Az Erdélyi Magyar Ifjak (EMI) közleménye

A román hatóságok fokozódó magyarellenességét illetően

Aggódva figyeljük, hogy a román állam és annak végrehajtó szervei, visszaélve törvény adta jogaikkal, fokozatosan nagyobb és nagyobb nyomás alá helyezik az erdélyi őshonos magyar közösséget.
Átlépve a nevetségesnek nevezhető zászlóüldözéseken, az elmúlt időszakban egyre erőteljesebben, fiktív jogalapokon zaklatják rendezvényeinket és közösségünk tagjait.
Felháborítónak tartjuk a román hatóságok fellépéseit az elmúlt időszakban, mint például – a teljesség igénye nélkül sorolva – a Sepsiszentgyörgyön tartott Ismerős Arcok koncert és résztvevőinek háborgatása, a Wass Albert szobor elkobzása és a Petrás János elleni vádemelés, vagy az utóbbi, a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) kézdivásárhelyi elnökének terrorizmussal való gyanúsítása.
A fentieket egy gyarmatosító állam megfélemlítő lépéseinek tartjuk, amelyek nincsenek összhangban sem a jogállamisággal, sem a románság által 1918. december 1-én, Gyulafehérváron tett ígéretekkel.
Első sorban arra bátorítunk minden magyar civil, egyházi és ifjúsági szervezetet, hogy eszközeikhez mérten követeljék az erdélyi magyarság jogainak tiszteletben tartását! Másodsorban felszólítjuk a magyar pártok képviselőit, hogy a különböző pozíciókkal való kufárkodás és a bukaresti karhatalom igényeinek kielégítése helyett alakítsák ki a nemzeti minimumot! Ennek pedig egyik sarokköve közösségünk minden tagjának a védelme legyen, a román állam visszaéléseivel szemben.
Az Erdélyi Magyar Ifjak szolidaritást vállalnak a román állam által igazságtalanul meghurcolt magyar emberek irányába és reményüket fejezik ki, hogy közösségként ellen tudunk állni a fokozódó nyomásnak és érvényesíteni tudjuk jogainkat, érdekeinket.

Erdélyi Magyar Ifjak sajtóközlemény
Csíkszereda, 2015. december 2.

Kérem ossza meg ismerőseivel: