Filozófiai esszépályázat középiskolások számára

Beküldési határidő: 2022. április 23.

Kedves középiskolás diákok!

Két idézetet ajánlunk nektek továbbgondolásra:

1) „Vagy el tudsz-e képzelni rettenetesebb dolgot, minthogy lényed sokféleségben bomlik fel, ha valóban több emberré lennél, ha – mint ama szerencsétlen ördöngős – egész légió lennél, s elveszítenéd azt, ami az emberben a legbensőségesebb, a legszentebb, ha elveszítenéd a személyiség összetartó erejét? […] Minden emberben van valami, ami bizonyos mértékben megakadályozza abban, hogy teljesen átlátszóvá legyen; és ez oly erős lehet, hogy megmagyarázhatatlanul belekeveredhet az az illető az önmagán kívül levő életkörülményekbe, hogy szinte nem képes megnyilvánulni; de aki nem képes megnyilvánulni az nem képes szeretni. És aki nem tud szeretni, az mindenki közül a legszerencsétlenebb.” (Sören Kierkegaard: Vagy–vagy)

2) „Számomra az, hogy az emberiség felelősséget kíván vállalni az élő Földért, nevetséges – az erőtlenség megnyilvánulása. Az igazság az, hogy a bolygó vigyáz ránk, és nem mi őrá. Felfuvalkodottságunk diktálta erkölcsi indíttatásunk, hogy vigyázzunk a kiszámíthatatlan Földre, vagy meggyógyítsuk a mi beteg bolygónkat, csupán bizonyítéka annak, hogy mennyire hajlamosak vagyunk magunkat becsapni. Sokkal inkább szükségünk van arra, hogy magunkat magunktól védjük meg.” (Lynn Margulis: Az együttélés bolygója)

Írásaitokban követhetitek a szabad, kötetlen esszéműfaj szabályait vagy a tankönyvben szereplő esszémodellek szerkezetét. Felhasználhatjátok mindkét, vagy csak az egyik idézetet.

Tapasztalataink szerint az évek során a pályázat túlnőtt a filozófia szak keretein, és díjazottjai között nemcsak filozófia szakra felvételizők voltak, hanem más szakok leendő hallgatói is. A jelentkezők és tanáraik átlátták, hogy a cél az íráskészség fejlesztése, a művészi önkifejezést és a tudományos pontosságot ötvöző filozófiai esszéírás gyakorlása, lehetőség a legjobbak tudásának összemérésére és díjazására. Ezért kibővítettük a verseny-felhívás címzettjeinek körét, és a filozófia elkötelezettjei mellett szeretnénk a magyar nyelv- és irodalom, illetve az idegen nyelvek iránt érdeklődő valamennyi középiskolás diákot (IX–XII. osztály) és tanáraikat is megszólítani. Mint ismert, lehetővé tettük, hogy a diákok nemcsak magyarul, hanem idegen nyelven (pl. angolul) írt dolgozattal is pályázhassanak. Az alábbiakban mellékeljük az esszétémaként ajánlott szövegek angol változatát is:

1. „Or can you think of anything more appalling than having it all end with the disintegration of your essence into a multiplicity, so that you actually became several, just as that unhappy demoniac became a legion, and thus you would have lost what is the most inward and holy in a human being, the binding power of the personality? […] In every person there is something that up to a point hinders him from becoming completely transparent to himself, and this can be the case to such a high degree, he can be so inexplicably intertwined in the life-relations that lie beyond him, that he cannot open himself. But the person who can scarcely open himself cannot love, and the person who cannot love is the unhappiest of all.” (Sören Kierkegaard: Either/Or)

2. „To me, the human move to take responsibility for the living Earth is laughable – the rhetoric of the powerless. The planet takes care of us, not we of it. Our self-inflated moral imperative to guide a wayward Earth or heal our sick planet is evidence of our immense capacity for self-delusion. Rather, we need to protect us from ourselves.” (Lynn Margulis: The Symbiotic Planet)

A pályázat meghirdetője a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem Magyar Filozófiai Intézete, támogatója a Pro Philosophia Alapítvány, a Bolyai Társaság és az Erdélyi Magyar Filozófiai Társaság, résztvevői pedig a 2021/2022-es tanév IX–XII. osztályos tanulói lehetnek. A 3–8 oldal terjedelmű pályaműveket e-mailen aláírás nélkül a következő címre kell küldeni: esszepalyazat.kmfi@gmail.com. Beküldési határidő: 2022. április 23. A pályázatok értékelése után, az esélyes/nyertes pályamunkák szerzőitől elkérjük személyes adataikat név, iskola, osztály, kapcsolattartási információikat (lakcím, telefon), valamint felkészítő tanáruk nevét.

A pályamunkákat kidolgozott szabályzat alapján egyetemi oktatókból álló bizottság értékeli, 1–100 ponttal. Az elbírálás követi, hogy a pályázó hogyan gondolja végig a környező világgal kapcsolatos megfigyeléseit, hogyan tudja érvényesíteni a rendelkezésére álló filozófiai ismereteket a mindennapi tapasztalatok elemzése és értelmezése során, mennyire képes egy világos, összefüggő gondolatmenetet felépíteni és érvekkel alátámasztani. Fontos elbírálási szempontot jelent a pályázó olvasottsága és íráskészsége is.

A pályamunkákat díjazzuk. A díjak: I. díj 500 lej, II. Díj 300 lej, III. Díj 200 lej. A díjazottak, beleértve a különdíjakat is, könyvjutalomban is részesülnek a Pro Philosophia és az Egyetemi Műhely kiadók jóvoltából. A díjak és jutalmak mellett a díjazottak oklevelet kapnak és számukra támogatott helyeket biztosítunk a nyári Filozófus Táborban. Az utóbbi évek kezdeményezése, hogy az első három díjazott felkészítő tanárai is könyvjutalomban részesülnek.

A legalább 70 pontot elért pályamunkák szerzői a szakválasztást indokló levél benyújtása nélkül felvételizhetnek a BBTE Filozófia szakának meghirdetett helyeire.

Az eredményhirdetésre Kolozsvárt, a BBTE Filozófia Tanszékén (vagy online) kerül sor a 2022. május 7-én megszervezésre kerülő Filozófus nyílt nap alkalmából. A pályázókat e-mailben értesítjük a pályázat eredményéről.

Bármikor kapcsolatba léphettek a Magyar Filozófiai Intézettel dr. Ungvári Zrínyi Imre egyetemi docens révén, a iungvari@gmail.com címen. A felvételivel kapcsolatos kérdéseitekre is szívesen válaszolunk.

Sok sikert kívánunk!


A BBTE Magyar Filozófiai Intézetének munkaközössége

Kérem ossza meg ismerőseivel: