Az új tanévben is ösztönző támogatás óvodások, napközisek számára

Szeptember 20-tól igényelhető 

Az új tanévben is igényelhető a havi 50 lej értékű támogatás óvodások, napközisek számára.

A juttatásra azok a családok jogosultak, ahol az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a 284 lejt. A jövedelem kiszámításához nem számolandó hozzá a gyermekpénz, semminemű ösztöndíj vagy szociális juttatás (fapénz, szociális segély, családi pótlék, serültség után járó juttatás), illetve a napszám sem.

A szociális értékjegyeket a tanévhez tartozó hónapokra lehet igényelni a rendszeresen óvodába, napközibe járó gyermekek számára – erre a tanévre Gyergyószentmiklóson szeptember 20-tól folyamatosan van lehetőség az önkormányzat szociális osztályán (4-es iroda). A támogatást az igénylés hónapjától egész tanévre hagyják jóvá, az értékjegytömböket ugyanitt havonta lehet átvenni a meghirdetett időpontokban.

Az igénylés folyamata

Az igénylési ügycsomónak tartalmaznia kell a kitöltött típuskérést (a szociális osztályon átvehető),  a család összetételét igazoló dokumentumok – családi könyv, a gyermekek keresztlevele, szülők személyazonossági igazolványa, adott esetben házassági levél, elhalálozási bizonylat, bírósági végzés – másolatát (de helyben fel kell mutatni az eredeti okmányokat is), a család jövedelmének igazoló dokumentumait, valamint egy igazolást a tanintézménytől, ahová a gyermek jár. Az összeállított ügycsomókat a szociális osztály 4-es irodáján kell benyújtani. Az elbírálást követően polgármesteri rendelet születik, amely megállapítja a jogosultságot. Amennyiben megállapítják a jogosultságot, szociális értékjegy az adott tanévre attól a hónaptól kezdődően jár, amikor a kérést benyújtották.

Az értékjegyeket a későbbiekben meghirdetett időpontokban a szociális osztályon kell átvenniük a jogosultaknak. Az önkormányzat ettől kezdve havonta követi a gyermekek óvodai jelenlétét, sőt havi egyszer bejelentés nélkül ellenőrzi is azt. Igazolást legfeljebb az óvodai napok 50%-ra – indokolt esetben adhat szakorvos, illetve legfeljebb 3 napra a szülő. Amennyiben a gyermek igazolatlanul hiányzik, akár csak egyetlen napot is, az adott hónapra felfüggesztik a juttatást.

Ha a család által a kérelmezéskor nyilatkozott adatokban bármilyen változás áll elő, legtöbb 15 napon belül tájékoztatni kell róla a szociális osztály illetékeseit – ez a jogosult kötelezettsége.

Mint ismeretes, az értékjegy az ún. kajabonhoz hasonlóan működik, azzal a különbséggel, hogy élelmiszer mellett ruha, tisztálkodási szerek, illetve tanszerek vásárlásánál is felhasználható, szigorúan tilos cigarettára vagy alkoholra költeni. Ennek megszegése esetén az adott tanévre szóló teljes juttatási értéket vissza kell fizetnie a kedvezményezettnek.

Kis módosítás van csupán a tavaszi programhoz képest

Előző tanévben az igénylés alapfeltételeként szabta meg a törvény, hogy a gyermeknek kötelező módon be kellett töltenie a 3. életévét és 6. éves születésnapját követően nem számított jogosultnak, nem volt elegendő az, hogy óvodás/napközis. Idei tanévben annyi a változás, hogy az életkori küszöböt nem pontosítja a jogszabály, csupán annyit ír elő, hogy a tanügyi törvény által országosan elismert iskola-előkészítő tanintézménybe kell legyen beíratva, és oda rendszeresen járnia kell.

A módosításokat a 2016. évi 14-es sz. kormányrendelet, illetve az ugyancsak idei 626-os sz. kormányhatározat pontosítja.

Előző tanévben 49 igénylő részére 178 db. értékjegyet hagyott jóvá az önkormányzat.

Kérem ossza meg ismerőseivel: