Döntsön a bíróság

Csütörtök reggel volt iktatva a bíróságon a szombati faelkobzás kapcsán született büntető jegyzőkönyv elleni panasz, konkrétan ez:

Către
Judecătoria Gheorgheni

Subsemnatul …, în contradictoriu cu IJP Harghita, politia municipiului Gheorgheni, cu sediul în Gheorgheni, piata Petőfi Sándor, nr. 5, în temeiul art. 32 si art. 33 din Legea 171/2010, formulez prezenta

PLÂNGERE

împotriva Procesului Verbal de Contraventie seria CCS, Nr. 0046176 din data de 24. 10, 2015, si vă solicit cu respect să anulaţi acest proces verbal emis de către politia municipului Gheorgheni.
Vă solicit respectuos să obligaţi pârâtul la plata cheltuielilor de judecată, ocazionate de prezentul litigiu.

În fapt:
În data de 24 10 2015, la cererea lui Árus Zsolt, o cunostintă de a mea, am acceptat să transport niste lemne de foc de la locuinta acestuia situată în str. Gábor Áron, la terenul hipic din localitate, aflată lângă strada Pompierilor. La intrarea pe terenul hipic – mentionez că pe proprietate privată deja! – m-a oprit o masină a politiei si mi s-au solicitat documente pentru lemnele transportate. În scurt timp a ajuns la fata locului si Árus Zsolt (care venea cu o altă masină) si a explicat politistilor, că lemnele sunt propritetatea sa. Acestia au insistat să le prezentăm documente, de aceea Árus Zsolt s-a deplasat la domiciliul său si a adus factura si documentul de transport cu care a cumpărat lemnele respective. Politistii însă au afirmat, că acelea nu ajută la nimic, ei au nevoie de un docment emis pentru ziua si cantitatea respectivă. De vreme ce astfel de document nu s-a putut prezenta, am fost escortat la sediul ocolului silvic din Gheorgheni, unde lemnele au fost descărcate, iar politia a întocmit un proces verbal de confiscare pentru lemne si unul de contraventie mie.

Fată de această situatie rog instanta să constate următoarele:

1. În primul rând vă rog să observati că procesul verbal a fost completat gresit, pentru că proprietarul lemnelor a prezentat documentele de achizitie si de transport, care datau din luna mai anul curent. În consecintă referirea la Art. 19, alineat (1) litera b) nu corespunde realitătii. Din câte stiu un proces verbal care contine erori materiale este nul de drept.

2. În al doilea rând, conform Art. 4, alineat (5) lit a) din Normele adpotate prin HG 470/2014, pentru transportul unei cantităti de lemne ce nu depăseste 0.1 mc nu este nevoie de document de transport. Cantitatea confiscată, conform procesului verbal este de 0,2 mst, adică circa 0,12 mc. Însă aceasta nu este o cantitate măsurată, ci una apreciată. În plus aprecierea nu s-a făcut de către o persoană autorizată, care să aibă pregătire corespunzătoare, ci de către politisti. Nu există deci nici o dovadă că as fi încălcat prevederile Codului Silvic, si de aici rezultă că procesul verbal de contraventie nu are nici o bază reală.

3. Totusi, pentru a clarifica fără nici un dubiu situatia de fapt, în cursul zilei de 26 octombrie m-am deplasat la sediul Ocolului Silvic si am solicitat să se depoziteze separat cantitatea de lemne confiscată de la mine, pentru că urmează să depun plângere împotriva procesului verbal de contraventie, iar acelea constituie probă în acest dosar. Pentru orice eventualitate am si fotografiat lemnele confiscate, anexez fotografia lor si solicit să le admiteti ca probă în acest dosar. În cazul în care considerati că cele expuse la punctul anterior nu sunt suficiente pentru a anula procesul verbal de contraventie, solicit ca persoane competente si autorizate din cadrul Ocolului Silvic să efectueze o măsurătoare exactă a cantitătii de lemne confiscate, pentru a determina dacă depăsesc cei 0,1 mc.

4. În cazul în care cantitatea măsurată va depăsi 0,1 mc, solicit să aveti în vedere în primul rând spiritul si nu litera legii: Legea 171/2010 vizează prevenirea si combaterea furtului de lemne, si în nici un caz transportul de lemne cumpărate cu acte în regulă, în interiorul unei localităti. Proprietarul lemnelor a probat la politie cu acte că lemnele au fost cumpărate în mod legal, deci el are tot dreptul să dispună de ele, iar actiunea politistilor constituie de fapt o încălcare a dreptului la proprietate.

5. În consecintă în fiecare dintre cele patru cazuri amintite mai sus se impune anularea procesului verbal seria CCS, Nr. 0046176.

6. Dacă însă se va constata că cantitatea transportată a depăsit 0,1 mc si că litera legii trebuie respectată cu precădere, atunci vă rog să aveti în vedere valoarea de piată a lemnelor tansportate (care nu trece de 70 lei) si să comutati sanctiunea aplicată la avertisment.

În drept îmi întemeiez cererea pe:
– Art. 32 si art. 33 din Legea 171/2010.
– Art. 4, alineat (5) din Normele adpotate prin HG 470/2014

Anexez:
– Procesul Verbal de Contraventie seria CCS, Nr. 0046176 din data de 24 10 2015;
– Fotografia lemnelor confiscate, care se găsesc în curtea Ocolului Silvic.

Mentionez că solicit să fie audiat ca martor Árus Zsolt, cu domiciliul în Gheorgheni, str. Gábor Áron, nr. 26, respectiv că sunt de acord cu judecarea cauzei în lipsa mea.
Depun toate actele în două exemplare, câte unul pentru instantă si unul pentru politie.

Gheorgheni, la 28. 10. 2015.

Röviden magyarul:
Elsősorban az a gond a jegyzőkönyvvel, hogy tárgyi tévedést tartalmaz, mert a benne szereplő törvénycikkely arra az esetre érvényes, ha nem létezik a fára vonatkozó semmilyen akta. Márpedig itt a bemutatásra kerültek a fa vásárlásakor készült iratok. Egy másik törvénycikkely vonatkozik arra az esetre, ha az iratokkal bármi gond van (esetünkben nem arra a napra szóltak).

Másodsorban a fa mennyiségét nem méréssel, hanem csak úgy ránézésre állapították meg, ráadásul nem erre illetékes, kellő felkészültséggel rendelkező személy, hanem maguk a rendőrök. Ha ehhez hozzávesszük azt, hogy az így megállapított mennyiség kb. 0,12 köbméter, vagyis alig haladja meg az iratok nélkül szállítható 0,1 köbmétert, joggal merül fel az, hogy megeshet, hogy a valós mennyiség kisebb mint 0.1 köbméter, tehát indokolatlan volt a rendőri intézkedés. Határesetről lévén szó a rendőrök sokkal nagyobb körültekintéssel kellett volna eljárjanak.
Ha a bíróság úgy értékeli, hogy ez nem elégséges ok a jegyzőkönyv megsemmisítésére, akkor rendelje el a fa pontos megmérését, e célból az félre van téve az erdészet udvarán.
Ha a mérés alapján az derül ki, hogy a valós mennyiség valamennyivel meghaladja a 0,1 köbmétert, akkor a bíróság elsődlegesen a törvény szellemét tartsa szem előtt, vagyis azt, hogy a cél a falopások megszüntetése. Itt nyilvánvaló módon törvényesen megvásárolt fa szállításáról van szó, tehát teljes mértékben indokolatlan ezért büntetést kiróni.
Végezetül ha a fa mért m ennyisége meg fogja haladni a 0,1 köbmétert és a bíróság ragaszkodik a törvény betűjéhez, akkor vegye figyelembe a fa értéke (max. 70 lej), illetve a kiszabott büntetés (2000) lej közötti aránytalanságot, s a büntetést változtassa figyelmeztetésre.

Innen kezdve az ügy a bíróság kezében van.

Amit azonban még nagyon fontosnak tartok leszögezni: szívből remélem, hogy a rendőrség békén fogja hagyni a megbírságolt gépkocsivezetőt, s nem fognak vadászni rá, hogy megmutassák hogy jár az, aki segíteni meri a Székely Nemzeti Tanácsot. A büntető jegyzőkönyv megsemmisítését célzó perben nyújtott segítséghez hasonlóan a Székely Nemzeti Tanács a továbbiakban is minden törvényes módon segíteni fogja, illetve gondoskodni fog arról, hogy ha atrocitások érik a hatóság részéről, annak a híre eljusson nemzetközi szervezetekhez is.

Árus Zsolt

Kérem ossza meg ismerőseivel: