Fellebbezett a DNA

Mezei nem folytathat polgármesteri tevékenységet

A Marosvásárhelyi Táblabíróság elfogadta a DNA fellebbezését a Hargita Megyei Törvényszék június 4-én, csütörtökön délelőtt kihirdetett döntése ellenében. Részben eltörölte és korlátozottan újratárgyalta a kritizált rendelkezést. Az új döntés értelmében a hatósági felügyelet alatt álló vádlottat a következő előírások betartására kötelezi: – a Hargita Megyei Törvényszék nyomozóbírájának előzetes engedélye nélkül ne hagyja el Románia területét; – ne lépjen kapcsolatba és ne kommunikáljon sem közvetve, sem közvetlen, sem közvetítőkön keresztül Virág Zsolt felperessel és Virág József, Karsai Károly József, Wohlfart Rudolf, Keresztes Zsombor, Pál-Antal Ildikó, Tinka Kálmán János, Seer Mihai, Bajkó László, Szőcs Tivadar, Bányász Lehel, Csavar Gábor, Ţepeluş Marius, Csergő Tünde, Rippel Ana-Eliza, Munteanu Adrian, Csergő Tibor-András, Péter Gizella, Albert Enikő, Gergely Ármin, Árus Zsolt-István, Nagy Zoltán, Sikó Gyula-Levente, Farkas Zoltán Béla, Portik Csaba, Lăcătuşu Livia, Nagy István, Nagy Francisc, Kamaromi Attila-Sándor tanukkal; – ne folytasson tevékenységet Gyergyószentmiklós Megyei Jogú Város polgármestereként. Következésképpen töröltetik a Hargita Megyei Törvényszék által hozott kritizált rendelkezésből a felsorolt két kötelezettség. A megfellebbezett jogi végzés többi határozata fenntartódik. A fellebbezés perköltsége az államot terheli. A döntés végleges.


05.06.2015

Ora estimata: 8:30

Complet: C5CU

Tip solutie:

Solutia pe scurt: Admite contestaţia promovată de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Târgu Mureş, împotriva încheierii penale nr. 2/4.06.2015, pronunţată de Tribunalul Harghita, în dosarul nr. 776/96/2015. Desfiinţează parţial această încheiere penală criticată şi rejudecând limitativ, potrivit art. 215 alin. 2 Cod procedură penală, pe timpul controlului judiciar impune inculpatului să respecte următoarele obligaţii: – să nu părăsească teritoriul României decât cu încuviinţarea prealabilă a judecătorului de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Harghita; – să nu se apropie şi să nu comunice, nici direct, nici indirect, sau prin intermediari, cu partea vătămată Virag Zsolt şi cu martorii Virag Jozsef, Karsai Karoly Jozsef, Wohlfart Rudolf, Keresztes Zsombor, Pal-Antal Ildiko, Tinka Kalman Janos, Seer Mihai, Bajko Laszlo, Szocs Tivadar, Banyasz Lehel, Csavar Gabor, Ţepeluş Marius, Csergo Tunde, Rippel Ana-Eliza, Munteanu Adrian, Csergo Tibor-Andras, Peter Gizella, Albert Eniko, Gergely Armin, Arus Zsolt-Istvan, Nagy Zoltan, Siko Gyula-Levent, Farkas Zoltan Bela, Portik Csaba, Lăcătuşu Livia, Nagy Istvan, Nagy Francisc şi Kamaromi Attila-Sandor. – să nu exercite funcţia de primar al municipiului Gheorgheni. Pe cale de consecinţă, elimină din încheierea penală criticată dispoziţia de instituire, în sarcina inculpatului intimat Mezei Janos, în baza art. 215 alin. 2 Cod procedură penală, a celor două obligaţii enumerate de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Harghita. Menţine toate celelalte dispoziţii din încheierea penală contestată. Cheltuielile judiciare în această etapă procesuală, a soluţionării contestaţiei, rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu din data de 5 iunie 2015.

Document: Încheiere finală (dezinvestire)  23/2015  05.06.2015

Kérem ossza meg ismerőseivel: