II. Gyergyószéki Unitárius Napok

ZÁRÓNYILATKOZAT

Gyergyószentmiklósi Unitárius Egyházközség 2016. szeptember 10−11. között a Gyergyószéken élő unitáriusok közössége építése céljából Gyergyószéki Unitárius Napokat tartott. A rendezvénynek az unitárius imaház és udvara adott otthont. A rendezvényen a Gyergyószentmiklósi Unitárius Egyházközség anyaegyházközségéből és szórványaiból (Balánbánya, Csíkszentdomokos) közel százan vettek részt.   

Rendezvényünk a következő programrészekből állt: áhítat, előadások, közösségépítő játékok, szórakoztató programrészek, istentisztelet.

A rendezvény munkálatainak összegzéseként a következő nyilatkozatot tesszük közzé.

A rendezvény nyitányaként Tőkés-Bencze Zsuzsánna helyi lelkész alkalmi áhítatot tartott, majd Balázs Szidónia önkormányzati sajtószóvivő mondta el köszöntő beszédét és tolmácsolta Nagy Zoltán polgármester úr jókívánságait. Ezt követően közösségépítő játékként a bástyás játékot játszottuk, amelyet nagyon sok kacaj, önfeledtség, öröm övezett. Vacsoraként zsíros kenyeret ettünk. Később a Marosvásárhely – Bólyai-téri unitáriusok egy nagybusznyi csapata kirándulásuk által látogatott meg minket és templomunkat.

Vasárnap 11 órától rendhagyó zenés istentiszteletet tartott a Datki Church Band. Ezt követte Major László (Balázs Ferenc ösztöndíjas unitárius lelkész) Egy az Isten?! – unitarizmus óceánon innen és túl című előadása. Az előadást beszélgetésre, ismerkedésre szánt szünet követte. Majd kora délután Bencző Dénes (nyugalmazott unitárius lelkész) tartott előadást a homoródalmási gyülekezetben végzett gyülekezetépítő munkásságáról, amelyek tanulságként szolgáltak számunkra, épülő gyülekezetünk tagjainak. Az előadás Almási emlékeim. A gyülekezeti életről, amelyet építeni, szolgálni, munkálni kellett címet viselte. Az almási emlékek nemrég nyomtatásban is megjelentek, Történetek a Világ közepéből címet viselő könyv formájában, az előadás részeként a szerző ismertette és ízelítőt nyújtott a történetekből.

unitarius1

Késő délután az ebédet a helyi Korona Vendégházban fogyasztottuk el, majd Balázs Helga és Péter Róbert könnyűzenei előadást tartottak.

Hálásak vagyunk a jó Istennek, hogy idén is erőt adott ahhoz, hogy gyülekezetünk épülése, egymás megörvendeztetése, a közösségünkben jelen levő jó hangulat táplálása céljából segítette rendezvényünk megvalósulását. A legfontosabb: „mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen” (ApCsel 2,1)  

Rendezvényünk fő támogatója a Bethlen Gábor Alap és Hargita Megye Tanácsa, további támogatóink azon egyházközségi tagjaink, akik adományaikkal, munkájukkal segítettek a II. Gyergyószéki Unitárius Napok megvalósításában.

Isten áldása legyen a rendezvényünk résztvevőin, támogatóin és kivitelezőin egyaránt!

 

           Gyergyószentmiklós,                                                               Tőkés-Bencze Zsuzsánna
szeptember 12.                                                                                     lelkész

Kérem ossza meg ismerőseivel: