Elutasították Mezei János kérését

Hatósági felügyelet újabb hatvan napig 

   2015. július 30-án, csütörtökön a Hargita Megyei Törvényszék alaptalannak ítélve elutasította Mezei János kérését a hatósági felügyelet megváltoztatását illetően. Megállapította a vádlottra kiszabott hatósági felügyelet törvényességét és megalapozottságát. A hatályos törvényeknek megfelelve, az előzőleg meghozott határozatok értelmében, a végleges döntés dátumától kezdődően a törvényszék fenntartja a vádlottra kiszabott hatósági felügyeletet újabb 60 (hatvan) napig.
   A hatósági felügyelet alatt a vádlott köteles megjelenjen a hatóságok előtt ahányszor csak kéretik; azonnal értesítse a hatóságot az esetleges lakhelyváltozásról; a felügyeleti program szerint jelentkezzen a Gyergyószentmiklósi Rendőrségen ahányszor csak hívatják. A hatósági felügyelet alatt a vádlottnak kötelező betartania a következő előírásokat:
a) a Hargita Megyei Törvényszék bírájának előzetes engedélye nélkül ne hagyja el Románia területét;
b) ne lépjen kapcsolatba és ne kommunikáljon sem közvetve, sem közvetlen, sem közvetítőkön keresztül Virág Zsolt felperessel és Virág József, Karsai Károly József, Wohlfart Rudolf, Keresztes Zsombor, Pál-Antal Ildikó, Tinka Kálmán János, Seer Mihai, Bajkó László, Szőcs Tivadar, Bányász Lehel, Csavar Gábor, Ţepeluş Marius, Csergő Tünde, Rippel Ana-Eliza, Munteanu Adrian, Csergő Tibor-András, Péter Gizella, Albert Enikő, Gergely Ármin, Árus Zsolt-István, Nagy Zoltán, Sikó Gyula-Levente, Farkas Zoltán Béla, Portik Csaba, Lăcătuşu Livia, Nagy István, Nagy Francisc, Kamaromi Attila-Sándor tanúkkal;
c) ne folytasson tevékenységet Gyergyószentmiklós Megyei Jogú Város polgármestereként.
    A kötelezettségek betartásának felügyeletére a Gyergyószentmiklósi Rendőrség jelöltetik ki. A törvényszék felhívja a vádlott figyelmét, hogyha rosszindulattal, előre megfontolt szándékkal áthágja az előírt kötelezettségeket, akkor a hatósági felügyelet előzetes letartóztatással helyettesíthető.
A határozat 48 órán belül megfellebbezhető.

*   *   *

Mezei János a határozat ellen augusztus 3-án nyújtotta be a fellebbezést.


 

30.07.2015

Ora estimata: 10:00

Complet: C2Pe

Tip solutie: Încheiere

Solutia pe scurt: Respinge ca neîntemeiată cererea inculpatului de modificare a măsurii controlului judiciar. În temeiul art. 348 alin.2 din Codul de procedură penală, raportat la art. 207 alin. 7 din Codul de procedură penală constată legalitatea şi temeinicia măsurii controlului judiciar dispus faţă de inculpatul Mezei Janos. În baza art 207 alin. 4 din Codul de procedură penală menţine măsura controlului judiciar dispus faţă de inculpat prin încheierea penală nr. 19/CU/DL/17.04.2015 a judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Curţii de Apel Tg. Mureş, menţinută prin încheierea nr. 2/04.06.2015 pronunţată de Tribunalul Harghita, modificată prin încheierea penală nr. 23/CU/CP a Curţii de Apel Tg. Mureş, pe o durată de 60 de zile, începând cu data rămânerii definitive a hotărârii. Potrivit art. 215 alin. 1 C. pr. Pen., pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpatul trebuie sa respecte următoarele obligaţii : a) să se prezinte la organul de urmărire penală, la judecătorul de cameră preliminară sau la instanţa de judecată ori de câte ori este chemat; b) să informeze de îndată organul judiciar în faţa căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinţei; c) să se prezinte la Poliţia Gheorgheni jud. Harghita (organ de poliţie desemnat cu supravegherea), conform programului de supraveghere care va fi întocmit de această instituţie sau ori de câte ori este chemat. Potrivit art 215 alin. 2 din Codul de procedură penală, pe timpul controlului judiciar impune inculpatului să respecte următoarele obligaţii: – sa nu părăsească teritoriul României decât cu încuviinţarea prealabilă a judecătorului de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Harghita, – să nu se apropie şi să nu comunice, nici direct, nici indirect, sau prin intermediari, cu partea vătămată Virag Zsolt şi cu martorii Virag Jozsef, Karsai Karoly Jozsef, Wohlfart Rudolf, Keresztes Zsombor, Pal-Antal Ildiko, Tinka Kalman Janos, Seer Mihai, Bajko Laszlo, Szocs Tivadar, Banyasz Lehel, Csavar Gabor, Ţepeluş Marius, Csergo Tunde, Rippel Ana-Eliza, Munteanu Adrian, Csergo Tibor-Andras, Peter Gizella, Albert Eniko, Gergely Armin, Arus Zsolt-Istvan, Nagy Zoltan, Siko Gyula-Levent, Farkas Zoltan Bela, Portik Csaba, Lăcătuşu Livia, Nagy Istvan, Nagy Francisc şi Kamaromi Attila-Sandor. – să nu exercite funcţia de primar al municipiului Gheorgheni. Desemnează Poliţia mun. Gheorgheni, jud. Harghita, ca organ de supraveghere a executării obligaţiilor stabilite în sarcina inculpatului. În baza art 215 alin. 3 din Codul de procedură penală atrage atenţia inculpatului că în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor care îi revin, controlul judiciar poate fi înlocuit cu măsura arestării preventive. Dispune comunicarea prezentei hotărâri organelor menţionate în art 215 alin. 5 din Codul de procedură penală. În baza art. 275 alin. 3 din Codul de procedură penală, cheltuielile avansate de stat rămân în sarcina statului. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 30 iulie 2015.

Document: Încheiere de şedinţă    30.07.2015

Kérem ossza meg ismerőseivel: