E-Star vs. Város

Újabb pert nyert elsőfokon az E-Star


ENEFI Vagyonkezelő Nyrt.

TÁJÉKOZTATÓJA
a tőkepiacról szóló törvény alapján


Az ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. („Társaság”) az alábbiakról tájékoztatja Tisztelt Befektetőit a romániai operáció értesítése alapján:

1. A romániai bíróság mai napon közzétett döntése értelmében a CDR pernyertességével zárul elsőfokon az alábbi peres eljárás:

E-Star CDR SRL vs. Gyergyószentmiklós Városa: A kártérítési összegek megállapítására irányuló per. A kártérítési perből leválasztott per, amelynek tárgya a koncessziós díj és
kamatainak visszafizetése

A döntés nem indokolt és nem jogerős még.

A fenti döntésével a bíróság jóváhagyta a CDR módosított kereseti kérelmének megfelelő 2.590.665,32 lej + kamat (mai napon cca 1.331.388,99 LEI) összeget.

2. A Termoenergy SRL tulajdonában volt egyik telekingatlan tárgyában peres eljárást indított két magánszemély arra hivatkozással, hogy a Termoenergy SRL 2006. évi tulajdonszerzését megelőzően keletkezett ingatlan-nyilvántartáson kívüli tulajdoni igényük áll azon fenn. A Termoenergy SRL az érintett ingatlant az ingatlan-nyilvántartás szerinti tulajdonosától vásárolta szabályos eljárás keretében és azóta a területeket már értékesítette is, így a fenti igényt teljes egészében megalapozatlannak tartja.

ENEFI Vagyonkezelő Nyrt.

(A tájékoztató 2022. április 26-án 16:08 órakor jelent meg – A szerk. megj.)


ENEFI Vagyonkezelő Nyrt.

TÁJÉKOZTATÓJA
a tőkepiacról szóló törvény alapján


Az ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. („Társaság”) az alábbiakról tájékoztatja Tisztelt Befektetőit a romániai operáció értesítése alapján:

Gyergyószentmiklós Önkormányzatával szemben indított, kártérítés összegszerűségével kapcsolatos perek közül, a 2015 március – 2016. február közti időszakra vonatkozó lakossági távhőár-különbözetből származó igény érvényesítésére vonatkozó, jogerősen megnyert per kapcsán a Gyergyószentmiklós Önkormányzata a mai napon megfizetett a Társaság romániai kapcsolt vállalkozása részére (CDR) 746.000 lej összeget.

Tekintettel arra, hogy a fenti összeg nem tartalmazza a CDR-t idei évre megillető kamatok egy részét, a fennmaradó összegre vonatkozóan a CDR végrehajtási eljárást helyez kilátásba.

A Gyergyószentmiklós Önkormányzatával szemben folyamatban levő, korábban jogalap
tekintetében már jogerősen megnyert, további két kártérítési összegek megállapítására irányuló per:

– a koncessziós díj + kamat, követelésről szól.
– beruházásokra vonatkozó kártérítés + annak járulékai + a teljes leszerződött időszakra az éves belső nyereség rátájának 15%-a

ENEFI Vagyonkezelő Nyrt.

(A tájékoztató 2022. április 1-jén 19:25 órakor jelent meg – A szerk. megj.)


 

Kérem ossza meg ismerőseivel: