Az E-Star igyekszik fenntartani a korlátozott szolgáltatást

Továbbra sincs megállapodás a jogvita lezárását illetően


ENEFI Energiahatékonysági Nyrt.

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÓJA

a tőkepiacról szóló törvény és a 24/2008. (VIII.15.) PM rendelet alapján


Az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. („Társaság”) tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy romániai kapcsolt vállalkozása, az E-Star CDR srl. (CDR) az alábbiakról tájékoztatta a Társaságot:

Mindenfajta sajtóhíresztelésekkel ellentétben a CDR és Gyergyószentmiklós Város Önkormányzata között továbbra sincs megállapodás a jogvita lezárását illetően.

Az illetékes romániai Prefektus (a kormány megyei szintű képviselője) hathatós közbenjárására tekintettel a CDR a befolyó összegek erejéig a korlátozott szolgáltatást igyekszik fenntartani, amennyiben azonban a bevételek nem fedezik a kiadásokat a szolgáltatást nem fogja tudja fenntartani. A megállapodásra már gyakorlatilag nem lát valós esélyt.

A Prefektus segítő szándékkal igyekezett a jogvita megoldását és a szolgáltatás biztonságának fenntartását elősegíteni, ennek keretében arról biztosította a Várost, hogy a távfűtési rendszer Város általi végleges átvételét követően, amennyiben az önkormányzat indokolt kérelmet terjeszt elő, fenntartja magának azon jogot, hogy összeállítson egy kormányhatározat tervezethez szükséges megalapozási jegyzéket, hogy finanszírozást kérjenek az állami költségvetésből.

A fentiek ellenére a gyergyószentmiklósi városvezetés az eltelt időszakban arra sem volt képes, hogy a megállapodás és a kifizetés alapját is képező tényt, a CDR szerződésfelmondását és a szerződés megszűnését elismerje a korábbi bírósági döntések ellenére sem, még az általa korábban már elismert árkülönbözet kifizetésétől is elzárkózott.

A Hargita Megye tanácselnökének nyilvános közösségi üzenete alapján megállapítható, hogy a Város 2015 ősze óta arra sem volt képes, hogy a megyei tanácsot megkeresse a problémával, holott Hargita Megye tanácselnökének állítása szerint neki forrásuk és szándékuk is volt a helyzet megoldására.

A CDR álláspontja szerint nyilvánvaló, hogy a Város a helyzetet meg tudná oldani, erre azonban tényleges szándékot nem lát a Város vezetése részéről, így követelését továbbra is perben tartja reálisan érvényesíthetőnek.

A CDR és a Társaság felhívja továbbá a tisztelt Befektetők figyelmét arra, hogy a Társaság kommunikációjából és ne román és magyar sajtómegjelenésekből tájékozódjanak a Társaságot illetően, különös tekintettel arra, hogy az egyoldalú megjelenéseket megelőzően a Társaságot nem kereste meg sem az érintett média sem az alaphírként hivatkozott hírközlő.

Igazgatóság
ENEFI Energiahatékonysági Nyrt.

Közzétéve: 2017. jan. 14. 11:40

Kérem ossza meg ismerőseivel: