Blénesi találkozó

Kedves Blénesi utódok, rokonok!

Azoknak szólunk szívéhez, akiknek jelent valamit a nevük, őseik, származásuk. E 400. éves Blénesi találkozót, Blénesi István ősünk 1615. március 24-én kelt adománylevele kapcsán szervezzük 2015. július 26-án, a gyergyószentmiklósi Szilágyi vendéglőben. Találkozás, ismerkedés, emlékek cseréje, családi legendák megosztása, a már Ilyés Kincsőnek köszönhetően létező, Blénesi családfa tökéletesítésének lehetősége rejlik e találkozóban, mellesleg együvé tartozásunk, rokonaink, atyafiaink megismerése, hiszen szétszórva élünk a nagyvilágban.

Nagyságos Bethlen Gábor fejedelmünk oklevelében az is benne foglaltatik, hogy a címet, mind fiú, mind leányágon öröklik Blénesi István utódai. Tehát mindenki, aki a gyergyószentmiklósi Blénesi Istvánhoz bármilyen kis hajszálgyökérrel is kapcsolódik. Akkor is, ha időközben házasság vagy egyéb okból más névre hallgat, sőt más nemzetbe került, de Blénesi ősöktől származik, akkor is, ha ma Blénessi, Blénesy, Blénessy, Belényesi, Belényessy stb. névváltozatot használ.

A találkozó vasárnap 14 óra 00 perckor kezdődik, azért, hogy az idegenből érkezők ebédelni tudjanak, s hogy az elutazni kényszerülők még idejében távozhassanak a – remélhetőleg ezután nem 400 évenként tartandó – Blénesi találkozóról. (Hozzájárulás nincs, ki-ki a maga rendelteket fizeti.)

Az esetleges szálláshely, illetve az étkezés igényét is szíveskedjetek közölni 2015. június 25-ig! A később jelentkezőknek – főleg a szálláshely ügyében – nem biztos, hogy segíteni tudunk.

A Blénesi találkozó jeles eseményekhez is kapcsolódik: július 25-én, szombaton déli 12.00 órától a hagyományos Szent Anna búcsún lehet részt venni a Csobot-hegyen épült kápolnáknál. A keresztalja de. 9.00 órakor indul a Szent Miklós templomtól – a családokért végzett keresztút imádkozásával; július 26-án, vasárnap 13.00 órától Gyilkostón a szintén hagyományos Szent Kristóf-kápolna búcsúján vehet részt, az utazók megáldásával, utána a mindig nagy sikernek örvendő Gyilkostói Sokadalomban kapcsolódhat ki az érdeklődő.

Az idén a Szent Anna és a Szent Kristóf kápolnák búcsúja egy napra esik, ezért a Szt. Anna-kápolna búcsúját egy nappal korábra tették!

Minden érdeklődőt szeretettel várunk, a hírt pedig – kérjük – osszátok meg általatok ismert Blénesi származásúakkal.

Kapcsolattartás: Ilyés Kincső tel: + 0744-200.719, vagy + 0366-401.164, e-mail ilyes.kincso@gmail.com.

Bajna György tel. +0749- 908.770, illetve +0266-364.758, e-mail: bajnaster@gmail.com

Kérem ossza meg ismerőseivel: