Gyergyószéki Unitárius Napok

2015. szeptember 11−13.


A Gyergyói-medencében közel 150 unitárius él, akik évekkel ezelőtt házasodás és/ vagy munkahelyi kihelyezés révén kerültek Erdély eme szegletébe. A gyergyói unitáriusok 1973-tól, mint szórványgyülekezet, a Csíkszeredában létrejött Unitárius Egyházközséghez tartoztak, s Száva Péter, majd Simén Domokos lelkész havonta egy alkalommal a református templomban tartott számukra istentiszteletet. A szórványgyülekezet 2002-től vált a Csíkszeredai Unitárus Egyházközség léányegyházközségévé, ebben az évben a gyülekezet ingatlant vásárolt a Márton Áron u. 23. szám alatt, amelyet imaházzá és lelkészi lakássá alakított át. Azóta külön istentiszteleti hellyel rendelkezik a gyülekezet, ahova tavaly óta harangszó hívja vasárnapi istentiszteletre a híveket. A gyülekezet 2009-ben önállósult, vált anyaegyházközséggé. Az anyaegyházközséghez tartoznak a balánbányai, csíkszentdomokosi, gyergyóújfalvi, gyergyócsomafalvi, gyergyószárhegyi, gyergyóditrói és a gyergyóremetei szórványok.

2015. szeptember 11−13. között Gyergyószéki Unitárius Napok elnevezésű rendezvényre kerül sor egyházközségünkben. Ezzel a rendezvénnyel legfőbb célunk az, hogy összegyűjtsük, egy helyre toborozzuk a szórványokban és az anyaegyházközségben élő unitárusokat. Közvetett célunk megszólítani azokat a környékünkön élő unitáriusokat, akik még nem tagjai gyülekezetünknek. Illetve meg szeretnénk hívni a Borszéken, Maroshévízen és Tölgyesen csekély számban élő unitáriusokat, akik Gyergyószék területén élnek, de még nem tagjai egyházközségünknek. Rendezvényünk kezdete lehet a velük való kapcsolattartásnak. A szórakozáson és kikapcsolódáson túl szeretnénk közösségi élményt nyújtani kedves híveinknek, megéreztetve velük a közösségbe tartozás jóleső, életboldogító érzését. 

Íme a program:

Gyergyószéki Unitárius Napok

2015. szeptember 11 – 13.

Program

2015. szeptember 11., péntek

18:00 Megnyitó áhítat, köszöntő beszédek

18:30 A Daltutajok együttes (fiatal unitárius lelkészekből, teológiai hallgatókból verődött csapat, akik énekeikkel, hangszereikkel a Jóistent szólítják meg) előadása

19:00 Egy tálból evének – bográcsgulyás elfogyasztása

20:00 Néptánc Tőkés Lóránttal (Csókfalva – Erdőszentgyörgy unitárius lelkésze)

 

2015. szeptember 12., szombat

10:00 Közös kávézás

10:30 Demeter Sándor Lóránd (unitárius lelkész, Székelyderzs) előadása: Titkok útján (Unitárius világkép)

11:30 Ismerkedésre szánt szünet

12:30 Rácz Norbert Zsolt (unitárius lelkész, Kolozsvár) előadása: Vallás a mai ember életében

14:00 Közös ebéd a Koronánál.

16:00 Közösségépítő játékok Újvárosi Katalinnal (székelymuzsnai unitárius lelkésznő)

18:00 A Kőkemény Süti (alsóboldogfalvi unitárius gyerekek) koncertje

19:00 Tábortűz – Az alaphangulatot a Kőkemény Süti biztosítja

 

2015. szeptember 13., vasárnap

11:00 Záró istentisztelet

plakat-gyergyoszeki unitarius napok

 Az egyházközség életének fejlődésében mérföldkő ez a rendezvény, nem utolsó sorban az is a célja, hogy hírt adjon a gyergyószentmiklósi unitáriusokról és rendezvényükről.

További információk a következő elérhetőségeken: 0744 822 315, gyergyoiunitariusok@gmail.hu

 Atyafiságos tisztelettel:
Tőkés-Bencze Zsuzsánna
lelkész

Kérem ossza meg ismerőseivel: