Hátrányos helyzetű családok, figyelem!

Februártól az óvodalátogatást szociális értékjegyek ösztönzik

Az elmúlt év végén fogadta el a törvényhozó testület a 248. számú törvényt, amely arról rendelkezik, hogy a hátrányos helyzetű családokban felnövő gyermekek előkészítő oktatásban való részvételét szociális juttatás segítse. Mivel az iskolalátogatással ellentétben az óvoda nem kötelező, a kormány a havi 50 lej értékű szociális jegyekkel arra próbálja ösztönözni a nehéz körülmények között élő családokat, hogy a 3. életévüket betöltött kisgyermekeket írassák be az óvodákba.

Idei év januárjában jelent meg a metodológiát tartalmazó 15/2016-os számú kormányhatározat, amely alapján az önkormányzatok február végétől április végéig fogadhatják az igényléseket.

A juttatásra azok a családok jogosultak, ahol az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a 284 lejt. A jövedelem kiszámításához nem számolandó hozzá a gyermekpénz, semminemű ösztöndíj vagy szociális juttatás (fapénz, szociális segély, családi pótlék, serültség után járó juttatás), illetve a napszám sem.

A szociális értékjegyeket a tanévhez tartozó hónapokra lehet igényelni a már 3. életévüket betöltött, de 6. évesnél még nem nagyobb, rendszeresen óvodába járó gyermekek számára – erre a tanévre Gyergyószentmiklóson február 22. és április 30. között az önkormányzat szociális osztályán (4-es iroda).

Az igénylési ügycsomónak tartalmaznia kell a kitöltött típuskérést (a szociális osztályon átvehető),  a család összetételét igazoló dokumentumok – családi könyv, a gyermekek keresztlevele, szülők személyazonossági igazolványa, adott esetben házassági levél, elhalálozási bizonylat, bírósági végzés – másolatát (de helyben fel kell mutatni az eredeti okmányokat is), a család jövedelmének igazoló dokumentumait, valamint egy igazolást az óvodától, ahová a gyermek jár. Az összeállított ügycsomókat a szociális osztály 4-es irodáján kell benyújtani. Az elbírálást követően rendelet születik, amely megállapítja a jogosultságot. Amennyiben megállapítják a jogosultságot, szociális értékjegy az adott tanévre attól a hónaptól kezdődően jár, amikor a kérést benyújtották.

Az értékjegyeket a későbbiekben meghirdetett időpontokban a szociális osztályon kell átvenniük a jogosultaknak. Az önkormányzat ettől kezdve havonta követi a gyermekek óvodai jelenlétét, sőt havi egyszer bejelentés nélkül ellenőrzi is azt. Igazolást legfeljebb az óvodai napok 50 %-ra – indokolt esetben adhat szakorvos, illetve legfeljebb 3 napra a szülő. Évente egy alkalommal, indokolt esetben az óvodai napok felénél többről is hiányozhat a gyermek – orvosi igazolás alapján. Amennyiben a gyermek igazolatlanul hiányzik, akár csak egyetlen napot is, az adott hónapra felfüggesztik a juttatást.

Ha a család által a kérelmezéskor nyilatkozott adatokban bármilyen változás áll elő, legtöbb 15 napon belül tájékoztatni kell róla a szociális osztály illetékeseit – ez a jogosult kötelezettsége.

Gyergyószentmiklós önkormányzatának szociális osztálya a városban érintettek számát mintegy 200-ra becsülte. Ennek alapján az áfá-ból visszaosztott összegekből, állami költségvetésből 41000 lejt át is utaltak a város költségvetésébe erre a célra.

Az értékjegy a „kajabon”-hoz hasonlóan működik, azzal a különbséggel, hogy élelmiszer mellett ruha, tisztálkodási szerek, illetve tanszerek vásárlásánál is felhasználható, szigorúan tilos cigarettára vagy alkoholra költeni. Ennek megszegése esetén az adott tanévre szóló teljes juttatási értéket vissza kell fizetnie a kedvezményezettnek.

Az értékjegyek kibocsátóinak országos akkreditációja most van folyamatban. Ezt követően a kereskedelmi egységekkel – ahol majd ezeket fel lehet használni – ezeknek a szolgáltatóknak kell megkötniük a szerződést. A fogadó-boltok bejáratain pedig megjelenik majd, az ételjegyes matricák mellett, a szociális értékjegy matricája is.

A kérelmezés tehát hétfőtől, február 22-től elindul városunkban is 8:30 és 15:00 óra között. A jogosultak számára pedig közölni fogjuk, hogy mikor és hol vehetik majd át az értékjegyet.

Kérem ossza meg ismerőseivel: