„Érthető és jogos a számonkérés a lakosság részéről”

Egyeztetés történt a közbiztonságért felelős hivatalos intézményekkel


Tisztelt gyergyószentmiklósiak!

Ígéretem szerint a mai napon megtörtént az egyeztetés a közbiztonságért felelős hivatalos intézményekkel. Egy asztalhoz ült az állami-, a helyi rendőrség és a csendőrség vezetősége, hogy a péntek este történései után megoldást találjunk a kialakult helyzetre.
A polgármesteri hivatal hatásköre a koordináló szerepig terjed, és ennek a feladatkörünknek felelősségünk teljes tudatában teszünk eleget.

Tudatában vagyunk a helyzet súlyosságának és ezt tények is bizonyítják. Amint az a helyi rendőrség statisztikájából is kiderül, 2016-ban 5618 olyan intézkedés történt a városban, amely a közbiztonságot szolgálta. Ötezerhatszáztizennyolc.
Amint már említettem, a legutóbbi tanácsülésen elfogadásra került az az intézkedés is, mely szerint közel negyven biztonsági kamerát helyezünk ki a város közterületeire. Ugyanakkor jelen pillanatban is öt elkobzott szekér és egy ló található a mellékgazdaság udvarán, melyekkel illegális tevékenységet folytattak, szintén a roma közösség tagjai, és amelyek hamarosan árverés útján értékesítésre kerülnek.

Mindezek mellett az Önök tudomására hozzuk azt a tényt is, hogy arra a családra, melynek a háza péntek este leégett, az elmúlt időszakban mintegy 17 alkalommal rótt ki büntetést a helyi rendőrség, kihágásokért. A mi hatáskörünk eddig terjed, minden egyes bűnügyi feljelentés az állami rendőrséghez és a törvénykezéshez kerül.

Érthető és jogos a számonkérés a lakosság részéről. Az incidensekről tudunk, sőt, esetenként a hivatal is szenvedő alany volt, hiszen a saját rendőrautónk is látta már kárát a roma családdal való összetűzésnek.
Sőt, ennél tovább is megyek, és elmondom Önöknek, hogy közeli családtagom is volt már áldozata a garázdálkodó tevékenységeknek.

Mindezek ellenére még mindig az a meggyőződésem, hogy indulatok szintjén nem lesz hatékony megoldása a kialakult helyzetnek. Ezért újra és újra hangsúlyozom, higgadt és megfontolt viselkedésre van szükség a lakosság részéről.
Tudom, hogy nem könnyű békésnek maradni az adott helyzetben, hiszen közvetve vagy közvetlenül közösségünk minden lakója érintetté vált az eltelt évek alatt. Az indulat további indulatokat szül, mindkét fél részéről, és ez igen súlyos helyzethez vezethet. Nem kérdés azonban, hogy a történtekből mindenkinek le kell vonnia a tanulságot.

Itt szeretném megjegyezni Önöknek, hogy a fokozott rendőri és csendőri felügyelet a romák által lakott területeken a helyzet stabilizálását, az erőszakmentességet szolgálja. Csendőreink nem csak a roma közösségeket védik, ahogyan az a közösségi portálokon néhány véleményezésben megjelenik, hanem jelenlétükkel, megfigyelőként mindannyiunk közbiztonságát szolgálják ezekben a napokban.

Az élhető város érdekében azonban ennél jóval többet kell tennünk és ebben közösen kell feladatot vállalnunk. Bár ez a feladatsor egyértelmű, és nem kíván többet senkitől, mint az alapvető normák, a társadalom által elfogadott szabályok betartását jelenti, úgy vélem, szükséges lett ezek konkretizálása, nyomatékosítása és ismertetése közösségünk minden tagjával, etnikumtól függetlenül. Nem csak jogaink vannak hát, hanem kötelezettségeink is, és a legalapvetőbb kötelezettség a társadalmi normák betartása.

Lényeges szempont, hiszen ennek alapján nyíltan kijelentem, hogy a pénteki események nem feltétlenül a romák ellen irányultak, hanem a város közösségébe beilleszkedni nem akaró, szándékosan és sorozatosan bűnöző személyek ellen.

Napokon belül további egyeztetésre kerül sor a hivatalos hatóságok képviseletével, a roma közösség képviselőivel, és Önökkel, akiknek javaslataik vannak a megoldásra.
Kérem Önöket, ha építő jellegű, problémamegoldó javaslataik vannak, írják meg nekünk a szocialisiroda@gyergyoszentmiklos.ro email címre péntek 12 óráig.
Vélemények már több helyen is elhangzottak, eljött hát a javaslatok ideje.
Terveink szerint a javaslattevő személyekkel és az ügyben érintett társadalmi, valamint hatósági képviselőkkel közösen megalakítjuk azt az egyeztető fórumot, amely a közbiztonságunk javítása érdekében fog kidolgozni problémamegoldó javaslatokat.

Számítunk közösségünkre olyan szempontból is, hogy nem segítjük azt a tevékenységet, mely később az önkényes igazságszolgáltatásig fajul. A város közösségét alkotó egyetlen etnikai csoport sem nyer abból, ha aprópénzzel sarkalljuk további kéregetésre, az erre “szakosodott” lakókat, ha területeket, családi házakat adunk el bosszúból vagy más indulatoktól vezérelve olyan személyeknek, akik nem képesek az együttélés alapvető szabályainak betartására, ha lopott fát vagy egyéb javakat vásárolunk e személyektől.

Várjuk építő jellegű javaslataikat, számítunk együttműködésükre!

Nagy Zoltán

Kérem ossza meg ismerőseivel: