,,Az MPP ne panaszkodjon, állítson alpolgármestert!”

A gyergyószentmiklósi önkormányzat RMDSZ frakciója, figyelembe véve az MPP képviselőinek 2015. 06. 08-i sajtótájékoztatója után a médiában elhangzottakat, a következőkre hívja fel az MPP frakció és Nagy Zoltán, polgármesteri jogokkal rendelkező alpolgármester figyelmét.

Tisztelt MPP frakció, tisztelt Alpolgármester Úr!

Nagy Zoltán alpolgármester nyilatkozata, miszerint nem tartja időszerűnek egy ideiglenes alpolgármester kinevezését, az újabb 60 napra szóló felfüggesztés végleges határozatának kézhezvételétől kezdődően, normális érvekkel alátámaszthatatlannak minősül, és eredménye nem a város haladását, az adódott problémák lehetőség szerinti megoldását szolgálja. 
Gyergyószentmiklós választott tisztségviselőinek első számú kötelessége a település, egyben a benne lakó polgárok gazdasági ,társadalmi érdekképviselete. Ennek a tevékenységnek vitathatatlan alapszabálya a közösségi érdek előtérbe helyezése a magán érdekkel szemben. Megítélésünk szerint ezt az alapszabályt Önök sokszor megsértették és mielőtt ismételten megtennék kötelességünknek tartjuk felhívni a figyelmüket hogy, a Mezei János polgármester Úr körül kialakult helyzet orvoslását helyezzék közösségi érdeket szolgáló alapokra.
Az utóbbi időben számtalanszor elhangzott hogy az alpolgármester egy személyben nem bír eleget tenni a két munkakörnek, ami bizonyos tevékenységek, megvalósítások hátráltatását vonja maga után. Ez a megállapítás érthető, és pont ennek olvasatában teljesen érthetetlen, hogy a törvény által megengedett ideiglenes alpolgármester kinevezésének lehetősége nem állítódik a város szolgálatba. 
Kellő sajnálattal és empátiával nyugtázzuk a történéseket, de tudatában vagyunk annak, hogy Gyergyószentmiklós önkormányzata nem tud beleszólni az igazságszolgáltatás menetébe, viszont megvan minden lehetősége, hogy az adott körülményeket figyelembe véve kiválassza az utat, ami a városnak most a legjobb. Megítélésünk szerint Önök most nem azt támogatják. Az ideiglenes alpolgármesteri tisztség be nem töltése melletti, gyerekes, banális érvek felsorakoztatása, tipikusan egyéni, kisközösségi érdeket sejtetnek. A Mezei János polgármester Úr által összegyűjtött és sokat hangoztatott tapasztalatok ideiglenes hiányának ellensúlyozását sajnálkozással, politikai és egyéni hűségnyilatkozatokkal nem lehet megtenni, cselekedni, pótolni kell ezeket, annyira, mennyire lehet. A kevés több a semminél. 
Kellő tisztelettel felkérjük Önöket, hogy tárgyalják újra az ideiglenes alpolgármesteri tisztség betöltésének kérdését az észrevételeink figyelembe vételével, nem elhanyagolva azt a tény sem, hogy a Magyar Polgári Párt, az önkormányzaton belül, rendelkezik azzal a szavazatszámmal, amivel egy nevesítést a saját csapatából, saját elképzelés szerint megvalósíthat.
A kevés, több a semminél.

Tisztelettel a gyergyószentmiklósi önkormányzat RMDSZ frakciója

Kérem ossza meg ismerőseivel: