II. Gyergyószéki Unitárius Napok

2016. szeptember 10−11.

Közlemény

A Gyergyói-medencében közel 150 unitárius él, akik évekkel ezelőtt házasodás és/ vagy munkahelyi kihelyezés révén kerültek Erdély eme szegletébe. A gyergyói unitáriusok 1973-tól, mint szórványgyülekezet, a Csíkszeredában létrejött Unitárius Egyházközséghez tartoztak, s Száva Péter, majd Simén Domokos lelkész havonta egy alkalommal a református templomban tartott számukra istentiszteletet. A szórványgyülekezet 2002-től vált a Csíkszeredai Unitárus Egyházközség léányegyházközségévé, ebben az évben a gyülekezet ingatlant vásárolt a Márton Áron u. 23. szám alatt, amelyet imaházzá és lelkészi lakássá alakított át. Azóta külön istentiszteleti hellyel rendelkezik a gyülekezet, ahova 2014 ősze óta, a harangláb által harangszó hívja Isten tiszteletére a híveket. A gyülekezet 2009-ben önállósult, vált anyaegyházközséggé. Az anyaegyházközséghez tartoznak a balánbányai és a csíkszentdomokosi szórványok.

2016. szeptember 10−11. között közösségépítő szándékkal  idén is megrendezésre kerül egyházközségünkben a Gyergyószéki Unitárius Napok. Rendezvényünk legfőbb célja, ahogy azt a tavaly is megfogalmaztuk, hogy összegyűjtsük, egy helyre toborozzuk a szórványokban és az anyaegyházközségben élő unitárusokat. Közvetett célunk megszólítani azokat a környékünkön élő unitáriusokat, akik még nem tagjai gyülekezetünknek. Az év során más programunk mellett, e nagyszabású rendezvényünk célja is a gyülekezet építése. Ezért tartjuk fontosnak, legyen egy alkalom, amikor a környéken élő unitáriusok találkozhatnak, egymás gondolata, jelenléte, szeretete által épülhetnek. Fontos, legyen egy alkalom, amikor itt, a végeken élő unitáriusok együtt lehetnek, egy időben, egy helyen, ahogy az apostolok voltak együtt a pünkösdi történetben, amelyből a mottónkat is választottuk. A szórakozáson és kikapcsolódáson túl szeretnénk közösségi élményt nyújtani kedves híveinknek, megéreztetve velük a közösségbe tartozás jóleső, életboldogító érzését.

Rendezvényünk támogatója a Bethlen Gábor Alap és Hargita Megye Tanácsa.


Íme a program:

II. Gyergyószéki Unitárius Napok
2016. szeptember 10−11. 

„És mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen.”
(ApCsel 2,1)

banner_gyergyoszeki unit. napok

 2016. szeptember 10., szombat

16:00 Megnyitó áhítat

16:30 Egymásnak jókedvet szerezve – közösségépítő játékok

19:00 Egy tálból evének – bográcsgulyás elfogyasztása

 

2016. szeptember 11., vasárnap

11:00 Eljön a Te országod…
A Datki Church Band zenés istentisztelete

12:30 Major László (Balázs Ferenc ösztöndíjas unitárius lelkész) előadása:
Egy az Istent?! – unitarizmus óceánon innen és túl

 13:30 Ismerkedésre, beszélgetésre szánt szünet

14:15 Bencző Dénes (nyugalmazott unitárius lelkész) előadása:
Almási emlékeim. A gyülekezeti életről, amelyet építeni, szolgálni, munkálni kellett.
Az előadás része a nemrég megjelent Történetek a Világ közepéből című könyvének bemutatása.

16:00 Közös ebéd a Koronánál

17:00 Zenés előadás, közös éneklés Balázs Helgával és Péter Róberttel.

plakat_II.Gyergyoszeki Unitarius Napok


Esetleges kérdéseikkel bátran keressenek a következő elérhetőségeken: 0744 822 315, gyergyoiunitariusok@gmail.hu

Atyafiságos tisztelettel: Tőkés-Bencze Zsuzsánna lelkész

Gyergyószentmiklós
2016. szeptember 5.

Kérem ossza meg ismerőseivel: