Az E-Star rosszhiszemű és jogellenes magatartással vádolja a várost

Az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. rendkívüli tájékoztatója


ENEFI Energiahatékonysági Nyrt.

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÓJA

a tőkepiacról szóló törvény és a 24/2008. (VIII.15.) PM rendelet alapján


Az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. („Társaság”) tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy romániai kapcsolt vállalkozása, az E-Star CDR srl. (CDR) az alábbiakról tájékoztatta a Társaságot:

1. A CDR arról értesült, hogy a Város közzétette a 2017. 01. 16. napján hozott határozatait, melyet a CDR részére jogszabályban foglalt kötelezettsége ellenére sem közölt ki mind a mai napig, holott erre a határozatban is hivatkozik.

Gyergyószentmiklós megyei jogú város Helyi Tanácsa 2017. 01. 16-án tartott rendkívüli ülésen egyebek mellett arról döntött, hogy a korábbi, Prefektus által is kifogásolt 2016. évi 243-as számú határozatát az alábbiakkal egészíti ki:

„Figyelembe véve, hogy a S.C. E-STAR CENTRUL DE DEZVOLTARE REGIONALĂ S.R.L. (Kft.) javára 2011. 10. 24-én 1225-ös sz. kibocsátott 3. Osztály a központi jellegű közhasznú távhőszolgáltatásra vonatkozó engedély érvényessége 2015. 11. 23-án lejárt, megállapításra kerül a Gyergyószentmiklós megyei jogú város és az E-STAR CENTRUL DE DEZVOLTARE REGIONALĂ S.R.L. (Kft.) között 2010. szeptember 13-án létrejött 7258-as sz. távhőszolgáltatási koncessziós szerződés jog szerinti megszűnése.

A Város mindeddig azt hangsúlyozta nyilatkozataiban, hogy álláspontja szerint a felek közötti szerződés él, annak megszűnése csak bírósági döntéssel történhet meg a CDR által indított perben, ha a CDR a szolgáltatást megszünteti, szerződésszegést követ el. A fentiektől függetlenül most a Város megállapítja, hogy a szerződés 2015. 11. 23. napján szűnt meg arra tekintettel, hogy lejárt a CDR licence.

A CDR álláspontja továbbra is az, hivatkozva az időközben megszületett bírósági döntésekre is, hogy a felek közötti szerződés a CDR felmondásának következtében szűnt meg 2015 szeptemberében, azonban értetlenül áll a Város újabb határozata előtt, melyből szintén nyilvánvalóan megállapítható az elmúlt bő egy évben tanúsított magatartásának rosszhiszeműsége és jogellenessége.

Figyelemmel arra, hogy a Város a szolgáltatást mind a mai napig nem vette át, súlyos felelősségi kérdések merülnek fel az ügyben, hiszen ezt követően nehezen magyarázható, hogy miért nem került ez idő alatt a szolgáltatás átvételre, milyen okból tette kockára a Város bizonytalan kimenetelű és a fentiektől ellentétes jogi hivatkozási alapú bírósági eljárások megindításával a Város vagyonát és a lakók biztonságát.

A CDR a helyzet tisztázása érdekében felveszi a kapcsolatot a Prefektussal.

A 2017. 01. 25. napján megtartott tárgyaláson érdemi döntéshozatalra nem került sor. A tárgyaláson a Város és az eljáró bíró maga is kérte, hogy a más bíró kerüljön kinevezésre az ügyben, azonban a kérelmet az elbírálásra jogosult bíróság elutasította. A soron következő tárgyalás napja 2017. március 8. Az ügyet ugyanaz a bíróság tárgyalja, mely korábban a Város által indított perben eljárt.

2. A Maros megyei Törvényszék jogerősen elutasította a román pénzügy fellebbezését az 1291/320/2015 ügyiratszámmal tárgyalt, 9.867.217 lejes követelésre a román pénzügy által az Nyrt SP ellen indított egységes végrehajtói végzés semmissé nyilvánítását kérelmező ügy kapcsán.

3. A bíróság jóváhagyta a társaság felfüggesztési kérelmét a zilahi ingatlan földértékelésének ügyében és kötelezte a román pénzügyet a peres költségek kifizetésére.

Igazgatóság
ENEFI Energiahatékonysági Nyrt.

(A tájékoztató 2017. február 1-én 19:50 órakor jelent meg – A szerk. megj.)

Kérem ossza meg ismerőseivel: