Ez vár Gyergyószentmiklósra is?

Jogszerűen mondta fel a bíróság szerint az E-Star a Marosvásárhelyi Önkormányzattal kötött távhő szolgáltatási szerződést – Az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. sajtótájékoztatója

A Marosvásárhelyi Táblabíróság indoklása szerint az E-Star Mures Energy jogszerűen mondta fel a Marosvásárhelyi Önkormányzattal kötött koncessziós szerződést a távhő szolgáltatásra vonatkozóan. Az E-Star Mures szerint ennek következtében mind az önkormányzatnak, mind az ügyet a későbbiekben újratárgyaló elsőfokú bíróságnak jelentősen beszűkült a mozgástere.

A Budapesti Értéktőzsdén jegyzett ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. kapcsolt vállalata, az E-Star Mures Energy (E-Star Mures) 2015. február 25-én adott tájékoztatást a román másodfokú bíróság döntéséről. Eszerint a Marosvásárhelyi Táblabíróság elfogadta az E-Star Mures által a Marosvásárhely Önkormányzata ellen indított kártérítési perben a román Törvényszék által hozott alapfokú elutasító döntés ellen az E-Star Mures által benyújtott fellebbezést és megsemmisítette az elsőfokú bíróság döntését, utasítva az elsőfokú bíróságot az ügy teljes újratárgyalására.

Az E-Star Mures 2015. március 25-én vette kézhez a másodfokú bíróság ítéletét és annak részletes indoklását. Ebből kiderül, hogy az E-Star Mures jogszerűen mondta fel a Marosvásárhelyi Önkormányzattal kötött koncessziós szerződést.

Az E-Star Mures álláspontja szerint a döntés következtében mind a Marosvásárhelyi Önkormányzatnak, mind az elsőfokú bíróságnak jelentősen beszűkült a mozgástere. Az E-Star Mures szerint egyértelmű, hogy a Marosvásárhelyi Önkormányzatnak teljes egészében ki kell fizetnie:

• az elfogyasztott hő díját,

• a megállapított távhő ártámogatást,

• a korábban 15 évre előre kifizetett koncessziós díj időarányos részét,

• a koncessziós időszak alatt elvégzett beruházások összegét,

• a koncessziós időszak alatt az E-Star Mures által elszenvedett veszteségeket.

Vita tárgyát legfeljebb a koncessziós szerződés időtartamából hátralévő 23 éves periódusra jutó kártérítés pontos összege képezheti. Az E-Star Mures 124 millió RON-t követel a Marosvásárhelyi Önkormányzaton.

Az E-Star Mures álláspontja szerint az elmúlt napokban jelentős lépéseket tett jogainak érvényesítése terén és egyre jobban áll az ügyek felgöngyölítésében és a vállalatot ért jogsérelmek bíróságok előtti bemutatásában.


Háttér-információ:

Az E-Star Mures Energy (E-Star Mures) egy koncessziós pályázat nyerteseként 2010-ben kötött 25 évre szóló szerződést a Marosvásárhelyi Önkormányzattal a helyi távfűtés ellátására. Az ígért 17.000 fogyasztóból azonban csak közel 7.000 fogyasztót adott át a város a szolgáltatónak. Az E-Star Mures a 17.000 fogyasztóért 25 évre 2 millió RON összegű koncessziós díjat fizetett. Az E-Star Mures szerint a koncessziós szerződést – fennállásának mindössze másfél éve alatt – négy különböző olyan pontban is súlyosan megsértette a város, melynek eredményeként az E-Star Mures a koncessziós szerződést felmondhatta, amit végül 2012-ben tett meg.

Az ENEFI egy másik kapcsolt vállalata, az E-Star ZA Distriterm (E-Star Distriterm), Zilahon hasonló körülmények között kötött 49 éves szerződést a Zilahi Önkormányzattal. Az önkormányzat szerződésben kötelezte az E-Star Distritermet, hogy a hőt a 100%-os tulajdonában lévő CET-től vásárolja. A CET a szerződést másfél év múltán felmondta, így az E-Star Distriterm a szerződés teljesítésében ellehetetlenült. Később a CET mégis képes volt hőt termelni és a távhő szolgáltatást ellátni azon a hálózaton is, amit a CET magánvagyonként értékesített az E-Star Distritermnek, az E-Star Distriterm saját költségén felújította, később a város viszont mint ingyenes átadandó vagyont követelte vissza. Első fokon a bíróság azonban már megállapította, hogy a megvásárolt hálózat felújítása nem számít ingyenesen visszatérítendő eszköznek, így a város az E-Star Distritermmel szemben nem támaszthat igényt a felújított vezetékkel kapcsolatosan.

Az ENEFI jelenleg egyetlen még ma is működő romániai projektje a gyergyószentmiklósi E-Star CDR, melyet 2010-ben az év beruházási díjjal ismertek el Romániában.

Budapest, 2015. március 27.

Kérem ossza meg ismerőseivel: