Elfogadhatatlan a zászlótörvény!

A Képviselőház által elfogadott, úgynevezett zászlótörvény – amint azt a tervezet nyilvánosságra kerülésekor is jeleztük – elfogadhatatlan a székely közösség számára.

A Székely Nemzeti Tanács már a tervezet megjelenésekor megfogalmazta álláspontját, miszerint annak célja nem az, hogy a székely zászló szabad, a románnal egyenlő alkalmazását tegye lehetővé, hanem olyan korlátozó jogszabály bevezetése, amely ellentmond a Románia által ratifikált Helyi Autonómia Európai Chartájának, ellentmond a hatályos közigazgatási törvénynek, sőt, Románia alkotmányát is sérti. Ugyanakkor nem veszi figyelembe az Európa Tanács Rasszizmus és Intolerancia elleni Bizottságának (ECRI) Romániáról szóló, 2014.-es országjelentését, amely kitér a román hatóságoknak a székely jelképeket üldöző magatartására, és felszólítja Romániát, hogy alkalmazza az egyenlő elbánás elvét a román, illetve a székely nemzeti jelképek használatához való viszonyában.

A törvény elfogadása után előállt helyzet orvoslása érdekében a Székely Nemzeti Tanács nyílt levélben fordult Klaus Iohannis államfőhöz annak érdekében, hogy küldje vissza a törvényt a parlamentbe azzal a megjegyzéssel, hogy a helyi jelképekre vonatkozó szabályozás nem tartozik a parlament hatáskörébe és ellentmond Románia nemzetközi kötelezettség-vállalásának. Ugyanakkor felkértük a Nép Ügyvédjét, kérjen normakontrolt az Alkotmánybíróságtól (a két dokumentum elérhető a Székely Nemzeti Tanács honlapján¹).

Továbbá tájékoztattuk az Európa Tanács illetékeseit – az Európa Tanács főtitkárát, az emberjogi biztost, az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének elnökét és frakcióvezetőit, a Kongresszus elnökét és főtitkárát, a Monitoring Bizottság elnökét, a Helyi és Regionális Kamara elnökeit –, valamint a nagykövetségeket, hogy Románia ismét megsérteni készül az Európa Tanács dokumentumait, és felkértük a Velencei Bizottságot véleményezze a jogszabályt. Ezúton kérjük fel a magyar kormányt, hogy a két ország közötti alapszerződés értelmében tegyen lépéseket a székely szimbólumok védelme érdekében.

Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy az egységes jelképhasználat kifejezője annak, hogy Székelyföld egy és oszthatatlan, egységes az autonómia mozgalom, és egységes a székely nép az autonómia igénylésében.

                                           Izsák Balázs

A Székely Nemzeti Tanács elnöke

Marosvásárhely, 2015. május 15.

zaszlo_kisujsag_cover

Kérem ossza meg ismerőseivel: