Hargita Megye Tanácsa 2017-ben is támogatja a Gyulafehérvári Caritas programjait

11 pályázat részesült pozitív elbírálásban


16 éves partnerség a Gyulafehérvári Caritas és Hargita Megye Tanácsa között

Az előző évekhez hasonlóan, Hargita Megye Tanácsa 2017-ben is támogatja a Gyulafehérvári Caritas programjait. A 16 évre visszanyúló együttműködés eredményeként 11 pályázat részesült pozitív elbírálásban, összesen 639.737 lej értékben.

A legnagyobb összeget, idén is a Gyulafehérvári Caritas Otthoni beteggondozó szolgálatának ítélte oda a Hargita Megyei Tanács, összesen 440.000 lejt, amely a megye 66 településén biztosít egészségügyi alapápolást és szakápolást, valamint háztartási segítséget az arra rászorulóknak. Az összeg a program teljes költségvetését 8,08 százalékkal egészíti ki.

Hét elszigetelt településen (Háromkúton, Güdücön, Székelypálfalván, Gyergyóremetén, Récefalván, Péntekpatakán és Hágótőn) működik Falugondnoki Szolgálat, amely 40.500 lejes támogatásban részesült, ez az összeg közel 17 százalékát teszi ki a program teljes költségvetésének. A szolgálat célja a hátrányos helyzetű, szolgáltatáshiányos kistelepülések esélyegyenlőségének növelése. A Gyulafehérvári Caritas Idősek Nappali Foglalkoztatásának programjára idén 3.000 lej támogatást kapott.

A Családsegítő Szolgálat működéséhez 15.218 lejjel járult hozzá Hargita Megye Tanácsa. A szolgálat munkatársai Hargita megyében 21 településen vannak jelen. A támogatás egyéni és csoportos szociális tevékenységek, foglalkoztatási terápia, prevenciós programok, felzárkóztató korrepetálás, Idősek Világnapjának, Nyári Iskola és Családi Nap szervezéséhez és megvalósításához járul hozzá.

A Fogyatékkal Élőket Támogató Szolgálat a megye 7 településén kínál tanácsadást, figyelemfelkeltő és érzékenyítő programokat, nyári táborokat fogyatékkal élőknek, valamint az Őrangyal foglalkozásokat. Hargita Megye Tanácsa a szolgálat tevékenységét idén 10.402 lejjel támogatja, így valósulhat meg a Gyergyó környéki fogyatékkal élő gyerekek rehabilitációja és gyógytornája, valamint a Fogyatékkal Élők Konferenciájának megszervezése.

A Korai Nevelő- és Fejlesztőközpontok 10.600 lej támogatást kaptak, ezzel mintegy 7,4 %-os kiegészítést biztosítva a program éves költségvetéséhez, amely a megye nyolc településén nyújt 0-6 éves gyerekek és szüleik számára különböző készségfejlesztő tevékenységeket. Az összegből 120 olyan kisgyermek csoportos, valamint egyéni foglalkozáson való részvételét fedezi, ahol a család egyáltalán vagy csak kis mértékben tud hozzájárulni a program költségfedezetéhez. Ezeknek a családoknak, lehetőségük van, a rendszeres (csoportos és egyéni) fejlesztések mellett közösségfejlesztő rendezvényeken is részt venni.

Az idei évtől kezdődően a Gyulafehérvári Caritas Hargita megyében nyolc településen (Székelyszenterzsébet – Újszékely község, Etéd, Siménfalva, Nagygalambfalva, Felsősófalva – Parajd község, Korond, Zetelaka, Székelyudvarhely) működted nappali központokat hátrányos helyzetű gyerekek számára, ahol a tevékenységek délutáni iskola formájában valósulnak meg. Központonként 24 gyerek (összesen kb. 190) részesül iskolakerülést és –elhagyást megelőző foglalkozásokon (nevelési, oktatási, tanácsadási tevékenységek, iskolai és szakmai orientációs támogatás). A központok működéséhez Hargita Megye Tanácsa 119.120 lejjel járul hozzá, ez a program teljes költségvetésének 22 százalékát teszi ki.

A Hargita megyében működő szociális, egészségügyi és nevelési programjainak teljes éves költségvetésének 7,36 százalékát teszi ki a Hargita Megye Tanácsától érkező, vissza nem térítendő támogatás. Az eddig elnyert 11 pályázatból 9 pályázatot a Megyei Tanács alá tartozó Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság biztosítja, a pályázatok teljes összege 639.737 lej.

Sorsz.

A Gyulafehérvári Caritas Hargita megyei támogatást nyert programjai

Hargita Megye Tanácsa és a Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság támogatásának értéke

A támogatás mértéke a program éves megyei költségvetéséhez viszonyítva

1.       

Otthoni beteggondozás

440.000

8,08 %

2.       

Családsegítő szolgálat

15.218

7,80 %

3.       

Falugondnoki szolgálat

40.500

16,80 %

4.       

Korai Nevelő- és Fejlesztőközpont

10.600

7,40 %

5.       

Fogyatékkal élők programjai

11.300

2,07 %

6.       

Idősek foglalkoztatása

3.000

1,07 %

7.       

Nappali központok hátrányos helyzetű gyermekeknek

119.120

22,0 %

 

Összesen

639.737

7,36 %

A pozitív elbírálásban részesült pályázatok mellett az intézmények közti együttműködés különböző szolgáltatói szerződések megkötése által is megvalósul, így Hargita Megye Tanácsa a Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság révén a gyergyószentmiklósi Szent Erzsébet Idősek Otthonától 298.760 lej értékben vásárol szolgáltatást, ez a 155 ellátottunk közül 11 idős személy teljes éves ellátásának költségeinek felel meg. Ugyanakkor a megyei önkormányzat és annak alintézményei a csíksomlyói Jakab Antal Ház által nyújtott szálláslehetőségeket és rendezvények szervezésére vonatkozó szolgáltatásokat is gyakran veszi igénybe az év során.

Kérem ossza meg ismerőseivel: