Emberéletek múlhatnak rajta

Helyi hegyimentőcsapatok megalakítását szorgalmazza Hargita Megye Tanácsa

    Egy kormányhatározat alapján helyi hegyimentő-szolgálatot hozhatnak létre azok a községek/városok, amelyek rendelkeznek turistaösvényekkel, sípályákkal. Hargita Megye Tanácsa ez ügyben felhívással fordul a polgármesteri hivatalokhoz, erről tartott sajtótájékoztatót november 2-án, hétfőn a csíkszeredai megyeházán Borboly Csaba megyeelnök, valamint Fekete Örs, a megyei tanács alintézményeként működő hegyi- és barlangimentő közszolgálat vezetője. Borboly Csaba szerint a hegyi turizmus biztonságának növelésére az emberélet védelme, a turisták idevonzása és a belső turizmus generálása érdekében egyaránt szükség van, ezért növelni kell a kapacitást, erre pedig a helyi önkormányzatok által létrehozott csapatok vagy önkéntesegyesületek jelenthetnek megoldást, tekintve, hogy a megyei intézményeknél korlátozott az alkalmazottak száma. A helyi csapatok megalakításához közös erőfeszítésre van szükség, ide értve a közbirtokosságok támogatását is.

    – Ezáltal csökkenthető a reakcióidő, amin emberéletek múlhatnak, hiszen adott esetben nem a térség másik feléből kell a helyszínre sietniük a hegyi- és barlagimentőknek, hanem arról a településről, amelynek területén vagy a közelében a baleset történt – nyomatékosított a megyeelnök. Megjegyezte, hogy nem utolsósorban költséghatékonyabb is a helyi csapatok működése, tekintve az üzemanyagköltségeket.

    Mint elhangzott – és ahogyan az a polgármestereknek megfogalmazott felhívásban is szerepel – a 2003/77-es kormányhatározat 4-es cikkelye alapján azoknak a községeknek és városoknak, amelyek turistaösvényekkel vagy sípályákkal rendelkeznek, lehetőségük van helyi hegyimentőcsapat létrehozására. E téren jó példaként említették Borszék város önkormányzatát, amely tavaly létrehozta a helyi hegyimentőcsapatát a megyei közszolgálat, valamint Hargita Megye Tanácsa segítségével. Ugyancsak jó példa a csíkcsicsói közbirtokosság, amely szintén célul tűzte ki, hogy a megyei tanács, illetve a hegyi- és barlangimentő közszolgálat segítségével megalakítja a hargitafürdői hegyimentőcsapatot helybéliek bevonásával.

    Borboly Csaba azt is elmondta, hogy a felhívás nemcsak a polgármestereknek szól, hanem a lakosságnak is: bárkit szívesen látnak önkéntesnek ezekbe a csapatokba, hiszen a szolgáltatás bővítése nélkülük lehetetlen.

HegyimentoSajtotajekoztato_2015nov2_1

    Fekete Örs ismertette, hogy a megyében több mint 30 sípálya található, a tavalyi szezonban pedig több mint 400 riasztás volt, ezért fontos megértetni a polgármesteri hivatalokkal meg a sípálya-tulajdonosokkal, hogy a hegyimentők nem tudnak állandó jelenlétet biztosítani valamennyi helyszínen, a sípályákon viszont kötelező az elsősegélynyújtás feltételeinek megteremtése. A közszolgálat vezetője szerint az első lépés a sípályák biztonságosabbá tétele érdekében a helyi hegyimentőcsapatok megalakítása, ami együttműködéssel lehetséges.

    – Ezeknek a csapatoknak a létrehozása nagyon sok előnnyel járhat a települések turisztikai életének fellendítésében, hiszen a hegyimentők feladatkörében, természetesen a hegyi baleseteken kívül, számos olyan tevékenység található, amely segíthet a biztonságos hegyi turizmus kiépítésében az adott helység vonzáskörzetében is. Programjaink által bebizonyítottuk, hogy a hegyimentők nemcsak a hegyen fontosak, hanem településeink életében is, hiszen nevelni-oktatni tudnak, és iskoláink színfoltjai lehetnek, felkészítve a gyerekeket a természet szeretetére és természeti örökségünk megóvására – jelentette ki Fekete Örs, aki szerint helyi hegyimentőcsapat létrehozásával megoldanak olyan problémákat, mint a település területén működő sípálya, illetve sportrendezvények felügyelete, hegyi kerékpár- és turistautak elkészítése, balesetek megelőzése/kezelése vagy más hegyvidékkel kapcsolatos problémák kezelése, akár önkéntes helybéliek bevonásával.

    A felhívás szerint egy ilyen csapat működhet létező egyesület keretében is, hiszen a törvény megengedi, hogy a helyi közszolgálat szerződéses viszonyban álljon hegyimentéssel tevékenykedő egyesületekkel. Természetesen ezek az önkéntesek a Hargita Megye Tanácsa által elfogadott bevetési díjra is jogosultak lesznek az iskolák elvégzése után, egyesületük támogatást kaphat a Hargita Megye Tanácsa által kiírt éves pályázatok keretei között. A csapat létrehozása maga után vonhatja a helyi hegyimentő-illeték bevezetését, amely az egység fenntartására, valamint hegyeink, környékünk tisztán tartására, szebbé tételére fordítható. A sípályákon a törvény kötelezi a hegyimentők jelenlétét, és mindenképp az a fontos, hogy helyieket, fiatalokat alkalmazzanak, mert azzal itthon tarthatják őket, munkát adva nekik. A közszolgálat Hargita Megye Tanácsa támogatásával vállalni tudja ezeknek a személyeknek a képzését, felkészítését a hegyimentő-iskolákban, hiszen saját, országos szinten elismert hegyimentő-oktatókkal büszkélkedhet, de ha az önkormányzatok hegyi- és barlangimentő csapatot szeretnének létrehozni, akkor ebben is partner tud lenni, hiszen barlangimentő-oktatókkal is rendelkezik, valamint programjaival szintén partnerséget tudunk biztosítani. A helyi csapatok felszerelésében szintén hathatós segítséget nyújthatnak.

    Borboly Csaba hozzáfűzte, hogy bár a törvény szerint kötelező, vannak olyan megyék, amelyekben nincs megyei hegyimentő közszolgálat, és baj esetén a hargitai önkénteseknek távoli vidékekre kell sietniük. Tehát a kapacitáshiány országos probléma, így nem csak Hargita megyében van szükség ennek orvoslására, hangsúlyozta a megyeelnök. Azt is kifogásolta, hogy az említett 2003/77-es kormányhatározat feltételes módban fogalmaz a helyi önkormányzati csapatok létrehozásáról, holott azt is kötelezővé kellene tenni, nem csupán a megyeit. Fekete Örs a jogszabályok kapcsán felvetette a hegyi- és barlangimentők nyugdíjkorhatárának kérdését, mivel 65 évesen szerinte nehéz ellátni ezt a feladatot.

Kérem ossza meg ismerőseivel: