Igényelhető a szociális értékjegy

A kérés szeptember 18-tól nyújtható be a 2017/2018-as tanévre

Havi 50 lej értékű szociális értékjegyet adott tanévre azok a családok igényelhetnek, ahol az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a 284 lejt, a gyermek valamely iskola-előkészitő tanintézménybe be van íratva, és oda rendszeresen jár. Az értékjegyet kizárólag élelmiszer, tanszer, ruházati cikkek és tisztálkodási szerek vásárlásakor lehet igénybe venni azoknál a kereskedelmi egységeknél, akik ezt elfogadják.

Szükséges iratok:

 

Típuskérés

Családi könyv  (livret de familie) – ha van

Szülők személyazonossági igazolványának másolata

Családban levő összes gyerek keresztlevél-, illetve személyazonossági igazolványának másolata

Házassági levél (élettársi kapcsolat esetén szükséges az élettárs személyazonossági igazolványának másolata és jövedelem igazolása)

Jövedelmi igazolások az előző hónapra / Pénzügyi igazolás, amennyiben nincs semmiféle jövedelem

Bírósági végzés a válásról/Határozat másolata az örökbefogadásról /Határozat másolata az ügygondnok, gyám kinevezéséről (adott esetben)

Óvodai igazolás

Kötelezettségek:

A gyermek, akinek a részére igényelték a szociális értékjegyet be kell legyen iratva egy óvodába/napközibe és oda rendszeresen kell járnia. Az orvos indokolt esetben 50 %-ot igazolhat, a szülő pedig 3 napra adhat igazolást. Amennyiben egy napot is igazolatlanul hiányzott, az adott hónapra felfüggesztik az értékjegy folyosítását számára.

A kérés szeptember 18-tól nyújtható be a 2017/2018-as tanévre.

Amennyiben a kérelmezési ügycsomóban nyilatkozott adatokban módosulás áll elő, arról legfeljebb 15 napon belül köteles a jogosult a szociális osztályt tájékoztatni.

Ügyfélfogadás:

Hétfő-péntek 8:30-15:00 között – Kárpátok utca 7. sz. – 4-es iroda

Telefon: telefonközpont 0266-364494, 0266-364495, vagy közvetlenül a 0366-139918-as belső számon.

(Szabályozás: 248/2015-ös törvény, 15/2016-os kormányhatározat, 14/2016-os kormányrendelet, 626/2016-os kormányhatározat)

Kérem ossza meg ismerőseivel: