Elismerés a gyergyószentmiklósi Bernád Ritának

Első alkalommal nyert díjat a Gyulafehérvári Főegyházmegyei Levéltár

Négy kategóriában adták át az Év Levéltári Kiadványa díjat Budapesten január 28-án az NKA támogatásával megvalósuló Nyitott Levéltárak 2015 programsorozat zárásaként. Az Év Levéltári Kiadványa díj elsődleges célja a levéltárak kultúramegőrző, kultúrateremtő szerepének, tudományos eredményeinek bemutatása, ismertetése, népszerűsítése, s a levéltári kiadványok középpontba állítása. A Magyar Levéltárosok Egyesülete 2013 óta ítéli oda az elismeréseket a kiemelt közművelődési jelentőségű, magas szakmai és esztétikai színvonalú köteteknek, illetve a korszerű technológiával elérhető adatbázisoknak.

A Gyulafehérvári Főegyházmegyei Levéltár első alkalommal pályázott, s elnyerte a második díjat levéltári szakmai kiadványok kategóriában. A díjat Bernád Rita – Barabás Kisanna: Plébániai levéltárak II. A Marosvásárhelyi és a Széklyudvarhelyi Gyűjtőlevéltárak repertóriuma című kiadványért ítélte oda a zsűri.

leveltar_dij_2016

A Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség 2003-ban – a NKÖM és az NKA pályázati lehetőségeinek köszönhetően – a plébániai levéltárak egységes és korszerű rendszerezése és hozzáférhetősége érdekében gyűjtőlevéltárak alapítását indítványozta előre kijelölt főesperesi központokban. A Gyulafehérvári Főegyházmegyében így nyolc gyújtőlevéltár várja a kutatókat, ahol a történelmi iratokat sikerült rendezni és elérhetővé tenni (Gyulafehérvár, Sepsiszentgyörgy, Szamosújvár, Gyergyószentmiklós, Székelyudvarhely, Marosvásárhely, Szamosújvár – örmény katolikus, Kolozsvár). Ezek a gyűjtőlevéltárak adtak otthont a sok esetben már elnéptelenedett plébániák értékes levéltári dokumentumainak, megmentve azokat a megsemmisüléstől.

BORITO VEGLEGES 2015 RITA_felso

A díjat nyert kiadvány a 2006-ban indított Erdélyi Római Katolikus Levéltárak repertóriumsorozat ötödik kötete, mely a plébániai levéltárak bemutatását folytatja a Marosvásárhelyen és Székelyudvarhelyen kialakított gyűjtőlevéltárak iratanyagának ismertetésével. A Marosvásárhelyi Gyűjtőlevéltár 2005-ben alakult, itt a marosi és küküllői főesperességi levéltárak, valamint 36 plébánia és 28 filia iratanyaga (73,35 ifm) kutatható. A repertórium marosvásárhelyi levéltárra vonatkozó részét Barabás Kisanna tette közzé. A Székelyudvarhelyi Gyűjtőlevéltár 2008-ban jött létre, ott a főesperesség, 40 plébánia és egy filia iratanyaga várja a kutatókat, illetve egy tematikus gyűjtemény, melyben különböző plébániák építési tervrajzai kaptak helyet. Az összesen 97,36 iratfolyóméternyi anyagot magába foglaló gyűjtemény igen értékes és ritka anyagokkal is büszkélkedhet: a felekezetek közti vitákra vonatkozó 17. századi fejedelmi oklevelekkel, 18. századi anyakönyvekkel stb. A repertórium székelyudvarhelyi részét Bernád Rita készítette. A kiadvány a két gyűjtőlevéltár ismertetése mellett helyet ad a katolikus restaurációt megelőző időszakból fennmaradt oklevelek forrásközlésének is. A közölt dokumentumok közt találhatóak a már említett felekezeti vitákra vonatkozó iratok is, a forrásközléshez fekete-fehér képmelléklet is társul. Az 1716. előtti időkből mindössze tizenkét ilyen forrás maradt fenn a Székelyudvarhelyi Gyűjtőlevéltárba szállított plébániai levéltárakban.

(Forrás: www.romkat.ro)
Címfotó: mnl.gov.hu

Kérem ossza meg ismerőseivel: