III. Gyergyói-medencei Unitárius Gyerektábor

Július 24–30. között

III. Gyergyói-medencei Unitárius Gyerektábor

A Gyergyószentmiklósi Unitárius Egyházközség az unitárius és az érdeklődő más felekezetű gyerekek számára idén is szervez gyerektábort július utolsó hetén, július 24-30. között. A tábor helyszínéül az egyházközség imaháza és udvara szolgál. A gyerektábor napközbeni tevékenységeket nyújt, az éjszakákat a gyerekek otthon töltik

A tábor célja az, hogy elmélyítését és gyakorlati alkalmazását adja a tanév során a vallásórákon tanultaknak. Ezért a tábor bibliai alapvetése Jézus működése, címe: Jézus a barátom. Ezáltal Jézus tanításának lényegéről, az Isten országa megvalósulásáról tanulunk, az ezt bemutató példázatokat és a csodatetteket járjuk körül. Mindezek megtaníttatásával és játékos feldolgozásával, gyakorlatba való ültetésével az a célunk, hogy a gyerekek Jézusban ráismerjenek arra a példaadóra, aki az ő barátjuk is lehet. A tábor tevékenységei az ismeretszerzés, a játékosság, a szórakozás, a hasznos időtöltés mellett egy nagyobb célt is szolgál: az istenszeretetet megéreztetni a gyerekekkel Jézus nagyságán és példáján keresztül.

tabor_kep2Minden tábori napnak külön témája van, így a tábor végére, szombatra egész képet nyerhetnek a gyerekek Jézus tanításainak lényegéről. A tábor központi témáját tekintve a felosztás a következő: hétfőn az előző ismereteket felmérő, azokat megbeszélő és Jézus születését tárgyaló csoportos tevékenység; kedden Jézus tanításainak a célja és a példázati forma jelentőségének hangsúlyozása lesz; szerdán Isten országáról szóló példázatok feldolgozása fog történni; csütörtökre autóbuszos kirándulást szervezünk; pénteken Jézus gyógyításait, csodatetteit fogjuk értelmezni.

A tábor napjai két részből állnak: délelőtti és délutáni tevékenységekből. A délelőtti inkább a tanultakhoz kötődő, a délutáni sokkal játékosabb, szabadabb. A délelőtti tevékenység 10 órától áhítattal kezdődik, azt követik két csoportban a foglalkozások: egyikben az egyes bibliai részeket bontjuk ki, a másikban kézimunkás tevékenységet folytatunk. A csoportok cseréjekor a szünetben közös, csapatépítő játékokat játszunk.

Ezt követi az ebéd, amelyet a Korona Vendégházban fogyasztunk el.

Az ebédet filmnézés követi.

A délutáni tevékenységek során ügyességi és csapatépítő feladatokból álló csapatos vetélkedőben vesznek részt a gyerekek. Itt lehetőség van a tanultak felmérésére, de természetesen vicces, játékos formában.

 Csütörtökre kirándulást szervezünk, amelynek alkalmával Árkosra, Sepsiszentgyörgyre és Sepsikilyénbe látogatunk el. Árkoson a vártemplom meglátogatása után  az árkosi unitárius gyerekekkel, ifjakkal találkozót tartunk. Majd meglátogatjuk Bálint Zoltán kiállítását, utána – ha a feltételek is adottak – a Szentkereszty-kastély kertjében teszünk egy sétát. Kora délután Sepsiszentgyörgyre utazunk, ahol ebéd után a Székely Nemzeti Múzeumban Bartha Zonga múzeumpedagógus kíséretében látogatjuk meg a tárlatokat. Késő délután Sepsikilyén unitárius templomát tekintjük meg, ahol a templom szépsége mellett a felújított Szent László legendát ábrázoló falfestményekben is gyönyörködhetünk.

A táborunk megvalósítását támogatják a gyerekek szülei, a Magyar Unitárius Egyház és Hargita Megye Tanácsa.

Atyafiságos tisztelettel:
Tőkés-Bencze Zsuzsánna
lelkész

Kérem ossza meg ismerőseivel: