E-Star vs. Város

Az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. (volt E-Star) a gyergyószentmiklósi helyzettel kapcsolatos közleménye

    A Marosvásárhelyi Táblabíróság tegnapi (október 13-i – a szerk. megj.) döntése, melyben jogerősen elutasította Gyergyószentmiklós Megyei Jogú Város fellebbezését az E-Star CDR srl-el szemben, a társaság álláspontja szerint jelentősen előmozdította a társaság gyergyószentmiklósi jog- és igényérvényesítését, alapul szolgálhat az E-Star CDR srl. által Gyergyószentmiklós Megyei Jogú Várossal szemben megindított kártérítési per jogalapjára nézve is. A társaság kész a távhőrendszer átadására és jogos követelései érvényesítésére.

    Romániai tapasztalatai alapján a társaság nem vár rövid és zökkenőmentes igényérvényesítési folyamatra, várható, hogy a Város újabb, egyebek mellett sürgősségi és más hatósági eljárások kezdeményezésével igyekszik majd az átadást és az igényérvényesítést akadályozni, elhúzni. Az alkalmazott eljárásfolyam és egyes állomásai sajnálatos módon a többi romániai projekttel kapcsolatosan a társaság számára már ismertek.

    Gyergyószentmiklóson az E-Star hiába kérlelte a Várost kilenc hónapon keresztül, hogy az árhatóság által is jóváhagyott árat szavazza meg és ezzel alkalmazhatóságát érvényesítse, a Város arról tájékoztatta a Társaságot, hogy ezt sorozatosan nem tette meg. Majd amikor 2015. szeptember 4-én az E-Star felmondta szerződését a Várossal, első reakciójaként a Város azzal érvelt, hogy az árat már korábban megszavazta, tévesen értesítette ennek ellenkezőjéről a társaságot. Ezt követően a Város egyik szerve, a Polgármesteri Hivatal beperelte a másikat, a Tanácsot (képviselő testület), hogy az rosszul állapította meg az árról hozott határozatot és a saját magával szemben indított perben kérte a bíróságot, mondja ki, hogy az E-Star jogellenesen mondta fel a szerződést. Ezt a bíróság immár másodfokon is jogerősen elutasította, így a városvezetésnek sikerült ugyan időt nyernie, de az E-Star által indított 27 millió EUR összegű kártérítési perben is felhasználható jogerős döntést eredményeztek maguk ellen, mellyel a jogvita reményeink szerint az E-Star javára leegyszerűsödött.

    Forgatókönyvszerűen megjelenő romániai pénzügy sokadik ellenőrzését tartja a gyergyószentmiklósi projektcégnél, megállapítások a jelen döntésig nem születtek, a döntést követően azonban a társaság számít rá.

    Bár a jogosulatlanul megállapított adóterhek ügyében a társaság idővel pert nyer a zilahi és marosvásárhelyi projekt esetében is, a per lezárultáig a követeléseket az adóhatóság nyilvántartja és a társaság adó visszaigényléseit abba betudja, a társaság kénytelen külön peres eljárásokat kezdeményezni a vissza nem térített áfa követelései tárgyában is. Legutóbb az adóhatóság mintegy 66 mln HUF áfát nem utalt vissza Társaságunknak azzal az indokkal, hogy a romániai pénzügy továbbra is 9,5 millió RON összeget követel Társaságunktól, melynek ellentétét korábban már román bíróság is megállapította. A pénzügy követelését jogellenesen jelzálogként is bejegyezte a Társaság 4 hektáros zilahi ipari ingatlanára.

    Vizsgálatokat helyi politikus – egyéb hatóságok általi zaklatásokkal egyetemben – korábban már kilátásba helyezett. A fentieken túl a gyergyószentmiklósi városvezetés arról tájékoztatta a Társaságot, hogy a városvezetés a jövőben csak egy magyarországi miniszter rokona jelenlétében tárgyalhat peren kívül a Társasággal. Korábban a Társaságon belül komoly próbálkozás is volt arra vonatkozóan, hogy a projekt nyilvántartási érték felett valamennyivel, nyomott áron értékesítésre kerüljön, hiszen volt ezt lehetővé tevő közgyűlési határozat is, a gyergyószentmiklósi projekt bizonytalan sorsa miatt pedig annak nyilvántartási értéke mindösszesen 2,5 millió EUR. A 2016 évi management váltást követően a közgyűlés elé terjesztett határozati javaslat elfogadására tekintettel erre már nincs lehetőség. A fentieket követően a gyergyószentmiklósi projekt iránt érdeklődő állami tulajdonú vállalat is jelezte időközben, hogy már nem érdeklődik a projekt iránt.

    A társaság számára árulkodó az is, hogy a gyergyószentmiklósi perben ugyanaz az ügyvédi iroda került felkérésre, mint akit a marosvásárhelyi ügyben az Önkormányzat felkért.

    A Társaság illetve kapcsolt vállalkozásai, azok alkalmazottaival szemben számos próbálkozás volt már eddig is az adóhatósági vizsgálaton túl büntetőeljárás megindítására, mely (a célnak megfelelően) komoly erőforrásokat kötnek le mind Magyarországon, mind Romániában. A jövőben a Társaság ezen folyamatok erősödésére számít.

    A Társaság managementje és romániai kollégái azonban mélyen hisznek a Társaság igazában, melyet a perekben az elmúlt három évben bekövetkező pozitív változások is alátámasztanak. Kész megtenni valamennyi szükséges intézkedést, mellyel jogait érvényesíteni, jogtalan támadásokat elhárítani tudja.

Igazgatóság
ENEFI Energiahatékonysági Nyrt.


Gyergyószentmiklóst érintő bírósági eljárások:

1. E-Star CDR SRL 174 lakossági fogyasztó fogyasztói szerződés szerinti díjak megfizetése

2. Gyergyószentmiklós Városa E-Star CDR SRL 1731/96/2015 ügyszám
583.888 lej, késéssel fizetett koncessziós díjra számolt kamat követelés

3. Gyergyószentmiklós Városa E-Star CDR SRL 1298/96/2015 ügyszám
A per tárgya, hogy a bíróság állapítsa meg, hogy az ár elfogadásra került a 2015.03.19-i tanácsülésen. 2015 novemberében a Város letett egy pontosítást az ügyiratba, amelynek értelmében kiegészíti a keresetét egy új követelési-ponttal, amiben kéri a koncesszió-felmondási kiértesítőnk semmissé nyilvánítását.

4. E-Star CDR SRL Gyergyószentmiklós Városa 905/96/2016
Koncessziós szerződésszegés miatt kártérítés. Összeg: 104.225.844,69 RON + annak járulékai + a teljes leszerződött időszakra az éves belső nyereség rátájának 15%-a.

Kérem ossza meg ismerőseivel: