Főpásztori hírek

Személyi változások, felmentések, kinevezések és áthelyezések főegyházmegyénkben

A. Újmisések:

1. T. Benedek Róbert-Károlyt a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király plébániára neveztem ki segédlelkésznek;
2. T. Lőrincz Barnabást a gyergyócsomafalvi plébániára segédlelkésznek;
3. T. Obermájer Ervin-Istvánt a marosvásárhelyi Keresztelő Szent Jánosról nevezett plébániára segédlelkésznek;
4. T. Simon Imrét a segesvári plébániára segédlelkésznek;
5. T. Tódor Attilát a csíkszeredai Szent Kereszt főplébániára neveztem ki segédlelkésznek.
 
B. Változások a központban:
 
6. Ft. Dr. Holló László rektor úr mandátuma lejárta után nem vállalta tovább a szemináriumi rektori szolgálatot;
7. Ft. Korom Imre kisszemináriumi spirituális atyát felmentettem tisztségéből és a Papi Szeminárium (S.I.S.) rektorává neveztem ki, tanári megbízatásainak megtartásával;
8. Ft. Farkas Lászlót felmentettem a kudzsiri plébánia vezetése alól és kineveztem kisszemináriumi spirituálisnak, valamint zenetanárnak.
C. Segédlelkészi kinevezések:
9. T. Csíki Szabolcs csíkszeredai segédlelkészt saját kérésére elmozdítottam és kineveztem a medgyesi plébániára segédlelkésznek;
10. T. Hajlák Attila marosvásárhelyi segédlelkész urat a kézdivásárhelyi Boldog Özséb plébániára neveztem ki segédlelkésznek;
11. T. Farkas Ervin segesvári segédlelkészt a Brassó-bolonyai plébánia segédlelkészének neveztem ki;
12. T. Şcheianu Ciprian-Iosif Brassó-bolonyai segédlelkész gyógykezelésre megy. Ezt követően a csíkszeredai Szent Kereszt főplébánián fog tovább működni segédlelkészi beosztásban;
13. T. Ráduly István-Zsolt gyergyószentmiklósi segédlelkészt a brassói Szent Kereszt plébániára neveztem ki segédlelkészi beosztásba;
14. T. Szabó-Siklódi László-Levente brassói segédlelkészt Gyergyóremetére neveztem ki segédlelkészi minőségben;
15. Ft. Tamás Barna fogarasi plébános urat felmentettem plébánosi beosztása alól. Főállásban továbbra is megmarad Főegyházmegyei Ifjúsági Főlelkésznek, másodállásban a székelyudvarhelyi Kis Szent Teréz Plébánián fog tevékenykedni kisegítő lelkészi minőségben;
16. Ft. Sajgó Balázs nyárádszeredai plébános urat folyó év augusztus 1-től felmentettem plébánosi megbízatása alól. Megmarad a Főegyházmegyei Caritas lelki vezetőjének, de másodállásban kisegítő lelkészi feladatot tölt be a gyergyószentmiklósi Szent István
plébánián;
17. T. Vitus Lajos erdőszentgyörgyi plébánost felmentettem tisztségéből. Soron következő gyógykezelése után a székelyudvarhelyi Szent Miklós plébánián fog kisegítő lelkészi feladatot betölteni.
 
D. Plébánosi és lelkészi kinevezések:
 
18. T. Ambrus István sepsiszentgyörgyi segédlelkészt felmentettem megbízatása alól és Kapnikbányára neveztem ki plébánosnak;
19. T. Gál István-Attila medgyesi segédlelkészt felmentettem korábbi megbízatása alól és Fogarasra neveztem ki plébánosnak;
20. T. György Mihály Levente kézdivásárhelyi segédlelkészt felmentettem korábbi megbízatása alól és nyárádszeredai plébánosnak neveztem ki;
21. T. Mihály Imre csíkszeredai segédlelkészt felmentettem korábbi beosztásából és Marosújvár-Felvinc egyházközségek
plébánosává neveztem ki;
22. T. Bilibók Géza felvinci plébánost felmentve tisztségéből, ez év augusztus 1-től Tusnádfürdőre neveztem ki plébánosnak;
23. T. Baróti Csaba nyárádtői plébános urat korábbi tisztségéből felmentve Székelyszentkirályra neveztem ki plébánosnak;
24. T. Kovács Péter-Pál gyergyóremetei segédlelkészt tisztségéből felmentve Nyárádtőre neveztem ki plébánosnak;
25. T. Boldizsár Ferenc gyergyószentmiklósi segédlelkészt erdőszentgyörgyi plébánosnak neveztem ki;
26. Ft. László István székelyudvarhelyi segédlelkészt korábbi megbízásából felmentve kudzsiri plébánosnak neveztem ki;
27. T. Gál Hunor gyergyócsomafalvi segédlelkészt felmentettem tisztségéből, s a gyergyószentmiklósi örmény plébánia lelkészévé neveztem ki; ezzel egyidőben a gyergyószentmiklósi latin rítusú Szent Miklós plébánia segédlelkészi tisztségét is betölti;
28. Ft. Kasza László viceposztulátor brassói segédlelkész urat megbíztam a brassói egyetemi lelkészi szolgálattal is.
 
E. Távoznak a főegyházmegyéből:
 
29. T. László Rezsőt saját kérésére felmentettem kapnikbányai megbízatása alól és elengedtem a Pálos rendbe;
30. T. Karácson Tibor gyergyóhodosi plébános urat felmentettem tisztségéből és elengedtem, hogy az Erdélyi Mária Rádió nagyváradi központjának műsorigazgatói tisztségét megpályázza.
 
F. Visszatértek főegyházmegyénkbe:
 
31. T. Pál Vilmos plébános visszatért a Bozen-brixeni egyházmegyéből és a gyergyóhodosi plébániára neveztem ki plébánosi beosztásban;
32. T. Simó Ferenc távozott a Jezsuiták kötelékéből és ezt követően a gyergyószentmiklósi Szent Miklós plébániára neveztem ki kisegítő lelkésznek.
 
G. Szerzetesi kinevezés:
 
33. T. P. Kovács Lajos SJ atyát a Provinciálisa Ft. P. Forrai Tamás SJ kérésére a marosvásárheyi Páduai Szent Antalról nevezett templom igazgatójává neveztem ki.
 
H. Nyugállományba vonultak:
 
34. T. Ferenczi István gyergyószentmiklósi kisegítő lelkészt – betegségére való tekintettel – felmentettem megbízatása alól és betegnyugdíjba vonult;
35. Nt. Balázs Hegedűs József tusnádfürdői plébánost betegségére való tekintettel, saját kérésére, felmentettem megbízatása alól és nyugállományba vonult;
36. T. Márton Gábor Benedek széki lelkészt kérésére felmentettem a plébániavezetés alól és nyugállományba engedtem;
37. T. Tubák László székelyszentkirályi megbízott plébánost saját kérésére felmentettem a plébániavezetés alól;
38. Nt. Trucza Sándor gyergyószentmiklósi örmény lelkészt betegségére való tekintettel felmentettem megbízatása alól és nyugállományba engedtem.
Mindannyiuk szolgálatát köszönve, kívánunk a Jóistentől békés nyugdíjas éveket.
 
Gyulafehérvár, 2015. július 9.
†György s.k.
érsek
Kérem ossza meg ismerőseivel: