Felkészülten várják a diákokat a gyergyószentmiklósi iskolák

Június 2-től elkezdődik a felkészítő az érettségire és a képességfelmérő vizsgákra

A nyolcadikos, illetve tizenkettedikes diákok számára – az oktatási minisztérium rendelkezése szerint – június 2-től elkezdődik az a kéthetes, képesség- és érettségi vizsgákra felkészítő program, amelyen fizikailag is részt vehetnek saját tanintézeteikben. A gyergyószentmiklósi általános és középiskolák mindegyike számos egészségbiztonsági intézkedéssel készül a diákok fogadására. Elvégezték az épületek fertőtlenítését, a mellékhelyiségeket felszerelték a kötelező higiéniai kellékekkel, kifüggesztették a közlekedési menetirányokat, kijelölték a közlekedési távolságokat és jól látható helyekre kifüggesztették az egészségügyi szabályokat. A termekben az ülőhelyeket úgy jelölték ki, hogy a tanulók között meglegyen a törvény által előírt 2 méteres távolság.

A törvényes előírásoknak megfelelően, valamennyi gyergyószentmiklósi iskolába való belépés előtt egészségügyi szakember méri meg a diákok testhőmérsékletét. A tanulóknak a kezüket le kell fertőtleníteni és egészségügyi védőmaszkot kapnak, amelynek viselése az épületben kötelező.

Az egyes osztályközösségek csoportokra osztva, külön termekben vesznek részt az órákon. A csoportok létszámának meghatározásánál az iskolák figyelembe vették, hogy minden diák számára biztosítva legyen a 4 négyzetméternyi hely, társaiktól 2 méteres távolságra. A csoportokba sorolt tanulók névsora ki van függesztve az osztálytermek ajtajára, illetve egyes iskolákban a padokra is fel van írva a diákok neve.

A szabályok betartását tanárok segítik, felügyelik minden iskolában – az érkezésnél fogadják a diákokat, majd az egészségügyi szakember által végzett beléptetést követően az osztálytermekig kísérik őket. Szünetekben sem hagyják magukra a tanulókat és felügyelik az iskolából való kilépésüket is.

Valamennyi gyergyószentmiklósi iskola úgy állította össze az elkövetkező két hét órarendjét, hogy a vizsgákra felkészítők ne nyúljanak át a délutáni órákra.

Kérjük a diákokat, tartsák be a szabályokat, vegyék komolyan az iskolák által kidolgozott menetrendet, hogy a hamarosan kezdődő vizsgákon mindannyian egészségesen jelenhessenek meg!

Nagy Zoltán polgármester

Kérem ossza meg ismerőseivel: