Beszámoló

Néptáncoktatás az iskolában

           A magyar néptánc ugyanúgy anyanyelv, mint a népmese; művészeti anyanyelv, mint a népdal, vagy a tárgyi népművészet; ősi művészeti ág, amelyben a szöveg, a ritmus, dallam, mozdulat és cselekmény együttesen jelenik meg. Az anyai szó, a dal, a ringatás ritmusa már a születés pillanatától szerves egységben veszi körül a gyermeket, gazdagodik, bővül napról napra.
           Iskolánkban, a Puskás Tivadar Szakképző Líceumban, 2010-ben kezdetét vette a tánctanulás Sándor Csaba néptánc oktatóval, mint iskolán kívüli tevékenység, mely új távlatokat nyitott meg iskolánk diákjainak. Idén Rigmányi Lajos néptánc oktatóval 73 diák vett részt három csoportban, heti két alkalommal. Az elmúlt időszakban nagyon sokat gazdagodott tánctudása a csoportoknak, és ezt különböző rendezvényeken nagy lelkesedéssel be is mutattak. Tervünk szerint az október és december közti időszakban elsajátított táncanyagot egy Karácsonyi műsor keretén belül mutatunk be Ditró községének.
           Eddig a táncoktatás anyagi fedezetét a település önkormányzata, idén ősszel a Hargita Megye Tanácsa 2730 lejjel segítette és támogatta mindhárom csoport működését. Az I–IV. osztályos csoport utánpótlásként szolgál a Topánka és a Sóza csoportnak, amelyek a Pergettyű Néptánccsoport utánpótlását biztosítják, amely iskolánk líceumi tagozatán működik.
           Intézményünkben a táncoktatás célja elsősorban, nem a színpadi produkció létrehozása, hanem a teljes személyiség kibontakoztatása, komplex készség- és képességfejlesztés, a közösség építése. A gyermekek ismerjék meg környezetük hagyományait, és érzelmileg kötődjenek ahhoz, a tanultakat építsék be mindennapi játékukba, tevékenységükbe, a táncot használják önkifejezési formaként. A tanulók éljék meg a gyermekkor örömét, a mozgásban fellehető szabadságélményt, a játék élvezetét. Legyen a tánc a mozgásigény kielégítésének lehetősége, formája. A tánc tanulása – a tradicionális neveléshez hasonlóan – adjon alkalmat a különböző életkorú gyermekek közös játékának.
           A néptánccsoportjaink legfontosabb célja:
          „Építem, erősítem azt a közösséget, ahová tartozom, ahol számítanak rám”

Laczkó Enikő-Márta

Kérem ossza meg ismerőseivel: