Egyháztámogatási szerződéseket írtak alá Gyergyószentmiklóson

Gyergyóban jól pályáztak

A felekezetek is segíthetnek a pályaválasztásban

Összesen 709 000 lej értékben támogatja Gyergyó-térségi katolikus egyházi ingatlanok munkálatait Hargita Megye Tanácsa. A térségből beérkezett 16 nyertes pályázatra a szerződést június 23-án, pénteken reggel kötötték meg a gyergyószentmiklósi Szent Miklós-plébánián, Borboly Csaba, a megyei tanács elnöke kezdeményezésére ugyanis idén térségenként írják alá a szerződést, így az elsőnek Portik-Hegyi Kelemen főesperes adott helyet, az eseményen részt vettek a nyertes egyházközségek plébánosai.

A főesperes kiemelte, hogy a megpályázott pénzt, amit az egyházközség kap jól kell felhasználni. A megyei tanács elnöke szerint összedolgozva lehet fontos dolgokat megvalósítani, és Hargita Megye Tanácsa meg az egyházak együttműködésének látható eredményei vannak. Borboly Csaba arra kérte a részt vevő papságot, dolgozzanak együtt azért, hogy a nyolcadikos diákok a még hátralévő időszakban megfelelő szakképzést válasszanak, hisz a gimnáziumok esetében lejárt a jelentkezési idő, így most az a fontos, hogy mindenki a neki megfelelő szakképzésben vehessen részt. Ezzel ugyanis a fiatalok lehetőséget kapnak az itthon maradásra, akár a vállalkozóvá válásra is. Ezért is fontos ezekben a napokban a nyolcadikos diákok pályaválasztása, és a szülőkben is tudatosítani kell a lehetőséget és a felelősséget, azt, hogy mi ennek a tétje, hangsúlyozta Borboly Csaba. Szerinte egy mostani rossz döntés a képzetlen fiatalok automatikus külföldre vándorlásához vezethet.

egyhaz_tamogatas2

Fontos, hogy az egyházak is vegyenek részt a tudatosításban, illetve a társadalmunk fennmaradásához szükséges feltételek biztosításában. Ezért is támogatjuk a hitéleti tevékenységet, hogy legyen idejük és erőforrásuk egyházainknak, a napi hitéleti tevékenység mellett, részt venni a települések közösségszervezésében és építésében. Országos viszonylatban Hargita megye adja a legtöbb támogatást, mivel nálunk rengeteg a kisfalu, ez a településszerkezet jellemző a megyére, közösségeinknek pedig szükségük van egyházaink több mint ezeréves megtartó erejére – jelentette ki a megyei tanács elnöke. – Ezek a pályázatok a műemlék épületek védelmét is szolgálják, ezért is, de nemcsak, párhuzamosan a kormánynál is célszerű lenne pályázni – tette hozzá javasolva, vizsgálják meg annak lehetőségét, hogy az egyházak, akár megyei szinten, foglalkoztassanak egy pályázati szakembert, aki e téren segítené a papok munkáját. Továbbá kiemelte, hogy a pályázatokat, a sikerük érdekében, idejében elő kell készíteni. – Több energiát kell erre fordítani, ugyanis idén a 260 beérkezett pályázat között sok volt a hibásan leadott, amit nem tudtunk támogatni. Szerencsére Gyergyóban jól pályáztak – fejtette ki.

A most megkötött szerződések értelmében Hargita Megye Tanácsa 40 000 lejjel támogatja az orotvai plébánia tetőzetcseréjét, 90 000 lejjel a tölgyesi közösségi központ építését, 18 000 lejjel a marosfői római katolikus templom fűtés- és napenergia-rendszerének felújítását, 100 000 lejjel a gyergyószentmiklósi Szent József-plébánia kialakítását, 50 000 lejjel a ditrói plébánia javítását, 70 000 lejjel a csomafalvi ravatalozókápolna környezetének rendezését, 16 000 lejjel a gyergyószentmiklósi Szent István-templom ajtajainak felszerelését és plébániája udvarának rendezését. 50 000 lejt utalnak a borszéki plébánia, 65 000 lejt a tekerőpataki plébánia homlokzata, 20 000 lejt pedig a gyergyóhodosi ravatalozókápolna külső-belső felújítására. 60 000 lejjel támogatja a megyei tanács a gyergyószentmiklósi örmény katolikus közösségi ház korszerűsítését, 20 000 lejjel a remetei templom belső renoválását, 50 000 lejjel a güdüci templom javítását, 15 000 lejjel a kilyénfalvi hittanterem javítását, 30 000 lejjel az újfalvi közösségi ház javítását, 15 000 lejjel pedig a gyergyóhodosi templom padjainak cseréjét. Ezek közül több munkálatnak az előző években fogtak neki, így a támogatást a folytatásra adták.

egyhaz_tamogatas1

A gyergyószentmiklósi megbeszélésen részt vett Barti Tihamér, a megyei tanács alelnöke is.

Négy és fél millió lej az idei támogatás

Az egyháztámogatás Hargita Megye Tanácsa legnagyobb értékű pályázati programját képezi, keretösszege évek óta folyamatosan nő. Az idei tavaszi kiíráson ez az összeg négy és fél millió lej, Hargita talán az egyetlen megye az országban, amely ekkora összeget szán az egyházakkal való együttműködési programra. A felekezeteknek főleg kistelepüléseken jelentős közösségformáló tevékenységük van, ezért az ilyen jellegű programokat is támogatja pályázatai révén a megyei tanács, ilyen például az egyházak által szervezett táborok finanszírozása.

Idén a kiírásra megyei szinten 237 pályázat érkezett, ebből 149-et bíráltak el pozitívan. A felekezetek közötti leosztás nagyrészt a megye felekezeti megoszlását követi: több mint 60 százalékát a római katolikus egyház, 15-15 százalékát a református és az ortodox egyház, 10 százalékát pedig az unitárius egyház pályázatai nyerték. Főként azokat a beruházásokat támogatják, amelyek kalákajelleggel valósulnak meg, tehát a helyi közösség is igyekszik lehetőségeihez mérten hozzájárulni. A pályázatok fele a közösségi intézményeket támogatja, úgymint közösségi terek építését és felújítását. A templomok, műemlék épületek felújítása is nagyon fontos, mert amellett, hogy az identitás őrzésének fontos elemei, turisztikai vonzerővel is bírnak.

Az idei Hargita megyei egyháztámogatásokról szóló bemutató megtekinthető itt: https://drive.google.com/open?id=0B3DH_aG2Ui1UbVpEekhvQTRwazQ

Kérem ossza meg ismerőseivel: