Csillan a remény

Új tervek és stratégiák

Nagy Zoltán polgármesteri hatáskörrel felruházott alpolgármester részt vett október 22-én a képviselőház infrastruktúra- és közlekedési bizottságának kihelyezett ülésén, melyet a Gyilkostón tartottak. Több nagyvonalú ígéret is született. Gyergyószentmiklós szempontjából fontos volna, hogy a városon áthaladó nemzeti utakat az Országos Útügyi Vállalat (CNANDR) vegye át feljavítás céljából. A honatyák javaslatot tettek a projekt kivitelezésére. A következő tanácsülésen a testület el is indítja a visszaadás folyamatának dokumentálását. Ezek az útszakaszok a Gyilkostó felé tartó 12C nemzeti út az 5-ös kilométerig, valamint az Gyergyóalfalu irányába tartó 13B nemzeti út az Alfalut jelző helységnévtábláig. A városvezető nem tudott ígéretet kicsikarni a már régóta megoldásra váró vasúti átjáró rendberakására. Azonban Gyergyószentmiklós is bekerült abba a projektbe, amely a vasútállomások felújítását célozza meg. Kihasználva az alkalmat, hogy az ülésen jelen voltak a Román Állami Vasúttársaság (CFR) regionális igazgatóságának képviselői, több önkormányzati vezető is szóvá tette a vasúti állomások környékére jellemző rendetlenséget, a magasra nőtt gazt, a szemetet. Hosszas polémia követte a felszólalásokat, de megoldás még ígéret szinten sem született.

kihelyezett_ules_gyilkosto

Az utolsó tanácsülésen a városatyák elfogadták az idei beruházási lista módosításait, amely új tervek készítéséről, valamint a már létezők aktualizálásáról szól, ugyanis a törvény értelmében az utóbbiakat kétévente frissíteni kell. Nagy Zoltán ezekről a tervekről szolgált bővebb felvilágosítással.
A következő uniós költségvetési ciklusról született már néhány útmutató, s ezek ismeretében már készülnek az új tervek, hogy amikor jövő évben megjelennek az uniós kiírások, akkor azonnal lehessen pályázni azokra. E téren már voltak egyeztetéseken Gyulafehérváron. Feltérképezték, és aktualizálták azokat a régebbi terveket, amelyeket érvényesíteni szeretnének az új pályázati időszakban.

Ilyen a Tarisznyás Marton Múzeum épületének teljes rehabilitálását célzó pályázat is, amelyre már összeget is különítettek el.

Útjavításos terveket is aktualizálnak, abban a reményben, hogy megújulhatnak azok az útszakaszok, amelyek már nagyon rossz állapotban vannak. Ilyen a Testvériség sugárút Virág negyedi szakasza, illetve a Tűzoltók, Dózsa György, Békény, Halászok, Selyem, Tölgyfa, Ady Endre, Mogyorós, Fürdő, Márton Áron és Örmény Templom utcák, ezeken kívül pedig szeretnék elkészíteni a Temető és a Makkos utcák feljavításának terveit is. Az elképzelések, forgalmi szempontból, a főtér tehermentesítését is szolgálják. Ezek a tervek, majd a későbbiek folyamán, részét képezik az úgynevezett városi mobilitási tervnek, melynek az a célja, hogy fenntartható városi közlekedési rendszer jöjjön létre, s ezáltal javuljon az életminőség a városban és környékén egyaránt.

Az útjavítási munkálatokkal kapcsolatosan az alpolgármester elmondta, hogy például sajnos hiába terveztek nagyobb aszfaltozási munkát a Testvériség sugárút felső szakaszán, mert kiderült, hogy a csatornázási munkálatokat még mindig nem fejezte be az ezzel megbízott cég, és még négy helyen át kell vágják az úttestet.

Korábban, 2011–2012-ben már készültek tervek a jelenleg is zajló vízhálózat- és csatornaépítési munkálatokra, de most ezek aktualizálásával szeretnének pályázni az eddig kimaradt városrészek csatornarendszerének kiépítésére, és a régi vízhálózati csövek kicserélésére. Ha sikeres lesz a pályázat, akkor Gyergyószentmiklós minden háztartása beépülhet a rendszerbe. Jelen pillanatban városunkban körülbelül hatvan százalékban van kiépítve a csatornarendszer.

A Szent István tér rendezésének munkálataival kapcsolatosan Nagy Zoltán elmondta, hogy ugyan kiemeltek két közvilágítást szolgáló oszlopot a térről, de helyettük tervben van öt, úgynevezett utcai kandeláber felállítása.

A Csodavilág napközi otthonnal a város be tudott kerülni egy a román kormány által finanszírozott programba, a továbblépéshez itt is aktualizálni kell a régebbi terveket. A Csillagszem óvoda felújítása pedig már új beruházásként fog szerepelni a novemberi hónap folyamán.

sajtotaj_okt_27a

Továbbá olyan terveket is készítettek, amelyek alapját fogják képezni a következő pályázati ciklusnak. Ilyen a széndioxid-kibocsátást csökkentő stratégia. Ez felméri, hogy hol, milyen széndioxid-terhelés van a városban, és ezt hogyan lehet csökkenteni. Ez is része a városi mobilitási tervnek, és kötődik, úgy az útjavításokhoz, mint a tömbházak szigeteléséhez is. A tulajdonosi szövetséggel rendelkező, szám szerint 14 tömbház felújítására, hőszigetelésére is készülnek a tervek, úgyhogy nyertes pályázat esetén indulhatnak a munkálatok.

A város általános fejlesztési stratégiája is csaknem készen van, a tervek szerint novemberben kerül a testület elé jóváhagyásra. Nagy Zoltán megjegyezte, hogy az önkormányzat nagy hangsúlyt fektet a tervezési stratégiákra, hogy a város semmilyen pályázási lehetőségről ne maradjon le.

Kérem ossza meg ismerőseivel: