Gyergyószentmiklós megtagadta a távhőszolgáltatás átvételét

Az önkormányzat kötelezi a E-Start a szolgáltatás folytatására


ENEFI Energiahatékonysági Nyrt.

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÓJA

a tőkepiacról szóló törvény és a 24/2008. (VIII.15.) PM rendelet alapján


Az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. („Társaság”) tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy romániai kapcsolt vállalkozása, az E-Star CDR srl. (CDR) az alábbiakról tájékoztatta a Társaságot:

A CDR által mai napra összehívott átadás-átvételi eljáráson a Város képviselői megjelentek, azonban az átvételt megtagadták, az átadáson üzemeltetésre képes és jogosult személyzet nem is jelent meg.

A Város a fentiek értelmében a jogerős bírósági döntéssel is alátámasztott kötelezettségének nem tett eleget, mind a szolgáltatás, mind a fogyasztók biztonságát veszélyeztetve ezzel.

A Város egyidejűleg írásban tájékoztatta a CDR-t, hogy a mai napon a 51/2006 törvény 33. Cikkelyének (2) bekezdésének „c” pontja értelmében Önkormányzati határozatot hozott, mely alapján kötelezi a CDR-t a szolgáltatás folytatására, nem tovább, mint a határozat meghozatalától számított 90 nap. A jogszabályhely értelmében amennyiben egy szolgáltatónak lejár a licence kötelesek, a közigazgatási hatóság kérésére a közmű szolgáltatás folytonosságát biztosítani az új üzemeltető kinevezéséig, de nem tovább, mint 90 napig. A Város levelében megfenyegette továbbá a CDR-t, hogy amennyiben nem tesz eleget a szolgáltatás folytonosságát biztosító kötelezettségnek, az új üzemeltető kinevezéséig, a társaság fog felelni kizárólagosan a városnak és, a távhőrendszernek okozott kárért. A Város meghívta továbbá a CDR-t december 19-re, 9 órára a koncessziós szerződés jogi sorsa kapcsán felmerülő procedurális aspektusainak tisztázására.

A CDR értetlenül áll a Város újabb, jogilag elfogadhatatlan eljárása előtt, különös tekintettel arra, hogy

a szerződést a CDR 2015. 09. 04. napján mondta fel, amikor még érvényes engedéllyel rendelkezett, a fentiekre valamint szerződés hiányára tekintettel az idézett jogszabály rá nem irányadó,
• a CDR licence 2015.11.23. napján járt le, a Város pedig a licenc lejárta kapcsán fel is kérte 2015.11.25-én a szolgáltatás folytatására, tehát a 90 nap is régen lejárt,
• a jogszabály, ami előírta a Városnak a jogot a licenc megtagadása/visszavonása vagy lejárta esetén a 90 napos szolgáltatásra való kötelezésre 2016.11.23-án lett közzétéve, így a licencünk lejártakor nem volt hatályos.

A Város a fenti határozattal ismételten elismerte, hogy a szolgáltatás átvételére köteles, azonban ennek nem tesz eleget. Határozatával jóváhagyta, hogy a Város a távhőszolgáltatás biztosítására megkezdje az eljárást. A fentiek értelmében a Város kötelezte magát a rendszer legkésőbb 2017.03.13-ig való átvételre.

A CDR a rendkívüli állapotokra tekintettel, amíg lehetősége engedi, nem hagyja a lakosságot magára, így fűtési szolgáltatást nem szüntette meg a személyi és vagyoni károk megelőzése érdekében, valamennyi fentiekkel kapcsolatos szerződésen kívüli kárát és költségét azonban érvényesíteni fogja a Várossal szemben.

Igazgatóság
ENEFI Energiahatékonysági Nyrt.

Kérem ossza meg ismerőseivel: