Blénesiek találkozója

Azoknak szólunk szívéhez, akiknek jelent valamit a nevük, őseik, származásuk. E 400. éves Blénesi találkozót, Blénesi István ősünk 1615. március 24-én kelt adománylevele kapcsán szervezzük 2015. július 26-án, a gyergyószentmiklósi Szilágyi vendéglőben. 

Találkozás, ismerkedés, emlékek cseréje, családi legendák megosztása, a már Ilyés Kincsőnek köszönhetően létező, Blénesi családfa tökéletesítésének lehetősége rejlik e találkozóban, mellesleg együvé tartozásunk, rokonaink, atyafiaink megismerése, hiszen szétszórva élünk a nagyvilágban.

Nagyságos Bethlen Gábor fejedelmünk oklevelében az is benne foglaltatik, hogy a címet, mind fiú, mind leányágon öröklik Blénesi István utódai. Tehát mindenki, aki a gyergyószentmiklósi Blénesi Istvánhoz bármilyen kis hajszálgyökérrel is kapcsolódik. Akkor is, ha időközben házasság vagy egyéb okból más névre hallgat, sőt más nemzetbe került, de Blénesi ősöktől származik, akkor is, ha ma Blénessi, Blénesy, Blénessy, Belényesi, Belényessy stb. névváltozatot használ.

A találkozó vasárnap 14 óra 30 perckor kezdődik, azért, hogy az idegenből érkezők ebédelni tudjanak, s hogy az elutazni kényszerülők még idejében távozhassanak a – remélhetőleg ezután nem 400 évenként tartandó – Blénesi találkozóról. (Hozzájárulás nincs, ki-ki a maga rendelteket fizeti.)

Az esetleges szálláshely, illetve az étkezés igényét is szíveskedjetek közölni 2015. június 25-ig! A később jelentkezőknek – főleg a szálláshely ügyében – nem biztos, hogy segíteni tudunk.

A Blénesi találkozó jeles eseményekhez is kapcsolódik: szombaton Gyilkostón a Szent Kristóf kápolna búcsúja, az utazók megáldásával, utána a mindig nagy sikernek örvendő Gyilkostói Sokadalomban kapcsolódhat ki az érdeklődő; vasárnap délelőtt a szintén hagyományos Szent Anna búcsún vehet részt a Csobot-hegyen épült kápolnáknál.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk, a hírt pedig – kérjük – osszátok meg általatok ismert Blénesi származásúakkal.

Kapcsolattartó: Ilyés Kincső tel: + 0744-200.719, vagy + 0366-401.164, e-mail ilyes.kincso@gmail.com, illetve Bajna György tel. +0749- 908.770, illetve +0266-364.758, e-mail: bajnaster@gmail.com

A meghívottakról, amit majd egy közös listára írunk össze:

Név:

Lakcím:

Születési dátum,

Ki a legközelebbi Blénesi előd?

Testvérei, (házastársát is, aki nem Blénesi),

Például:

Név: Bajna György

Lakcím: Kossuth Lajos 64. – Gyergyószentmiklós

Születési dátum: 1947. jún. 12.

Ki a legközelebbi Blénesi előd?:

Blénesi Veronika szül. 1889. III.13.

Édesapja: Blénesi Albert, édesanyja Kari Erzsébet

Édesapja, Albert testvérei: Mihály, József, Bódog (Félix), Bertalan, Sándor, a lányok: Erzsébet, Borbála

Veronika testvérei: Erzsébet, Terézia

Férje:

Bajna Márton

Kérem ossza meg ismerőseivel: