Fordulat az uniós polgári kezdeményezés ügyében

Székelyföldért megmozgatjuk Európát!

               Fordulat állt be a Székely Nemzeti Tanács által kidolgozott uniós polgári kezdeményezés ügyében Paolo Mengozzi főtanácsnok indítványának közzétételével. Az előzményekhez tartozik a székely közképviselet 2011. június 3-án meghozott döntése, amely kimondta: élni kíván az uniós szintű polgári kezdeményezés lehetőségével. Később a kezdeményezés nyilvántartásba vételéhez szükséges információkat is meghatározta, és meghatalmazta az Állandó Bizottságot, hogy mellékletet is készítsen, amely indokolja „a kezdeményezés jogosultságát és kapcsolódását az uniós szerződésekhez”.

            A Székely Nemzeti Tanács Állandó Bizottsága egyhangú szavazással döntött a részletes indoklás tartalmáról 2012. augusztus 4-i makfalvi ülésén.

            A kezdeményezés tárgya: sajátos jogállást biztosítani azoknak a régióknak, amelyekben egy őshonos nemzeti kisebbség többséget alkot, és amelyeket az őket körülvevő régióktól megkülönböztető nemzeti, etnikai, kulturális, vallási, nyelvi sajátosságok jellemeznek. Ezen régiók „gazdasági lemaradását úgy kell megelőzni, fejlődésüket biztosítani, a gazdasági, társadalmi és területi kohézió feltételeit fenntartani, hogy közben nemzeti, etnikai, kulturális, vallási, nyelvi sajátosságaik ne változzanak meg. Ennek érdekében biztosítani kell az adott földrajzi körzet számára a regionális önkormányzás többlethatáskörökkel felruházott intézményeit, amelyeknek elegendő hatáskörrel kell rendelkezniük a régió sajátosságainak fenntartásához, és megfelelő gazdasági fejlődéséhez.”

            2013. július 25-én az Európai Bizottság elutasította a kezdeményezést azzal az indoklással, hogy az „nyilvánvalóan kívül esik a bizottság azon hatáskörén, hogy a szerződések végrehajtásához uniós jogi aktusra irányuló javaslatot nyújtson be”.

            2013. szeptember 26-án a Polgári Bizottság két tagja, Izsák Balázs és Dabis Attila, megtámadta a határozatot az Európai Unió Törvényszékén.

            2016. május 10-én a Törvényszék meghozta ítéletét, és ebben a Bizottság álláspontjának adott igazat. Az ítélet ellen a Dr. Sobor Dávid ügyvéd által képviselt felperesek fellebbezést nyújtottak be az Európai Unió Bíróságához.

            2018. május 3-án a fellebbezés írásbeli szakasza lezárult, megtörtént a felek szóbeli meghallgatása, majd 2018. október 4-én az Európai Bíróság honlapján megjelent Paolo Mengozzi főtanácsnok indítványa az ítélethozatal előtt álló Európai Bíróság részére.

            A dokumentumban a főtanácsnok azt indítványozza, hogy a Bíróság helyezze hatályon kívül az Európai Unió Törvényszékének 2016. május 10-i Izsák és Dabis kontra Bizottság ügyében meghozott ítéletét. Másrészt, semmisítse meg az Európai Bizottság azon határozatát, amely elutasítja a Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért című európai polgári kezdeményezés nyilvántartásba vételét.

            A siker része Magyarország beavatkozása a perbe a szervezők oldalán, azzal a logikus áttekinthető és meggyőző érveléssel, amellyel a kezdeményezést védelmébe vette.  

            A Székely Nemzeti Tanács és európai szövetségesei már öt évvel ezelőtt is készen álltak az egymillió aláírás összegyűjtésére, ezt a folyamatot az Európai Bizottság jogi alap nélkül késleltette. A várható másodfokú ítélet, és az ezt követő jogszerű bejegyzés után a szervezők össze fogják gyűjteni az egymillió aláírást Székelyföldért és Európa nemzeti régióiért.

A Székely Nemzeti Tanács Sajtószolgálata

Sepsiszentgyörgy, 2018. október 9.


A címfotón a közleményben említett makkfalvi ÁB-ülés után készült felvétel: 

Az Állandó Bizottság tagjai és a széki elnökök az ülés után: Ferencz Csaba – alelnök (Sepsiszentgyörgy), Incze Béla – jegyző (Székelyudvarhely), Ferencz Botond – széki elnök (Kovászna), Vass Imre – Makfalva alpolgármestere, az egyik házigazda, Tulit Attila – alelnök (Sepsiszentgyörgy), Bíró Zsolt – alelnök, széki elnök (Marosvásárhely), Izsák Balázs – elnök (Marosvásárhely), Kiss Károly tiszteletes, a Makfalvi Székely Tanács elnöke, a másik házigazda, Albert Mátyás – jegyző (Farkaslaka), Árus Zsolt – széki elnök (Gyergyószentmiklós), Péter János – alelnök (Kézdivásárhely), Thamó Csaba – széki elnök (Székelyudvarhely), Csinta Samu – alelnök (Sepsiszentgyörgy), Bíró Levente – széki elnök (Kézdivásárhely), László György – jegyző (Marosvásárhely).

Kérem ossza meg ismerőseivel: