Az E-Star továbbra sem érti a gyergyói távhőszolgáltatás kapcsán kialakult vitát

E-Star: Gyergyószentmiklós Város Önkormányzata kétszer akarja megfizettetni a lakókkal korábbi fogyasztásaikat?

Az E-Star továbbra sem érti a gyergyói távhőszolgáltatás kapcsán kialakult vitát. A vállalat ugyanis a koncessziós szerződés alapján kifizette a régi szolgáltató, a GO-SA többmilliós tartozását, viszont a GO-SA követelései nem lettek átadva az E-Starnak, így a többmilliós követelések csak a GO-SA-hoz tudtak befolyni, melyet – a jelek szerint – az időközben csődbe ment volt közszolgáltató felélt. Azzal, hogy az Önkormányzat a lakosságra terheli a GO-SA régi tartozását, gyakorlatilag kétszer fizetteti meg a lakók korábbi fogyasztását.

Az E-Star CDR Kft. (E-Star) az elmúlt időszak vitáiból megdöbbenéssel értesült arról, hogy több helyi önkormányzati képviselő nincs tisztában a gyergyói távhőszolgáltatás pontos helyzetével. A tisztánlátás érdekében a vállalat ezért ismételten szeretné rögzíteni a tényeket. Az E-Star a Gyergyószentmiklósi Önkormányzat által, 102/2010.06.03 számú Önkormányzati határozat alapján, a 717/2007-es Kormányhatározat értelmében kiírt pályázatra jelentkezett. Ennek keretén belül, a meghirdetett határidőn belül az E-Star letett egy ajánlatot, amely alapján, az önkormányzat, a pályázat elbírálására a 121/2010.06.30-as önkormányzati határozattal módosított 101/2010.05.26-os önkormányzati határozattal kinevezett bizottság jelentése alapján, a 151/2010.09.08. sz. határozatával kinevezet az E-Star-t nyertesnek, és szerződéskötésre hívta fel.

Az E-Star ajánlata a pályázati felhívás értelében pontosan tartalmazta a kiírás szerint átveendő és a még megvalósítandó beruházás műszaki tartalmát. A beruházások elvégzése után, az önkormányzat képviselői által aláírt 1/2011.10.06, 2/2011.10.13, 3/2011.10.13, 4/2011.10.14 számú jegyzőkönyvek alapján ezeket a vállalat 2011-ben (négy éve) átadta az önkormányzatnak.

Szőcs Tivadar, korábban a GO-SA igazgatója, jelenleg önkormányzati képviselő 2014. áprilisában levélben kérdéseket tett fel az E-Starnak az árazással és beruházással kapcsolatosan, amelyeket a vállalat rövid időn belül megválaszolt.

Ilyen előzmények után különösen érthetetlen az önkormányzat álláspontja. Mindenki számára ismert ugyanis, hogy 2010-ben a GO-SA-nak több milliós tartozása volt a beszállítók felé, melynek fedezetét a szolgáltatásból származó bevételeknek kellett volna képeznie. Ezeket a koncessziós szerződés alapján az E-Star kifizette, majd a lakók is kötelesek voltak kifizetni a számláikat (korábbi tartozásaikat) a GO-SA-nak. Ekkor tulajdonképpen a lakók által kifizetett összeg többletként kellett volna megjelenjen a GO-SA-nál, amiből vissza lehetett volna fizetni a tartozást. Négy éve folyamatosan kérdeztük az Önkormányzatot, hogy hogyan szeretné ezt a koncessziós költséget elszámolni, mindhiába. A GO-SA azóta már csődbe ment, vélhetően felélte azt a többlet vagyont, ami a lakossági bevételekből keletkezett. Fentiek értelmében az Önkormányzat jelenleg ismert álláspontja szerint a lakóknak újból ki kell fizetniük a GO-SA-s régi fogyasztásaikat. Ez a megközelítés cinikus és helytelen. Ugyanakkor a különböző nyilatkozatok olyan színben tüntetik fel az E-Start, mintha az áremelés Társaságunk és nem az Önkormányzat akarata miatt következne be.

Társaságunk álláspontja szerint vizsgálandó kérdés továbbá, hogy az Önkormányzat milyen jogcímen juttatta a pénzt a GO-SA-hoz.

Kérem ossza meg ismerőseivel: