Dávid Györgyöt nevezték ki a gyergyói kerület főesperesévé

Személyi változások a Gyulafehérvári Főegyházmegyében

Folyó év augusztus 1-jétől személyi változásokra kerül sor a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegyében, ezeket az érsekség honlapján tették közzé június 29-én, Szent Péter és Szent Pál apostolok főünnepén. Kovács Gergely gyulafehérvári érsek a 2021./VII. számú körlevelében kiemeli, hogy a papok helyezésénél figyelembe kell venni a hívek jogait és a pap személyiségét, képesítését, párosítva tehetségét egy adott helyzet valódi szükségleteivel. A frissen pappá szentelt újmisések is megkapták kinevezésüket.

A papot Isten népe szolgálatára szentelik. Ezért ő a részegyház életéről is gondoskodik, ami elsősorban a szeretet tetteiben nyilvánul meg. A pap a közösségért imádkozik, tanul, dolgozik és áldozza fel magát. „Állandó missziós állapotra törekszik”, azaz engedelmeskedik annak az indíttatásnak, hogy kilép saját kényelméből, megvan benne az a bátorság, hogy elmenjen az összes perifériára Krisztus evangéliumát hirdetni (EG 20,25). Minden papnak alá kell rendelnie személyes érdekeit és terveit a nép lelkipásztori szükségleteinek és az egyház küldetésének – olvasható az érsekség honlapján.

Érvényesíteni szeretnék a Zsinati Könyv azon rendelkezését, amely szerint minden pap legalább öt évet szórványhelyen is működik. A nem szórványplébániák esetében 15 évi szolgálat után a plébánosnak ki kell nyilvánítania szándékát a főpásztornak, hogy más egyházközség vezetését is vállalná (Zsinati Könyv 118, 119).

Az állam által megszabott nyugdíjas korhatár elérése a plébános számára nem jelenti a szolgálat végét, hiszen az Egyházi Törvénykönyv a 75. életévét betöltött plébánost szólítja fel, hogy szíveskedjék hivataláról való lemondását benyújtani a megyés püspöknek, aki dönt annak elfogadásáról vagy elhalasztásáról (538. k., 3. §.).

Folyó év augusztus 1-jével az alábbi személyi változásokra kerül sor a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegyében:

A. Diakónus

1. Demeter Istvánt a szovátai plébániára helyezi a főpásztor diakónusi szolgálatra.

B. Újmisések

2021. június 29-én, Szent Péter és Szent Pál apostolok főünnepén Kovács Gergely érsek pappá szentelt a gyulafehérvári székesegyházban négy diakónust. A szentelést követően megkapták első szolgálati helyükre szóló kinevezésüket:

2. Küsmődi Csongor-Ignác újmisést a csíkszeredai Szent Kereszt-plébánia segédlelkészének;

3. László Zsolt újmisést a zetelaki plébánia segédlelkészének;

4. Miklós Szilárd újmisést a brassói Szent Péter és Pál-plébánia segédlelkészének;

5. Olasz Béla újmisést a kézdivásárhelyi kantai plébánia segédlelkészének nevezte ki az érsek.

C. Segédlelkészek

6. Pál Áront a brassói bolonyai plébánia segédlelkészének nevezte ki a főpásztor.

7. Benedek Róbert-Károlyt, a brassói bolonyai plébánia segédlelkészét felmentette eddigi beosztásából és kinevezte a csíkszentdomokosi plébánia segédlelkészének.

8. Pasca Szilárd csíkszentdomokosi segédlelkészt felmentette eddigi beosztásából és kinevezte a gyergyószentmiklósi Szent István-plébániára segédlelkésznek.

9. Fülöp Zsombort, a brassói Szent Péter és Pál-plébánia segédlelkészét felmentette eddigi beosztásából és kinevezte a gyergyószentmiklósi Szent Miklós-plébániára segédlelkésznek.

10. Mihály Andrást, a csíkszeredai Szent Kereszt-plébánia segédlelkészét felmentette eddigi beosztásából és kinevezte a csíkszentgyörgyi plébániára segédlelkésznek.

11. Ilyés Imréta brassói Szent Kereszt-plébánia segédlelkészét felmentette eddigi beosztásából és kinevezte a sepsiszentgyörgyi Szent József-plébániára segédlelkésznek.

12. Jánossi Imre segédlelkészt, eddigi beosztásának megtartása mellett, kinevezte kolozsvári egyetemi lelkésznek.

D. Plébánosok, lelkészek

13. Kovács Károlyt, a sepsiszentgyörgyi Szent József-plébánia segédlelkészét felmentette eddigi beosztásából és kinevezte csíkdánfalvi plébánosnak.

14. Farkas Alajost, a kézdivásárhelyi kantai plébánia segédlelkészét felmentette eddigi beosztásából és kinevezte csíkszentléleki plébánosnak.

15. Lőrincz Barnabás szovátai segédlelkészt felmentette eddigi beosztásából és kinevezte miklósvári plébánosnak.

16. Fülöp László miklósvári plébánost felmentette eddigi beosztásából és kinevezte nagykászoni plébánosnak.

17. Gál Hunort, a gyergyószentmiklósi örmény plébánia ellátását megtartva, felmentette a gyergyószentmiklósi Szent István-plébánia kisegítő lelkészi beosztásából és kinevezte a gyergyószentmiklósi Munkás Szent József-plébánia plébánosává.

18. Korom Imrét, a gyergyószentmiklósi Munkás Szent József-plébánia plébánosát felmentette eddigi beosztásából és kinevezte vajdahunyadi plébánosnak.

19. Szabó Ákos vajdahunyadi lelkészt felmentette eddigi beosztásából és Marosfő plébániai kormányzójává nevezte ki.

20. Borka Ernő marosfői plébánost felmentette eddigi beosztásából és kinevezte gyergyóalfalvi plébánosnak.

21. Jenei János gyergyóalfalvi plébánost felmentette eddigi beosztásából és kinevezte csíkmenasági plébánosnak.

22. Ilyés Zsolt csíkszentléleki plébánost felmentette eddigi beosztásából és kinevezte a sepsiszentgyörgyi Szent József-plébánia plébánosának.

23. Portik-Hegyi Kelement, a gyergyószentmiklósi Szent Miklós-plébánia plébánosát felmentette eddigi beosztásából és kinevezte a marosludasi plébánia plébánosává, valamint az aranyos-tordai kerület főesperesévé.

24. Dávid Györgyöt, a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király-plébánia plébánosát felmentette eddigi beosztásából és a gyergyószentmiklósi Szent Miklós-plébánia plébánosává, valamint a gyergyói kerület főesperesévé nevezte ki.

25. Takó Istvánt, a kolozsvári Szent Péter-plébánia plébánosát felmentette eddigi beosztásából és kinevezte a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király-plébánia plébánosának.

26. Ferencz Antal gyergyócsomafalvi plébánost felmentette eddigi beosztásából és kinevezte a kolozsvári Szent Péter-plébánia plébánosává, valamint a Verbum Keresztény Kulturális Egyesület igazgatójává.

27. Bartos Károly kézdisárfalvi plébánost felmentette eddigi beosztásából és kinevezte Gyergyócsomafalva plébánosának.

28. Boros Vilmos nyújtódi plébánost, eddigi beosztását megtartva, kinevezte kézdisárfalvi plébánosnak.

29. Szőcs Csaba szászfenesi plébánost felmentette a Verbum Keresztény Kulturális Egyesület igazgatósága alól.

30. Táncos Levente dicsőszentmártoni plébánost felmentette eddigi beosztásából és kinevezte Küküllőkeményfalva plébánosának.

31. György István szőkefalvi lelkészt, eddigi beosztását megtartva, kinevezte Dicsőszentmárton plébániai kormányzójává.

32. Boldizsár Ferenc erdőszentgyörgyi plébánost, eddigi beosztását megtartva, kinevezte bordosi plébánosnak.

33. Csala László csíkmenasági plébánost felmentette eddigi beosztásából és kinevezte a kolozsvári Szent Mihály-plébániára kisegítő lelkésznek.

34. Kacsó Sándort kinevezte Kézdialmás plébániai kormányzójának, valamint filiaként a kézdialmási plébániához csatolta Csomortánt.

35. Gödri István feketehalmi plébánost, eddigi beosztását megtartva, kinevezte a brassói Szent Kereszt-plébániára kisegítő lelkésznek.

36. Dr. András Istvánt a Gyulafehérvári Papnevelő Intézet rektorát újabb négy éves mandátumra nevezte ki, egyben megtartva a prefektusi kinevezését is.

37. Dr. Ferenczi Sándort, megköszönve eddigi szorgalmas és lelkiismeretes szolgálatát, felmentette a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológiai Kara Pasztorálteológiai Intézetének feladatköréből és áldott, hosszú nyugdíjas éveket kíván számára a főpásztor.

38. Bakó László temesvári egyházmegyés papot, főpásztora engedélyével a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológiai Karának Pasztorálteológiai Intézetében a pasztorális teológia tanárává nevezte ki, köszönetet mondva Pál József Csaba temesvári megyés püspöknek a közreműködésért.

39. Ambrus Vilmos marosludasi plébánost és aranyos-tordai főesperest, hűséges szolgálatát megköszönve, felmentette eddigi beosztásából. Áldott, hosszú nyugdíjas éveket kíván neki az érsek.

40. Bara Ferenc csíkdánfalvi plébánost felmentette eddigi beosztásából. Köszöni hűséges szolgálatát. Jó egészséget és áldott, hosszú nyugdíjas éveket kíván számára.

41. Fórika János küküllőkeményfalvi plébánost, hűséges szolgálatát megköszönve, felmentette eddigi beosztásából. Áldott, hosszú nyugdíjas éveket kíván számára Kovács Gergely érsek.

42. Sándor Dénes bordosi plébánost, hűséges szolgálatát megköszönve, felmentette eddigi beosztásából. Áldott és hosszú nyugdíjas éveket kíván neki a főpásztor.

43. Szabó Lajost, a sepsiszentgyörgyi Szent József-plébánia plébánosát felmentette eddigi beosztásából. Köszöni hűséges szolgálatát. Jó egészséget és áldott, hosszú nyugdíjas éveket kíván számára.

44. Vass Zoltán-István nagykászoni plébánost felmentette eddigi beosztásából. Hűséges szolgálatát megköszönve kíván számára áldott, hosszú nyugdíjas éveket a gyulafehérvári érsek.


Forrás: Gyulafehérvári Főegyházmegye

A címfotón Kovács Gergely érsek a 2021-ben szentelt újmisésekkel. (Fotó: Bodó Márta)

Kérem ossza meg ismerőseivel: