Az oktatási és az egészségügyi miniszter iskolakezdést szabályozó közös rendelete

A koronavírus-járvány terjedését meggátoló intézkedések az oktatási intézményekben

Az iskolák újranyitása előtt minden oktatási intézménynek meg kell tennie bizonyos előkészületeket a koronavírus-járvány megelőzésére, a vezetőségnek pedig ki kell neveznie egy felelőst az alkalmazottak közül, aki koordinálja a megelőzésre tett erőfeszítéseket, és folyamatosan tartja a kapcsolatot az egészségügyi személyzettel, a tanfelügyelőség képviselőivel, a megyei közegészségügyi igazgatósággal és a helyi önkormányzatokkal – írja elő az oktatási is az egészségügyi miniszter közös, a február 8-ai iskolakezdést szabályozó rendelete.

A rendelet előírásai értelmében minden közoktatási intézményben lennie kell egy külön helyiségnek, ahol a koronavírus-gyanús személyeket ideiglenesen el lehet szigetelni; az osztálytermeket úgy kell berendezni, hogy a tanulók között legalább egy méteres távolságot biztosítsanak (ha ezt nem lehet megvalósítani, a lehető legnagyobb távolságot kell biztosítani a tanulók között); a szünetekben, az udvaron is lehetővé kell tenni a gyerekek közötti fizikai távolságtartást; biztosítani kell a szükséges mennyiségű fertőtlenítő és higiéniai szert; folyamatosan raktáron kell tartani elegendő védőfelszerelést a tanulók és a személyzet számára; tájékoztatni kell a személyzetet az intézkedésekről.

A dokumentum értelmében ugyanakkor az oktatási intézmények, specifikumtól függően, kiadhatnak kiegészítő szabályokat is.


Miniszteri rendelet: Az órák lehetőség szerint különböző időpontokban kezdődjenek

Úgy kell összeállítani az órarendet, hogy az órák lehetőség szerint különböző időpontokban kezdődjenek, hogy ezáltal elkerüljék a zsúfoltságot az iskola bejáratánál – írja egyebek mellett az oktatási és az egészségügyi miniszter közös, a február 8-ai iskolakezdést szabályozó rendelete.

Amennyiben az iskolában több váltás jár, a váltások között legalább egy óra szünetet kell hagyni – írja még a dokumentum.

A szünetek időpontját úgy kell meghatározni, hogy az átfedési idő a lehető legkisebb legyen, és el kell kerülni, hogy a különböző osztályokba járó diákok között csoportok alakuljanak ki. A pedagógusok a szünetben is felügyelik a diákokat, hogy mindenkor érvényesüljenek a fizikai távolságtartás szabályai – írja a rendelet.

Ugyanakkor a diákok nem fogyasztanak közösen ételt vagy italt, és nem cserélnek egymás között személyes tárgyakat (telefonok, táblagépek, íróeszközök, játékok stb.).

A rendelet szerint csak olyan sportjátékokra kerülhet sor, amelyekben be lehet tartani a fizikai távolságtartás szabályait, ezeket – ha az időjárási körülmények megengedik – szabadtéren kell megszervezni. A sportteremben tartott testnevelés órákon kerülni kell a megerőltető gyakorlatokat, a termet gyakran szellőztetni kell. A testnevelés órák alatt figyelni kell arra, hogy a gyerekek ne érintsék a kezükkel az arcukat, szájukat és szemüket. Az órák előtt és után a tanulóknak fertőtleníteni kell a kezüket. Az órák között a sporttermet minden alkalommal ki kell szellőztetni – írja még a rendelet.


Miniszteri rendelet: A tanintézetek saját szabályokat állíthatnak fel a tanulók testhőmérsékletének mérésével kapcsolatban

A tanintézetek saját szabályokat állíthatnak fel a hétfőtől az iskolába visszatérő gyerekek testhőmérsékletének mérésével kapcsolatban – derül ki az oktatási és az egészségügyi miniszter közös rendeletéből.

A dokumentum javaslatként fogalmazza meg, hogy a lehetőségek függvényében a torlódások elkerülése érdekében több bejáratot jelöljenek ki a tanintézeteknél. Ahol erre nincs mód, fontos a megfelelő távolság betartása. Ugyanakkor javasolják, hogy a tanulók érkezési ideje alatt tartsák nyitva a kapukat, ajtókat a felületek megérintésének elkerülése érdekében. Kézfertőtlenítés után a tanulóknak egyenesen az osztályterembe kell menniük – írja elő a rendelet.

A szülők vagy más kísérők nem léphetnek be a tanintézetbe, leszámítva a rendkívüli eseteket, amelyekben szükség van a vezetőség jóváhagyására.


Miniszteri rendelet: Ekkor kell felfüggeszteni a fizikai jelenléttel zajló oktatást

Fel kell függeszteni a fizikai jelenléttel zajló oktatást abban az elemi osztályban vagy óvodai csoportban, ahol egy személynél igazolják a SARS-CoV-2 vírust – írja elő az oktatási és az egészségügyi miniszter közös, a február 8-ai iskolakezdést szabályozó rendelete.

A dokumentum értelmében a fizikai jelenléttel zajló oktatást 14 napra kell felfüggeszteni az adott osztályközösségben. Amennyiben az illető osztályteremben két osztály is jár felváltva, csak annak az osztálynak kell áttérnie az online oktatásra, amelynek közösségében a fertőzés megjelent, a másik osztály folytathatja tevékenységét, miután a termet kifertőtlenítették.

Ha az igazolt eset az általános, líceumi vagy szakiskolai osztályban jelenik meg, el kell végezni a járványügyi ankétot és tesztelni kell a fertőzött kontaktjait. A vezetőség a közegészségügyi igazgatósággal való konzultálás után eldönti, hogy karanténba helyezik a kontaktokat vagy felfüggesztik az oktatást. Ha két igazolt eset jelenik meg, az osztálynak 14 napra át kell térnie az online oktatásra.

Ugyanakkor a közegészségügyi igazgatóság elvégzi a járványügyi vizsgálatot és az iskola vezetőségével közösen eldönti, hogy szükséges-e karanténba helyezni további személyeket (más osztályokba járó tanulókat, tanárokat, kiegészítő személyzetet).

Az intézmény személyzete köteles jelenteni a vezetőségnek, ha elkapja a vírust, a vezetőség pedig értesíti az egészségügyi igazgatóságot, amely elvégzi a kontaktkutatást és az oktatási intézménnyel közösen eldönti, hogy szükséges-e felfüggeszteni a fizikai jelenléttel zajló oktatást az intézmény szintjén. A felfüggesztésről szóló határozatot a megyei vészhelyzeti bizottság adja ki az oktatási intézmény vezetőségének a javaslatára, a közegészségügyi igazgatóság jóváhagyásával.


Miniszteri rendelet: A védőmaszk használata kötelező az oktatási intézmény minden alkalmazottja számára

A védőmaszk használata kötelező az oktatási intézmény minden alkalmazottjának, azt tanárnak, diáknak és minden alkalmazottnak folyamatosan viselnie kell az osztályban, a tanári szobában, a folyosókon, az órák és a szünetek alatt, az épületben és az iskola udvarán egyaránt – írja egyebek mellett az oktatási is az egészségügyi miniszter közös, a február 8-ai iskolakezdést szabályozó rendelete.

A rendelet szerint a védőmaszk kötelező az elemi osztályoktól az egyetemekig az oktatás minden szintjén, de nem kötelező az óvodásoknak.

A rendelet azt is előírja, hogy az egészségügyi személyzet, vagy ennek hiányában az oktatási egység által kijelölt személy kiképezi a pedagógusokat és a kisegítő személyzetet a tanulók egészségügyi állapotának megfigyelésére és e rendelet előírásainak végrehajtására. Az illetékes személyzet ugyanakkor tájékoztatást nyújt a koronavírus-fertőzés általános jellemzőiről, valamint a higiéniai szabályokról, a kézmosási technikákról, a COVID-19 tüneteinek felismeréséről, a maszkok helyes viseléséről, a szükséges fizikai távolságtartás szabályairól.

“A tanároknak kötelességük értesíteni az iskola egészségügyi személyzetét vagy a vezetőség által kijelölt személyt, ha az órák alatt a tanulóknál tünetek jelentkeznek (köhögés, fejfájás, torokfájás, légzési nehézség, hányás), ha együtt jár lázzal, ha nem, hogy az érintett diákokat minél hamarabb el lehessen különíteni a többiektől” – írja elő még a dokumentum.


Miniszteri rendelet: A felfüggesztett oktatási folyamat újrakezdéséről a tanintézet vezetősége dönt a közegészségügyi igazgatóság jóváhagyásával

A koronavírus-fertőzés miatt felfüggesztett jelenléti oktatás újrakezdéséről valamely osztályban vagy tanintézetben a vezetőségnek kell határoznia a közegészségügyi igazgatósággal való konzultálást követően – derül ki az oktatási és az egészségügyi miniszter közös rendeletéből.

A tanítás újrakezdéséről szóló határozatot a megyei vészhelyzeti bizottság adja ki az oktatási intézmény vezetőségének a javaslatára, a közegészségügyi igazgatóság jóváhagyásával.

A felsőoktatási intézmények esetében az egyetem szenátusa hozza meg a határozatot a közegészségügyi igazgatóság jóváhagyásával.


Miniszteri rendelet: A koronavírus-fertőzésre utaló tüneteket mutató tanulókat el kell különíteni társaiktól

A koronavírus-fertőzésre utaló tüneteket – láz, köhögés, nehézlégzés, hasmenés, hányás, izomfájdalom) mutató tanulókat el kell különíteni a csoport/osztály többi részétől – írja elő az oktatási és az egészségügyi miniszter közös, a február 8-ai iskolakezdést szabályozó rendelete.

Az ilyen esetekre előírt eljárás szerint azonnal értesíteni kell a gyerek szüleit/törvényes képviselőit, valamint – esetenként – az iskola egészségügyi személyzetét, és a gyereket el kell különíteni a többiektől.

Az érintett tanulónak védőmaszkot kell viselnie, és felügyelet alatt kell maradnia, amíg érte jönnek. A szülő/törvényes képviselő érkezése előtt nem szabad a gyereket családorvoshoz vagy kórházba szállítani, de ha súlyos tünetei vannak, hívni kell a 112-es egységes segélyhívószámot.

A karanténidőszak lejárta után az óvodás/iskolás/egyetemi hallgató visszatérhet a tanintézetbe a család- vagy kezelőorvos által kiállított igazolással, amelyen szerepel a diagnózis, illetve az, hogy az érintett nem jelent epidemiológiai kockázatot.


Miniszteri rendelet: A pedagógusok az oktatás teljes ideje alatt folyamatosan szemrevételezéses szűrést végeznek

A pedagógusok az oktatás teljes ideje alatt folyamatosan szemrevételezéses szűrést végeznek, és ha bármilyen koronavírus-fertőzéses tünetet észlelnek, alkalmazzák az elkülönítési eljárást – írja egyebek mellett az oktatási is az egészségügyi miniszter közös, a február 8-ai iskolakezdést szabályozó rendelete.

A dokumentum szerint amennyiben a szülő vagy törvényes gyám előzetesen aláírt nyilatkozatban belegyezését adta, hogy gyerekétől, akinek tünetei vannak, nazofaringeális váladék vehető, akkor a tanuló egészségi állapota első körben antigén gyorsteszttel ellenőrizhető az iskola orvosi rendelőjében.

Amennyiben a szülő vagy a törvényes gyám nem adta előzetes beleegyezését a vizsgálathoz konkrét tünetek esetén, illetve abban az esetben, ha az iskolában nincs orvosi rendelő, akkor fel kell venni a kapcsolatot a családorvossal, aki eldönti, hogy mi a teendő – írja még a rendelet.

A dokumentum ugyancsak az antigén gyorstesztet ajánlja a pedagógusoknak és más alkalmazottaknak is, amennyiben órák vagy más tevékenységek alatt jelentkeznek tüneteik, illetve ha környezetükben fertőzéses esetet fedeztek fel, akkor is, ha semmilyen tünetük sincs.


Forrás: www.agerpres.ro

Kérem ossza meg ismerőseivel: