Hármas eseményen a Máté-passió

Csíkszeredai Régizene Fesztivál – Július 8–15.

Sajtóközlemény

regizene

A július 8–15. között zajló Csíkszeredai Régizene Fesztivál nagy kihívása idén az egyetemes zenetörténet egyik legnagyobb művének, J. S. Bach két zenekarra, két kórusra és szólistákra írott Máté-passiójának bemutatása. A koncertek a brassói Musica Barcensis fesztivállal együttműködésben valósulnak meg – így szeretnék méltóképpen megünnepelni a Barokk Fesztiválzenekar megalakulásának tizedik esztendejét és a brassói Bach Kórus megalakulásának 85. évfordulóját. A koncertet, melyet Bukarestben, Csíkszeredában és Brassóban is bemutatnak, két kapcsolódó esemény készíti elő, egy elméleti előadás, valamint egy közönségtalálkozóval egybekötött dokumentumfilm-vetítés.

Elméleti előadás

Steffen Schlandt, a koncert kezdeményezője és karmestere A Bach-kód – bevezetés a Máté-passió barokk oratórium zenei nyelvébe és szimbolisztikájába címmel tart előadást július 9-én, hétfőn, 16.30-tól a csíkszeredai Márton Áron Főgimnázium dísztermében.

J. S. Bach zenei világát több síkon értelmezhetjük: zenetörténeti, műfaji, formai, szimbolisztikus, matematikai, érzelmi, teológiai és más módon. A Máté-passió mindezen síkok összeforrásának egyik csúcsa, mely elsősorban kérdéseket fogalmaz meg, és nem válaszokat kínál fel. A mű többszöri meghallgatása, továbbá a szöveg elemzése és megértése teszi csak lehetővé azt, hogy elmélyedjünk ennek a mesterműnek az értékeiben és gazdagságában. A formán és tartalmon túl végig jelen van a teológiai vonal, mely ezeket meghatározza. A teológiai kérdésekre részben reflektálnak a szabad szövegrészek. A hallgatóság a történések részese lesz, hiszen a korabeli lutheránus közösségek által ismert korálok elősegítik az evangéliumi szövegek értelmezését és cselekvő megértését. Az előadásban szó lesz a zeneszerzői síkról, a mű szimbolisztikájáról és annak az elbeszélt történettel való kapcsolatáról. A hangszerek szerepének ismertetése, a szólisták és számok jelentéstartalma, valamint a forma kielemzése egy sokkal tudatosabb és intenzívebb zenei élményt feltételez.

mate_passio2

Dokumentumfilm-vetítés közönségtalálkozóval

Július 10-én este nyolc órától a Csíki moziban vetítik az Erbarme Dich – Matthäus Passion Stories (Irgalmazz nekem – Máté-passió-történetek) című, 2015-ben készült holland dokumentumfilmet, melyet Ramón Gieling rendezett.

A híres oratórium témáját feldolgozó dokumentumfilm ereje az egymást keresztező történetekben rejlik. A flm a részt vevő művészek személyes történeteit és a barokk remekmű bibliai szálait fűzi össze. A szereplők a Máté-passióról beszélnek, miközben voltaképpen magukról mesélnek, illetve ez ellenkező irányban is érvényes. Ramón Gieling kifinomult alkotásában meglepő a mélyreható megfeleltetés a különböző élettörténetek és a zenei részletek között. A filmet az oratórium dramatizált változatának tekinthetjük, hiszen 35 hajléktalan el is játssza benne a Máté-passiót, ahogy ez a nyugati keresztény kultúrában mai napig is szokás, amint az volt 1725-ben is, amikor először bemutatták ezt a művet Lipcsében. A film forgatókönyvének szerkezete a bachi polifónia struktúráját követi, filmköltemény formájában adva spirituális töltetet a kifejező művészi alkotásnak. Bach egy olyan világhoz tartozott, amelyben a vallás, a filozófia, a zene és a személyes tapasztalatok egységes valóságot alkottak, ahogyan a szívet és az elmét is egynek tartották. A rendező bebizonyítja, hogy ez a világ nem tűnt el a mindennapi élet pezsgésében, és a mai emberek megtartották lelkükben az isteni gyász látványa által kiváltott könnyeket, és ezáltal a megtisztulásra való készséget.

A vetítést követően közönségtalálkozót tartanak a film rendezőjével.

Máté-passió – oratórium két részben

A Barokk Fesztiválzenekar és Fesztiválkórus előadásában három alkalommal, három különböző helyszínen mutatják be a Máté-passiót: július 12-én, csütörtökön, a bukaresti Atheneumban 19.30-tól; július 13-án, pénteken 19 órától a csíkszeredai Szent Ágoston-templomban; valamint július 15-én, vasárnap szintén 19 órától a brassói Fekete-templomban.

Koncertmester: Ulrike Titze – barokk hegedű (Drezda)

Karmester: Stffen Schlandt (Brassó)

Szólisták: Gebe-Fügi Renáta – szoprán (Kolozsvár), Susanne Langner – mezzoszoprán (Berlin), Szerekován János – tenor (Budapest), Nicolae Simonov – tenor (Bukarest), Matthias Weichert – basszus (Drezda) és Dan Popescu – basszus (Brassó).

mate_passio1

Johann Sebastian Bach legalább négy oratóriumot írt a négy evangélista szövegére alapozva, ezekből azonban csak kettő maradt fenn: a János- (1724) és a Máté-passió (1727). A keresztény egyházak legnagyobb ünnepére készülve évszázados hagyománya van a Krisztus szenvedését és halálát felidéző, dramatizált nagypénteki előadásnak. Erre az alkalomra született Bach kórusra és zenekarra íródott monumentális műve, melyben megduplázódik a szokásos zenekar mérete, illetve a kórus kettéosztása párbeszéd-szerkezetet tesz lehetővé. A mű alapját Máté evangéliumának 26. és 27. fejezete képezi, melyet az evangélistát játszó énekes ad elő, dialógusban Jézussal, Péterrel, Júdással, Pilátussal, a főpapokkal és más szereplőkkel. Ezen felül vannak a Christian Friedrich Henrici (Picander) versein alapuló madrigál jellegű darabok (áriák, arioso-részek és szabad kórusok), melyek a különböző jelenetekre reflektálnak teológiai szempontból. A harmadik síkot 14 korál alkotja, melyeket a korabeli lutheránus közösségek ismertek, ezáltal a szerző megteremtette a gyülekezeti, közös éneklés lehetőségét is. A negyedik síkot a kórusok adják: a turbák, azaz a lármázó nép, illetve a három párbeszéd szerkezetű nagy kórus a mű elején, közepén és végén.

A Barokk Fesztiválzenekar barokk hangszereken játszó, szakmai körökben elismert, többnyire hazai zenészekből álló együttes. A kimondottan a Csíkszeredai Régizene Fesztivál idejére, Filip Ignác Csaba művészeti vezető kezdeményezésére alakult zenekar 2010-ben lépett fel először; előzményeként tekinthetjük az Ulrike Titze drezdai hegedűművész és a Csíki Kamarazenekar korábbi együttműködését. A hazai szinten újszerű kezdeményezés megpróbálja összefogni a különböző kamaraegyüttesekben tevékenykedő hangszereseket. A zenészek, valamint Ulrike Titze koncertmester személye egyaránt biztosíték a magas színvonalú együttes és zenei esemény létrejöttére.

A Barokk Fesztiválkórus a Barokk Fesztiválzenekarhoz hasonlóan nem egy állandó összetételű együttes. Az idei fesztiválon a Szabó András és Ványolós András karvezetők irányítása alatt felkészülő csíkszeredai énekesek és a Steffen Schlandt által vezetett brassói Bach Kórus énekesei közösen lépnek fel. A koncertek a brassói Musica Barcensis fesztivállal együttműködésben valósulnak meg.

 

További részletek a www.regizene.ro oldalon találhatók.

Kérem ossza meg ismerőseivel: