Gyanús egyezések és fura tévedések a tej-kiflis közbeszerzésben

„Összebeszélt” egymással két cég a péktermékek szállítására vonatkozó kiíráson

A tej-kifli program közbeszerzése körüli nehézségek évről évre visszatérő témát szolgáltatnak, mivel számos akadály merül fel, ami részben a rossz törvény számlájára írható, másrészt viszont a közbeszerzésre jelentkező vállalkozások óvásokkal lassítják a közszolgáltatás odaítélésének folyamatát. A programot lebonyolító Hargita Megye Tanácsánál a legutóbbi, péktermékek szállítása kapcsán kiírt közbeszerzésnél a bizottság felfigyelt arra, hogy miután tisztázást kért egy kolozsvári és egy tordai cégtől – túl alacsony árat adtak meg, így kérték annak bizonyítását, hogy azon az értéken biztosítani tudják a megfelelő szolgáltatást –, azok válaszukban nem a tőlük kért, hanem a másik cégtől igényelt információkat adták meg, azaz összekeverték egymás válaszát – ez abból derül ki, hogy mindkét cég a másiktól igényelt adatokat közölte, nem azokat, amelyekről tőle a megyei tanács érdeklődött. Mindez pedig arra utal, hogy ezek a vállalkozások nem a követelményeknek megfelelő önálló ajánlatot nyújtottak be. Miután kizárták őket, fellebbeztek az Óvásokat Elbíráló Országos Tanácsnál (CNSC), ám az elutasította kérelmüket, az érintett cégek pedig a rendelkezésükre álló tíz nap alatt nem fellebbeztek.

A fentiekre Borboly Csaba megyeelnök fel is hívta a Versenytanács figyelmét az elmúlt hónapban kelt levelében. Ugyanakkor sérelmezi, hogy miközben a sajtó és ennek nyomán a közvélemény is a program lebonyolításáért felelő megyei tanácsnak rója fel a tej-kifli iskolai program késedelmeit, az intézménynek évente meg kell küzdenie a gáncsoskodókkal, alattomos szándékúakkal a közbeszerzésnél. Ha azon túl vannak, akkor sem ér véget a vesződés: a program lebonyolítása során felmerülő gondokat nem jelzik megfelelőképpen, vagy utólag nem vállalják panaszukat a sérelmezők, így pedig nehéz bizonyítani és fellépni a problémás szolgáltatók ellen. A megyeelnök idén májusban, ellenőrzések kapcsán, szintén szóvá tette, hogy a megyei tanácshoz folyamatosan érkeznek az elmarasztaló vélemények a termékek minősége és szállítása miatt, ám amikor az ellenőrző szervek érkeznek a helyszínre, akkor a panaszok nem hangzanak el, holott a problémákat úgy lehet orvosolni, ha minden illetékes szerv tud róla, és együttesen fellép annak érdekében.

Hargita Megye Tanácsa az ügyben a Versenytanácshoz fordult, amely további dokumentumokat kért. A megyei tanács elküldte a kért adatokat, jelenleg a Versenytanács vizsgálja az esetet.

Kérem ossza meg ismerőseivel: