Az idei csíksomlyói pünkösdi búcsú szónoka

A püspökké szentelésének 25. évfordulóját ünneplő dr. Jakubinyi György érsek úr az első az 1990 utáni pünkösdi búcsúk történetében, akit másodszor kértek fel az ünnepi szentmise szónokának az erdélyi ferencesek.

Dr. Jakubinyi György, a Gyulafehérvári Főegyházmegye érseke, a romániai örmény katolikus ordinariátus apostoli kormányzója 1946. február 13-án született Máramarosszigeten. Elemi, általános és középiskolai tanulmányait szülővárosa magyar iskolájában végezte 1952–1963 között, ugyanott érettségizett, majd 1963–1969 között Gyulafehérváron a Megtestesült Bölcsességről elnevezett Hittudományi Főiskolán teológiai tanulmányokat folytatott. Isten szolgája, Márton Áron püspök szentelte pappá a gyulafehérvári székesegyházban 1969. április 13-án.

1969–1970-ben a szatmár-nagyváradi római katolikus ordinarius substitutus, Msgr. Sipos Ferenc kormányzó titkára volt, ezt követően Márton Áron püspök úr felkérésére Rómába ment, ahol 1970–1972 között a Pápai Gergely Egyetem Teológiai Karán folytatott tanulmányai után általános teológiai, 1972–1974 között a Pápai Biblikus Intézet Bibliai Karán tanulva, biblikus licenciátust szerzett. Hazatérve, a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskolán a papságra készülők nevelője lett. Ezt a feladatot 1974-től 1992-ig látta el, közben biblikus tudományokat, introductiót, exegézist, szentírási héber és görög nyelvet tanított, de szükség szerint más tárgyakat is, például a Római Katolikus Kántoriskolában 1975–1977 között latin nyelvet. 1978. június 1-jén a budapesti Pázmány Péter Hittudományi Akadémia Hittudományi Karán megszerezte a teológiai doktori fokozatot. Doktori értekezésének címe: A Jelenések könyve eukarisztikus tana a II. Vatikáni Zsinat fényében.

II. János Pál pápa 1990. március 14-én gyulafehérvári segédpüspökké nevezte ki. Püspökké szentelésére a csíksomlyói kegytemplomban került sor 1990. április 29-én. 1991. július 19-én ugyancsak II. János Pál pápa kinevezte a romániai örmény katolikusok apostoli kormányzójának. A szamosújvári örmény székesegyházban iktatták be 1992. március 1-jén. Msgr. Bálint Lajos érsek betegnyugdíjba vonulását követően II. János Pál pápa 1994. április 8-án kinevezte gyulafehérvári érseknek. Beiktatására ugyanazon év április 21-én került sor a gyulafehérvári székesegyházban.

1996 húsvétján Jakubinyi György érsek úr kezdeményezésére került sor a főegyházmegyei zsinat meghirdetésére, amely 22 dokumentumban vázolta fel azt az utat, amelyen a Gyulafehérvári Főegyházmegyének sajátos erdélyi viszonyok között meg kell élnie az evangéliumot az új évezred kezdetén. A főegyházmegye alapításának ezredik évfordulójára millenniumi évet hirdetett meg, amely 2008 szeptemberétől 2009 szeptemberéig tartott. Főegyházmegyei teendői mellett számos előadás, nemzetközi és ökumenikus szimpózium, kongresszus, konferencia gyakori meghívott előadója.

Írói munkássága is jelentős. Fontosabb művei: Bevezetés az ÓszövetségbeBevezetés az ÚjszövetségbeMáté evangéliumaA bizalom és szeretet útjaHirdesd az Igét! Gondolatok a vasárnapi és ünnepnapi szentírási szakaszokhozRomániai katolikus, erdélyi protestáns és izraelita vallási archonológiaA szentek nyomába ErdélybenA Romániai Katolikus Örmények Ordináriátusa.

Számos díj birtokosa: tudományos és főpásztori munkásságáért 2001-ben a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem díszdoktorrá avatta; 2002-ben elnyerte Budapesten a Szent István Társulat Stephanus-díját, 2003-ban a Fraknói Vilmos-díjat a szórványmagyarságot mentő és Márton Áron emlékét ápoló tevékenységéért; judisztikai tanulmányaiért 2006-ban Budapesten Scheiber Sándor-díjjal tüntették ki; 2010-ben biblikus munkásságáért a 22. Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencián megkapta a Gnilka-díjat, 2010. október 22-én pedig a Magyar Köztársaság Érdemrend Nagykeresztje kitüntetést.

Papi és püspöki jelmondata: „Magnificat” (Lk 1,46).

Dr. Jakubinyi György érsek úr 2015. május 23-án, szombaton a fél 1-kor kezdődő ünnepi búcsús szentmise végén a Csíksomlyói Szűzanya kegyszobra keletkezésének 500 éves évfordulója alkalmából meghirdetett jubileumi Mária-év alkalmából a Szentszék megbízásából teljes búcsúval járó pápai áldásban részesíti a híveket.

(Fotó: Dezső László)

A csíksomlyói pünkösdi zarándoklat programja

• Május 22., péntek – este 7 órakor nyitó szentmise, utána egész éjszakán át tartó virrasztás a kegytemplomban

• Május 23., szombat – szentmisék a kegytemplomban: reggel 7-kor, 8-kor és este 7 órakor

• Május 23. – fél 1-kor ünnepi szentmise a Hármashalom oltárnál a Kis- és Nagysomlyó-hegy közötti nyeregben, amelyet a Duna Televízió és Mária Rádió élőben közvetít; este 7 órakor szentmise a kegytemplomban

• Május 24., vasárnap, pünkösd ünnepe – szentmisék a kegytemplomban: reggel 7-kor, 8-kor, délelőtt fél 11-kor és este 7-kor

• Május 25., hétfő, pünkösd másodnapja – szentmisék a kegytemplomban: reggel 8-kor, délelőtt fél 11-kor és este 7-kor

Borsodi L. László

ferences sajtóreferens

Kérem ossza meg ismerőseivel: