 2016. 12. 13. napján már nem szolgáltat.

A fentiek alapján a Társaság szükségesnek ítéli meg a nyilvánosság és a fogyasztók tényszerű informálását.

Egyúttal tisztelettel felkérjük azon fogyasztókat, akik hátralékot halmoztak fel a távhőszolgáltatóval szemben, hogy minél sürgősebben rendezze tartozásait, ellenkező esetben fennállhat bármelyik pillanatban az a helyzet, hogy a szolgáltató nem fogja tudni finanszírozni a szolgáltatáshoz szükséges nyersanyag beszerzését, így ellehetetlenítve a szolgáltatás folytonosságát.

 

ÜGYVEZETÖ IGAZGATÓ                              VEZÉRIGAZGATÓ
Soós Csaba                                                     Dácz Gábor

Kérem ossza meg ismerőseivel: