Brüsszeli előrelépés medveügyben

Elfogadták az RB-ben Borboly Csaba vadkárokra vonatkozó módosító javaslatait

Belefoglalták a Régiók Bizottsága (RB) madárvédelmi és élőhelyvédelmi témájú jelentésébe Borboly Csabának, Hargita Megye Tanácsa elnökének a módosító javaslatait. Az RB december 4-i plenáris ülésén felszólaló megyeelnök megköszönte a Hozzájárulás az EU madárvédelmi és élőhelyvédelmi irányelvének célravezetőségi vizsgálatához című jelentést készítő luxembourgi Roby Biwernek, hogy figyelembe vette a vadkárokra, illetve azok megtérítésére, valamint a közbiztonság és a közegészségügy biztosítására vonatkozó módosítóit. (A jelentéstervezet a megfelelő nyelv kiválasztásával elolvasható a következő linken: http://cor.europa.eu/hu/activities/opinions/pages/opinion-factsheet.aspx?OpinionNumber=CDR%202624/2015)

Borboly Csaba emlékeztetett arra, amit már korábbi felszólalásaiban is felvetett: Romániában, Hargita megyében emberi életeket veszélyeztető sérüléseket okoztak vadállatok, kiemelten a kárpáti barnamedve.

– A vadállatok, konkrétan a medve és a helyiek együttélésének sok árnyoldala van, hiszen gyakran az életterek fedik egymást, aminek következménye a medvék általi károkozás vagy ember elleni támadás. A medvék élelemkeresési útjaik során gyakran láthatóak lakott övezetben, és nemcsak anyagi károkat okoznak, hanem egyre nagyobb veszélyt jelentenek az emberekre is. A vadkárok száma mellett az emberéletet veszélyeztető támadások száma is növekedett az előző periódusokhoz képest – hangsúlyozta a székelyföldi elöljáró elmondva azt is, hogy minderről Hargita Megye Tanácsa jelentést készített, illetve egy kisfilmben foglalta össze a súlyos testi sérüléseket szenvedett áldozatok történeteit. – Kiemelten fontosnak tartom, hogy az RB saját kezdeményezésű véleményként tárgyalja a vadkárok ügyét, és terjessze elő az illetékes szakbizottság 2016. évi munkaprogramjába – tette hozzá a megyeelnök. Javaslatai és kérése ellen senki nem emelt kifogást.

A pénteki plenáris ülésen napirenden szerepelt a Polgármesterek Szövetségének jelentéstervezete is, amelyet a magyarországi Tüttő Kata önkormányzati képviselő készít, és amelyhez Borboly Csaba szintén módosító javaslatokat nyújtott be. Utóbbi néhány olyan szempontra hívta fel a figyelmet, amely a vidéki térségek számára kiemelkedően fontos a megújuló energiával kapcsolatos célkitűzések elérésében. Mivel jelenleg a kisvárosok és vidékek nem jutnak forráshoz a fenntartható energiáról szóló cselekvési  tervek (SEAP-ok) megvalósításában, a megyeelnök javasolta az egyszerűsített és támogatott procedúra bevezetését, emellett kezdeményezte a térségi szintű megoldások lehetőségek belefoglalását is, továbbá azt, hogy a Polgármesterek Szövetségének célkitűzései között az energiahatékonyság mellett az erőforrás-hatékonysági szempontokat is vegyék figyelembe.

A megyeelnök RB-tagságáról és -tevékenységéről bővebb információ található a http://www.borbolycsaba.ro/tevekenyseg/regiok-bizottsaga/ honlapon.

Kérem ossza meg ismerőseivel: