Döntöttek a gyergyói műjégpálya tetőfelújításának megvalósítható módozatáról

Gyergyószentmiklós továbbra is számíthat a megyei tanács jogszerű segítségére

A gyergyói műjégpálya tetőfelújításának tervezését és közbeszerzését végezze a helyi önkormányzat, a kivitelezést pedig a megyei tanács segítsen finanszírozni, ez bizonyult a járható útnak, áll Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsa elnökének Nagy Zoltán, Gyergyószentmiklós polgármesteréhez intézett levelében, melyet a megyeelnök május 29-én, hétfőn személyesen adott át a városvezetőnek. A megyeelnök levele válasz a városvezető korábbi levelére, amelyben a tetőszerkezet javításának végső megoldásáról érdeklődött.

levellevel1

Bár komoly időveszteség után, de maradt a tetőszerkezet javítására az a jogi megoldás, amely év elején több megbeszélés nyomán körvonalazódott. Már a tavalyi évben voltak egyeztetések a közös tehervállalásra vonatkozóan, ezt a megoldást az év elején elkezdte kidolgozni a megyei tanács. Ez arról szólt, hogy a helyi tanács készíti a tetőszerkezet kijavításának műszaki tervét, hisz annak a jelentős részét kitevő szakértői véleményezést és megvalósíthatósági tanulmányt már elkészíttette, így időt lehet megspórolni, ha ezeket befejezik, és ezután társul a megyei tanács a várossal a kivitelezés érdekében. Ezen a vonalon is folyt az egyeztetés folyamatosan, hisz március 13-án elfogadásra került egy javaslat, hogy a megyei tanács készíttessen el egy új tervet és végeztesse el a javítást is, egyben. Ezen javaslat pénzügyi, gazdasági, jogi és vagyongazdálkodási szempontból való megalapozásán kérdések merültek fel, ezért szükségessé vált az újraértékelés, hisz így jutott oda a helyzet, hogy két párhuzamos vonalon indultak el a megyei tanács illetékes szakigazgatóságai Borboly Csaba elnök utasítására a beruházás megvalósítását előkészíteni és kivitelezni. Végül habár a megyei tanácsnak volt korábbi döntése, erre indokolt volt visszatérni és ez megtörtént a fenyédi ülésen.

A márciusi előterjesztés miatt közel három hónapot húzódott a város részéről való kivitelezési terv véglegesítése, ezért valószínű szeptemberre nem tud elkészülni a beruházás. – Mindennek van tanulsága, most, hogy az egyetlen megoldással haladhatunk előre, vita nélkül, teljes gőzzel a megoldásra tudunk koncentrálni – mondta a megyeelnök aki ennek kapcsán, az erről szóló hivatalos dokumentum átadásával tájékoztatja erről a városvezetést, válaszul annak korábbi levelére, amelyben ugyanezt javasolják, hivatkozva az elkezdett dokumentációjukra.

A május 29-i találkozón Borboly Csaba és Nagy Zoltán más gyergyói beruházásokról is egyeztettek, mint terelőutak feljavítása, térségi fejlesztési egyesület, a 4-es km út feljavítása, az inkubátorház ügye vagy a kórházak együtt dolgozásának lehetősége.

A helyi autonómia egyik eszközét jelentik a fejlesztési társulások

Az egyik legfontosabb témaköre az önkormányzati fejlesztési társulásokhoz való anyagi hozzájárulás volt Hargita Megye Tanácsa Fenyéden tartott ülésének, május 25-én, csütörtökön. Mint Borboly Csaba az ülés után nyilatkozta, a törvény által az önkormányzatoknak szavatolt helyi autonómia egyfajta megvalósulásának, eszközének tekinthetők ezek a társulások.

fenyed

Hiszünk abban, hogy a térségi, települések közti fejlődés igazán akkor valósulhat meg, ha van megyei szintű hozzájárulás, ráfigyelés, koordinálás. Legyen szó a Felső-Homoród menti kistérségi egyesületről vagy az északi térségi társulásról, ezek a szervezetek helyben biztosítanak egyfajta autonómiát saját ügyeik rendezésében, kulturális, tudományos, turisztikai, vidékfejlesztési területen, és ehhez tagként hozzá tudunk járulni – mondta a megyeelnök.

244 000 lej tagdíjat szavaztak meg a Harghita Business Center Közösségi Fejlesztési Társulásnak (amelyet a székelyudvarhelyi inkubátorház működtetésére hoztak létre), 276 000 lejt a integrált hulladékgazdálkodási rendszer működtetésére megalakított társulásnak, 39 000 lejt a Felső-Homoródmente Kistérségi Egyesületnek, valamint 68 900 lejt a Hargita Megye Tanácsa kezdeményezésére, a megye északi térségének településeinek részvételével létrehozott Kelemen–Görgény társulásnak.

Borboly Csaba szerint Fenyéd községben – Fenyéd és Küküllőkeményfalva falvakban – komoly beruházások történtek az elmúlt időszakban, Bokor Botond polgármester irányításával „a község szépen, jó irányban fejlődik”. Az ülésen arról biztosították a községvezetést, hogy számíthatnak a megyei tanács segítségére.

A megyeelnök szerint fontos, hogy az ülésen sikerült tisztázni a megyei tanács költségvetési határozata körüli jogi kérdéseket, így biztos alapokkal tudják végrehajtani azt. Döntés született a csíksomlyói Ezer Székely Leány Napjához való hozzájárulásról is, 20 ezer lej értékben.

Kérem ossza meg ismerőseivel: