Hajdúnánás ma is történelmet ír

Ezért hálás a településnek a Jakab Antal Keresztény Kör

A hat évvel ezelőtt, Európa több országában élő tagsággal megalakult, a néhai gyulafehérvári püspök rokonságát, tisztelőit, papi és világi személyeket tömörítő Jakab Antal Keresztény Kör (JAKK) négy évvel ezelőtt került kapcsolatba Hajdúnánás várossal. A székelyek és a hajdúk száz évvel ezelőtti közös történetét feltáró Buczkó József néprajzkutató munkája nyomán szereztek tudomást arról, hogy 1916-ban a városba érkező székely menekültek között hétéves gyermekként ott volt Jakab Antal is. Édesanyjával és négy testvérével kéttehenes szekérfogaton érkezett az ötszáz kilométernyire lévő Kilyénfalváról, az elemi iskola második osztályát is Hajdúnánáson végezte. Egy év múltán tértek haza – ugyanazzal a fogattal – székelyföldi otthonukba.

– Hajdúnánás az egyetlen olyan település Magyarországon, ahol Jakab Antal életvitelszerűen élt és ahol kőbe vésték a nevét, ahogyan azt a katolikus templom kertjében álló Székely Menekültek Emlékoszlopán láthatjuk. Ebből fakad, hogy ilyen szorosra fűztük kapcsolatunkat a várossal – magyarázza a Budapesten élő Varga Gabriella, Jakab püspök unokahúga, a Jakab Antal Keresztény Kör társalapító-társelnöke.

A Kör azon túl, hogy rendszeresen képviselteti magát a Székely Menekültek Emléknapja rendezvényeken és vezetői már Jakab Antal-emlékműsort is tartottak Hajdúnánáson, ez év július 30-án nem mindennapi gesztussal lepték meg a települést: a Móricz Pál Városi Könyvtárban rendezett gálaünnepségen átnyújtották Buczkó Józsefnek a hét éve alapított, évente két, egy papi és egy világi személynek adományozható Jakab Antal-emlékdíjat. Buczkó József a székelyek 1916. évi menekülése és befogadása történetének feltárásáért és kötetbe foglalásáért, valamint a Székely Menekültek Emléknapja rendezvény rendszeres megszervezéséért vette át a rangos elismerést.

A Jakab Antal Keresztény Kör vezetői szeptember 18-án a székely menekülés és befogadás centenáriumi ünnepségére sem jöttek üres kézzel: az ünnepi szentmise kezdetén egy csíksomlyói Szűzanya-kegyszobor-másolatot lepleztek le és adtak át a hajdúnánásiaknak mindazért, amit őseik száz évvel ezelőtt a székely menekültekért – köztük a gyermek Jakab Antalért – tettek s amit ők, utódok a történelmi emlékezet ébrentartásáért napjainkban tesznek. Demeter József marosszentannai fafaragó alkotását Jakubinyi György gyulafehérvári érsek meg is áldotta, így a kegytárgy érseki áldással került a hajdúnánási római katolikus templomba.

– Rendkívül fontosnak tartjuk azt a tevékenységet, amit Buczkó József a székelyek és hajdúk közötti szeretethíd újjáácsolásáért tesz, s ebben mi szeretnénk a segítői, partnerei lenni – jegyezte meg az Ausztriából érkezett Vencser László morálteológus, a Jakab Antal Keresztény Kör társalapító-társelnöke, aki a gyulafehérvári teológia tanáraként és rektorhelyetteseként másfél évtizeden keresztül élt és dolgozott Jakab Antal püspök közvetlen közelében, és aki szerint Hajdúnánás nemcsak száz éve tette, hanem ma is történelmet ír.

JAKK Sajtó

Fénykép forrása és további fotók itt:
Debrecen–Nyíregyházi Egyházmegye
http://www.dnyem.hu/index.php/homepage/item/1266-hajduk-es-szekelyek-egyuve-tartoznak-vi-szekely-menekultek-emleknapja-hajdunanason

Kérem ossza meg ismerőseivel: