Elfogadták Borboly Csaba ifjúságpolitikai jelentését Brüsszelben

A keresztény értékek is bekerültek a Régiók Bizottsága véleményébe

A Régiók Bizottsága csütörtökön elfogadta Az ifjúságpolitika terén folytatott európai együttműködés (2010–2018) című jelentéstervezetet, amelyet Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke készített a Régiók Bizottsága (RB) raportőreként. Az RB február 10–11-én, Brüsszelben tartandó plenáris ülésének második napján tartott vitán, majd az ezt követő szavazáson végül az igenek kerültek többségbe Borboly Csaba azon módosító javaslatára vonatkozóan is, amely szerint az ifjúságpolitikán belül – a fiatalok nemen, faji vagy etnikai származáson, valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, illetve szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetése, illetve az ezekkel kapcsolatos teendők megfogalmazása mellett – nagyobb figyelmet kell szentelni „a keresztény kultúrájú Európa alapvető értékeinek előmozdításának”. Ezt a megfogalmazást a szocialista frakció kifogásolta.  Borboly Csaba indoklásában úgy fogalmazott: „Most minden eddiginél nagyobb szükségünk van arra, hogy felhívjuk a fiatalok figyelmét arra, hogy kik vagyunk, és mik Európa alapvető értékei. Csak akkor léphetünk fel hatékonyan a terrorfenyegetéssel szemben, ha megfelelően hangsúlyozzuk kultúránk gyökereit.”

Csák László, a raportőr által felkért szakértő elmondta: a dokumentum szerint közös európai fellépésre van szükség a fiatalok lakáshelyzete, megfelelő oktatáshoz való hozzáférése és a családalapítás, a gyermekvállalás terén. A jelentés szorgalmazza az egységes európai Ifjúsági Alapcsomag létrehozását, a fiatal családok helyzetére pedig külön felhívja a figyelmet, amellyel EU-s szinten kellene foglalkozni, hiszen egyre nagyobb kihívást jelent Európában a demográfiai helyzet, ami sürgős fellépést igényel. Az alapcsomag többek között magában foglalja a nagy sebességű internethez való hozzáférést, a nyelvtanulást, a pályaorientációs tanácsadást, a tutorálást, a tanulmányok finanszírozási lehetőségeit és az első munkahelyhez való jog garantálását. A jelentés kiemeli továbbá, hogy fontos a készségeket a munkáltatók igényeivel összhangba hozni, illetve a regionális sajátosságokhoz és speciális készségekhez igazított szakképzési kezdeményezéseket támogatni.

CoRPlenaris_11feb2016_1

– A jelentésbe belefoglaltam az erdélyi, székelyföldi fiatalságot sújtó problémákat, amelyekről konzultáltam ifjúsági szervezetek képviselőivel is, tulajdonképpen azokat a meglátásokat képviseltem, amelyekkel ők megbíztak. Ezért is fontos, hogy az RB, az Unió helyi, megyei, regionális választott tisztségviselők által alkotott konzultatív testülete elfogadta a jelentéstervezetet – nyilatkozta a szavazás után Borboly Csaba. – Sikerült olyan fogalmakat bevinni egy uniós véleménybe, amelytől eddig Brüsszel ódzkodott: család, kereszténység, kisebbségi sorban élő fiatalok, a keletről nyugatra elvándorolt fiatalok hazavonzása és a kisfalvak problémája. A jelentéskészítés folyamatában jó volt az együttműködés a Régiók Bizottságában, örvendetesnek tartom, hogy az EU-ban kezdik felismerni azt, hogy a fiatalokkal többet kell foglalkozni.

A megyeelnök hozzátette: bízik benne, hogy ezekről a kérdésekről egyre többet fognak beszélni európai szinten, és egyre több konkrét lépés lesz a megoldásuk érdekében.

– Ezúton is köszönöm Csák László szakértő és kollégáim segítségét! Külön öröm számomra, hogy Hargita Megye Tanácsa munkatársainak munkájának eredményei uniós szinten fognak látszani – mondta a raportőr.

Borboly Csaba a jelentésben hangsúlyozta: mivel egyre nő az elszegényedés és a kirekesztettség kockázatának kitett fiatalok százalékos aránya, a költségvetési megszorítások számos tagállamban kritikus pillanatban érintették a szociális és oktatási szolgáltatásokat. Azt is kiemelte, hogy a jelenlegi, eddig soha nem látott méretű, Európába tartó migrációs hullámokkal ezek a kérdések még fontosabbá válnak, éppen ezért a helyi és regionális önkormányzatok számára megfelelő, közvetlenül elérhető pénzügyi forrásokat kell biztosítani, amelyek lehetővé teszik a migráns háttérrel rendelkező fiatalok integrációját.

A jelentés tárgyalása előtt felszólalt Navracsics Tibor, az Európai Unió kulturális, oktatási, ifjúságpolitikai és sportügyi biztosa, aki elismerését fejezte ki a jelentést illetően, üdvözölte az abban foglaltakat. Beszédében rámutatott, hogy Európa az oktatás alulfinanszírozottságától szenved, és meg kell fordítani ezt a tendenciát annak érdekében, hogy az európai gazdaság versenyképesebb legyen, és mindenki valódi esélyt kapjon az életben.

– A régiókban és a városokban kell majd megküzdenünk a kirekesztéssel és a radikalizálódással. Én pedig szeretném, ha a regionális vezetők, polgármesterek, helyi nem kormányzati szervezetek vezetői, iskolák és sportklubok tudnának arról, hogy az EU foglalkozik ezzel a kérdéssel, és sokféleképpen támogathatja őket. Segíthetünk nekik abban, hogy változást érjenek el helyi szinten – mondta a biztos.

CoRPlenaris_11feb2016_7

Borboly Csaba a néppárti frakció nevében adott válaszában összefoglalta a jelentés fő irányelveit, és Navracsics Tibor támogatását kérte abban, hogy az Európai Bizottság vizsgálja meg a tagállami szint alatti ifjúságpolitikák területi hatását, mivel az látható, hogy az országos keretprogramoknak sok esetben nincs meg az elvárt hatásuk és eredményük helyi és regionális szinten. A megyeelnök megfogalmazta azt a javaslatot, hogy az ifjúságpolitikát minden uniós szakpolitikába be kellene építeni, ugyanakkor előadta azt a kérést is, hogy az Európai Bizottság vizsgálja meg azokat a tagállami és régiós jó gyakorlatokat, amelyek a fiatalok aktívabb civil szerepvállalására, illetve  a választójog alsó korhatárának csökkentésére vonatkoznak. (Borboly Csaba hozzászólásának szerkesztett szövege elérhető a http://www.borbolycsaba.ro/beszedek/a-navracsics-tibor-unios-biztos-felszolalasara-adott-valaszom/ weboldalon.)

Navracsics Tibor és Borboly Csaba januárban is találkoztak, és egyetértettek a jelentés tartalmában, a biztos pedig támogatását ígérte a dokumentumot illetően. Navracsics már akkor jelezte, hogy illetékes biztostársaival fel fogja venni a kapcsolatot annak érdekében, hogy a regionális politika, a vidékfejlesztési politika és a Szociális Alap keretében is konkrét lépéseket tegyenek a Régiók Bizottságának Borboly Csaba által kidolgozott véleménye alapján, és ígéretet tett rá, hogy egy később egyeztetendő időpontban, Hargita Megye Tanácsa meghívására, személyesen is tájékozódik majd a Hargita megyei speciális helyzetről.

A jelentés elérhető a kívánt nyelv kiválasztásával a
http://cor.europa.eu/hu/activities/opinions/Pages/opinion-factsheet.aspx?OpinionNumber=CDR%204872/2015 weboldalon.

A megyeelnök RB-ben kifejtett tevékenységéről bővebb információt találnak a http://www.borbolycsaba.ro/tevekenyseg/regiok-bizottsaga/ honlapon, ugyanitt elolvasható a beszéde teljes, szerkesztett változata.

Borboly Csabával a helyszínen készített videó:
https://www.facebook.com/borbolycsaba/videos/935282139852503

Kérem ossza meg ismerőseivel: