Díszpolgári cím és Pro Urbe-díj

Az önkormányzat idén is a lakók javaslatait várja

A városvezetés évente elismerésben részesíti azokat az állampolgárokat, akik a közösségért, a városért példaértékű, értékteremtő tevékenységet folytatnak.  

Díszpolgári címet évente egy személy számára adományoz a városvezetés. A kitüntetést olyan személyek vehetik át, akik jelentős mértékben hozzájárultak a város gazdasági, kulturális, tudományos, természetvédelmi, sport terén való fejlődéséhez vagy emberségben, jótékonyságban példamutatóak a közösség számára, legyenek akár hazai, akár külhoni állampolgárok.

Pro Urbe-díj hasonlóképp olyan személynek adományozható,  aki a város fejlődéséhez kiemelkedő mértékben hozzájárult.

Mindkét címre javaslatokat tehet bármely gyergyószentmiklósi lakos. A jelöléshez szükséges dokumentumok a következők: a jelölt személy életrajza és fényképe, illetve a címre jelölni kívánt személyt támogató, legalább ötven lakos aláírását tartalmazó táblázat (a következő adatokkal: név, lakcím, foglalkozás, aláírás formátumban). A támogatási ív (kötelező formátum) átvehető a városháza székhelyének ügyfélfogadójában.

Mindkét cím post mortem is odaítélhető.

Ezúton felkérjük a város lakóit, hogy az összeállított javaslatcsomagokat legkésőbb 2017. november 20., d.u. 15 órai határidővel juttassák el az önkormányzat iktatójába. 

Az iktatást követően szakbizottságok véleményezik a jelölt személyek tevékenységét, a döntés eredménye pedig a városnapok alkalmával, a dísztanácsülés keretén belül kerül nyilvánosság elé. A rangos elismerések ekkor kerülnek átadásra.

Idén is a lakók javaslatai alapján dől el, hogy kik érdemelték ki tevékenységükkel e különleges elismeréseket.

Javaslataikat a jelzett határidőig várjuk!

Kérem ossza meg ismerőseivel: